GeriGündem Meclis’in anayasası değişti
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Meclis’in anayasası değişti

Meclis’in anayasası değişti

Meclis'in anayasası olarak nitelenen ve yeni sisteme uyumu içeren TBMM İçtüzüğü değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece kabul edildi. Parlamento, yeni sisteme göre belirlenmiş ilkelerle çalışmaya başlayacak.

‘Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri’ başlıklı 92’nci madde, ‘Genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri’ şeklinde değiştirildi. Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurul’da kabulü, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olacak.

‘Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında verilen Meclis soruşturması önergeleri’ maddesiyle, görevde bulunan veya ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması istenebilecek. Parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış başbakanlar ve bakanlara da bu hükümler uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle Meclis’in toplanamaması hali hariç olmak üzere üç ay içinde TBMM’de öncelikle görüşülecek.

‘Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu’ maddesine göre görevde bulunan veya ayrılan cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. TBMM, üye tam sayısının en az 3’te 2’sinin oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alabilecek.

TBMM OHAL’İN SÜRESİNİ AYARLAYACAK

Anayasada yapılan değişiklik kapsamında olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin yerine olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirildiği için Meclis İçtüzüğü bu kapsamda yeniden düzenleniyor. Buna göre, cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili karar, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TBMM’nin onayına sunulacak. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek.
Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde söz konusu 4 aylık süre aranmayacak.

‘Olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin görüşülmesi’ maddesine göre, olağanüstü hallerde cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün Meclis onayına sunulan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hali hariç olmak üzere 3 ay içinde Meclis’te öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle