Gündem Haberleri

  MEB'den sendika genelgesi

  Hürriyet Haber
  24.01.2002 - 10:45 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı, sendika kuramayacak ve sendika üyesi olamayacak personeli belirledi. Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, Bakanlık müfettişleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, sendika kuramayacak ve üye olamayacak personel arasında bulunuyor. MEB taşra teşkilatındaki her okul ve kurum, birer işyeri olarak değerlendirilecek.

  Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, konuya ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatan Bostancıoğlu, bu kanun ve bazı yönetmelikler doğrultusunda, MEB merkez teşkilatı ile taşra teşkilatını oluşturan ilve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, her derece ve türdeki eğitim kurumlarında yerine getirilmesi veya bilinmesi gerekli hususlar konusunda açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti.

  Bostancıoğlu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 15. maddesinde, sendika kuramayacak ve üye olamayacak kimselerin belirlendiğini kaydederek, bu kapsama MEB çalışanlarından şu kişilerin girdiğini bildirdi:
  Müsteşar, kurul başkanları, genel müdürler, daire başkanları ve bunların yardımcıları,
  Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri, Bakanlık müfettiş yardımcıları, hukuk müşavirleri,
  İl ve ilçe milli eğitim müdürleri,
  İşçi statüsünde olanlar hariç bir kadro veya pozisyonda sürekli olarak çalışan kamu görevlisi (memur ve sözleşmeli personel) sayısı 100 ve daha fazla olan okul ve kurum yöneticileri ile bunların yardımcıları,
  Özel güvenlik personeli.

  YAZIYLA BİLDİRECEKLER

  Bostancıoğlu, belirtilen personelden, kanunun yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2001 tarihinden önce kurulu bulunan herhangi bir sendikanın üyesi durumundakilerin üyeliklerinin hukuken yok sayılacağını, ilgililerin görevli oldukları kuruma ve ilgili sendikaya yazıyla durumlarını bildirmelerinin yeterli olacağını kaydetti. Bostancıoğlu, bu durumda olanlardan, sendika üyelik ödentisinin kesilmeyeceğini belirtti.

  DUYARLI OLUNACAK

  Genelgeye göre, sendika kurabilecek veya sendikalara üye olabilecek durumdaki MEB çalışanları, kadro ve unvanları veya kadrolarının bulunduğu hizmet sınıfı bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın, "Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri" kapsamında faaliyet gösteren sendikalara üye olabilecekler.

  Bostancıoğlu, genelgede, "Bakanlığımıza bağlı kurumlarda yürütülecek iş ve işlemlerin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için, bilgilendirme dahil gerekli önlemlerin alınmasında duyarlı olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

  İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ

  Bakan Bostancıoğlu, genelgede, işyeri temsilcisi seçme konusuna da değindi.

  Buna göre, MEB merkez teşkilatı bir işyeri, taşra teşkilatındaki her okul ve kurum birer işyeri olarak değerlendirilerek, her bir işyerinde en çok üye kaydetmiş olan sendika tarafından işyeri temsilcisi seçilebilecek.

  En çok üye kaydetmiş sendika, üyelik aidatı ödenti listeleri ile üyelik bildirimleri esas alınarak, kurum amirlerince belirlenecek ve sonuç ilgili sendikaya bildirilecek.

  Sendika temsilcisi seçimi, bu belirlemenin yapılmasından sonra ilgili sendikaca gerçekleştirilecek.

  DERSLERİ AKSATMAYACAKLAR

  İşyeri temsilcileri, işyerlerindeki sendikal faaliyetlere ilişkin görevlerini yapabilmeleri için, istekleri halinde haftada 2 saat izinli sayılacaklar. Eğitim kurumlarında işyeri sendika temsilcisi olan öğretmenlerin haftalık ders saatleri, olanaklar ölçüsünde bu görevleri dikkate alınarak düzenlenecek. Ancak hiçbir şekilde derslerin ve kurumun asli ve sürekli görevlerinin aksamasına neden olunmayacak.

  Kurum yöneticileri, kurum amaçlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini engellemeyecek veya olumsuz etkilemeyecek biçimde işyerisendika temsilcilerine çalışma saatlerinin içinde veya dışında, sendikal faaliyetlere ilişkin görevlerini yapabilmeleri için kolaylık sağlayacaklar. Ayrıca, olanaklar ölçüsünde, fiziki mekan, tanıtım ve duyuruların asılabileceği ilan panosu sağlamada duyarlı olacaklar. Bu panoların, öğrencilerin doğrudan etkileneceği ortamlardan uzak olmasına özen gösterilecek.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı