Gündem Haberleri

  Memura dokunma tamam

  Hürriyet Haber
  04.04.1998 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Memurin Muhakemat Kanunu nihayet tarihe karışıyor. Kamu görevlileri hakkındaki şikâyetlerin kısa zamanda sonuca bağlanması amacıyla hazırlanan hükümet tasarısı, dün TBMM Başkanlığı'na verildi. Partilerarası komisyonun hazırladığı öneriyle, hükümet tasarısı arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Hâkim, savcı ve askerlerle ilgili düzenleme, Anayasa değişikliğinden sonra ele alınacak.

  TBMM Partilerarası Uyum Komisyonu, Memurin Muhakematı Kanunu'nu yürürlükten kaldırarak, memurların yargılanmasını kolaylaştıran yasa teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı ve TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, ‘‘Cumhuriyetin 85 yaşındaki en yaşlı yasası, tarihte yerini alacak’’ dedi.

  Kamu görevlileri hakkındaki şikayetlerin kısa zamanda sonuca bağlanması, yargılamalarının kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan yasa önerisi üzerinde, FP dışındaki partiler uzlaşmaya vardı. Korkmazcan, dünkü basın toplantısında, yeni düzenlemenin, yargı reformunun ilk adımını oluşturduğunu belirtti, hâkim ve savcılar, asker kişilerle ilgili düzenlemenin Anayasa değişikliğinden sonra ele alınabileceğini vurguladı. Korkmazcan, yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanmasına olanak sağlayacak yeni seçim yasasını ise Mayıs ayına kadar bitirilmesini hedeflediklerini vurguladı. Uyum komisyonunun FP dışındaki üyelerinin imza koyduğu öneri, şu düzenlemeleri içeriyor:

  Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki şikayetlerde, Cumhuriyet Savcılığı, önceden izin almaksızın hazırlık soruşturması yapabilecek. Bu tamamlandığında dava açmaya gerek görülürse savcı, ilgili idareden kovuşturma izni talep edecek.

  Kaymakam, vali, müsteşar ve büyükelçiler için bu yasadaki hükümler geçerli olmayacak. Ancak savcılık, sorguya başvurmamak koşuluyla, delillerin kaybolmaması için gerekli önlemleri alabilecek.

  Cumhuriyet başsavcılığının başvurusu üzeine yetkili merci, kovuşturma izni konusundaki kararını en geç 60 gün içinde verecek. Bu süre içinde herhangi bir karar verilmezse, izin verilmiş sayılacak. Kavuşturma konusunda ne yönde karar verilirse, bundan memnun olmayan taraf 15 gün içinde idari yargıya itirazda bulunabilecek.

  Soruşturma, Yargıtay'ın alanına giren konularda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülecek. Mahkeme aşamasında da Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi görevli olacak. Diğerleri içinse il ağır ceza mahkemesi veya genel hükümlere göre yetkili mahkemeler görev yapacak.

  Memur hakkındaki şikayetin, garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapılması durumunda, isnatta bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Suçlu bulunurlarsa, cezaları arttırılacak.

  Yürürlükten kaldırılan Memurin Muhakemat Yasası'na göre açılmış bulunan davalara devam edilecek. Men-i Muhakeme kararı kesinleşmiş olanlar yeniden ele alınamayacak. Ancak verilmiş lüzüm-u muhakeme veya men-i muhakeme kararları kesinleşmeyen dosyalar, soruşturmaya yetkili savcılıklara gönderilecek.

  Hükümet, uyum komisyonunun, memurların yargılanmasını kolaylaştıran önerisinden sonra, dün aynı yöndeki tasarıyı TBMM'ye sevketti. Tasarı ile partilerin yasa önerisi arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Öneri, savcılara hazırlık soruşturması yapma ve dava açmadan önce kovuşturma izni istenmesini öngörüyor. Buna karşılık tasarı, savcılara sadece delilleri tespit yetkisi tanıyor ve ilgili makamda soruşturma izni alınmasını içeriyor. Öneri, yetkili mercinin gerekli izni 60 gün içinde vermesini öngörürken, tasarı bu süreyi 30 gün, zorunlu hallerde 15 gün daha uzatarak en fazla 45 gün olarak içeriyor. Tasarı, kin ve hakaret amacıyla suç isnadında bulunanlar hakkında savcılara resen soruşturma açma izni tanıyor. Öneri, bu şekilde suçlamada bulunanara katlamalı ceza verilmesi içerirken, hükümet tasarısında bu hüküm yer almıyor.


  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı