Gündem Haberleri

  MEB - Özel okula teşvik başvuruları ile ilgili merak edilenler - Başvurular ne zaman sona erecek?

  Hürriyet Haber
  17.08.2015 - 17:17 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okula gidecek öğrencilere vereceği teşvikler için başvurular devam ediyor.Başvurular ne zaman sona erecek?

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okula gidecek öğrencilere vereceği teşvikler için başvurular, bugün başladı ! Başvurular 2 Eylül'de sona erecek. Teşvikten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden başvuru yapacak.

  Bakanlığın internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 230 bin öğrenciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

  Tercih işlemi yapacak öğrenciler, 3 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 4-10 Eylül'de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının 11 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, 14-21 Eylül'de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 22 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

  Özel okullarda, 2015-2016 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye okul öncesinde 2 bin 680, ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve lisede 3 bin 750, temel liselere ise 3 bin 220 lira verilecek.

  Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının "2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

  Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3 bin 750 lira, temel lise için 3 bin 220 lira destek verilecek. 230 bin öğrenci, eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

  Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 350 bin öğrenciye destek verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

  Sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise 1. ve 2. bölgelerde 0,95, 3. ve 4. bölgelerde 1,00, 5. bölgede 1,20, 6. bölgede ise 1,30 katsayıları uygulanacak. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

  ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

  Özel okul teşvik programı için başvurular bugün başladı. ve başvuru sönemi 2 Eylül’de bitecek. Tercih işlemi yapacak öğrencilerin 3 Eylül’de ilan edilecek ve tercih işlemleri de 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları hemen ardından 11 Eylül’de ilan edilecek. 14-21 Eylül haftası nakil ve kesin kayıt işlemleri (Devlet okulundan başvuruda bulunanlar için) gerçekleştirilecek.

  Ek yerleştirme sonuçları 22 Eylül’de ilan edilecek ve bulnarında kayıtları 22-30 Eylül 2015 haftasında yapılacak.

  GENEL AÇIKLAMALAR

  a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1'inci maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2'nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıtır.

  b) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel okullara, 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ilişkin Tebliğ'de yer alan okul türlerine göre toplam 230.000 öğrenciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

  ÖZEL OKUL TEŞVİK PROGRAMINDA NEREYE BAŞVURULUR

  – Anaokulu = Resmi kayıtlı oldukları e-okulda görülen özel veya devlet okuluna

  – 1. ve 5. Sınıflar = Resmi kayıtlı oldukları, e-okulda görülen özel veya devlet okuluna

  – 8. Sınıfı bitiren öğrenciler = Merkezi tercih ve yerleştirme sistemine başvurmuş olanlar, o herhangi bir özel okula da aday kayıt yaptırmış olsalar bile yerleştirme sonuçlarının ilanını (14 Ağustos) beklemeleri gerekiyor. Merkezi tercih ve yerleştirmeye başvurmayıp herhangi bir özel okula kayıt yaptırmış olanlar ise e-okul sisteminde aday kayıt olarak görüldüklerinden teşvik başvurularını mezun oldukları okula yapmaları gerekiyor.

  – Ara sınıflar (2-3-4-5-6-7-8-10-11) kayıtlı oldukları özel veya resmi okula başvuracaklardır

  30 soruda özel okul desteği

  ÖZEL OKUL TEŞVİĞİ KİMLER ALABİLİR

  * Okul öncesine başlayanlar (15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olanlar),

  * İlkokul 1. Sınıfa kaydı yapılmış olanlar,

  * 5. Sınıfa kayıt olanlar (Resmi/Özel Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu),

  * 9. Sınıfa kayıt olanlar veya kayıt şartına sahip olanlar,

  * Resmi/Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının (Liseler) ara sınıflarına kayıtlı olanlar,

  * Geçen yıl bir özel okulda olduğu için başvuruda bulunamayanlar,

  * Geçen yıl başvuru yaptığı halde destek alamamış olanlar,

  * Geçen yıl destek almış olsa bile 1, 5. ve 9. sınıfa geçenler (Kademe atlayanlar).

  Uyarı: Özel okulun ilan ettiği ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

  MEB - Özel okula teşvik başvuruları ile ilgili merak edilenler - Başvurular ne zaman sona erecek

  ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  – İl, Ulusal veya uluslar arası yarışmalarda alına derecelerle ilgili (birinci, ikinci, üçüncü belgeler),

  – Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından birine ait) gelir durumlarını gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi veya kurumlardan alınacak belge,

  – Varsa ekteki “Kira Gelir Taahhütnamesi” formunun doldurulması ve teslimi,

  – Öğrencinin diğer kardeşlerinin öğrenim durumunu gösteren belge veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belge,

  MEB Personeli olanların durumunu beyan eden onaylı belge. Bu madde MEB tarafından iptal edildi. Yeni yönetmelik yayımlanacak.

  Sınava saatler kala kaygıyı azaltan öneriler

  ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

  – Destek başvurusu için kılavuzda belirtilen belgeleri hazırlayan veliler, öğrencilerinin kayıtlı oldukları okula gidecekler.

  – Okul yönetimi veli/vasinin hazırlamış olduğu belgeleri kontrol ederek alıp e-okul üzerinden başvuru yapıp onaylanacak.

  – Veli başvuru yaptığına dair çıktının bir örneğini imza karşılığı alıp saklayacak.

  – Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin veli/vasisi yine okula giderek e- okul üzerinden 15 okul tercihi yapacaklar.

  UYARI:

  1- Velilerin tercih yapacakları okullarla önceden görüşüp, okulun şartlarının kendilerine uygun olup olmadığını incelemiş olmaları gerekir

  2- Bir okulun tercih edilebilmesi için o okulun tercih kapsamına alınmış olması gerekir.

  Dolayısıyla tercihleri de bu doğrultuda yapılacaktır.

  E-OKUL İLE BAŞVURU İMKANI

  Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için resmi veya özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuracak.

  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e- Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurabilecek.

  BU DEĞİŞİKLİKLERİ UNUTMAYIN

  Özel okul için teşvikten yararlanacak velilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yaptığını unutmamasında fayda var. 23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu değişiklikler kapsamında, özel okullar için verilecek teşvikte bazı kriterler yeniden belirlenmişti. İşte o değişiklerden bazıları:

  - Eğitim öğretim desteği alarak bir okula kaydını yaptıran öğrenci, eylül ayında nakil yaptırırsa destek hakkını kaybedecek.

  - Eski yönetmelikte özel okulda burslu okuyan öğrenciye eğitim öğretim desteği verilmiyordu. Düzenlemeyle burs oranı yüzde 51’in altında olan öğrenciler destek alabilecek.

  - Geçen yıl öğrencilerin akademik başarısı toplam puanlamayı yüzde 50 oranında etkiliyordu, bu yıl ise bu oran yüzde 26’ya düşürüldü.

  - Bakanlık, destekten yararlananları belirlemek üzere kullandığı ‘tespit formu’nda da değişiklik yaptı. Formdaki kriterlere göre en fazla puan toplayanlar özel okul desteğinden yararlanacak. Anne veya babası MEB’de çalışan çocuklar da sisteme dahil edildi ve 70 puan olarak belirlendi. Anne veya babasından birini kaybetmiş öğrencinin alacağı puan ise 80.

  - Ailenin toplam gelirinin genel puanlamada oranı, geçen yıl yüzde 10’du, bu yıl yüzde 34’e çıkarıldı.

  TEŞVİK VERİLECEK OKUL TÜRLERİ

  ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu’nda yer alan bilgiye göre teşvik verilecek özel okul türleri ise şöyle:

  Anadolu güzel sanatlar lisesi, Anadolu lisesi, Ermeni ilkokulu, Ermeni okul öncesi kurumu, Ermeni ortaokulu, Ermeni ortaöğretim okulu, özel fen lisesi, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Musevi ilkokulu, Musevi okul öncesi kurumu, Musevi ortaokulu, Musevi ortaöğretim okulu, Rum ilkokulu, Rum ortaokulu, Rum ortaöğretim kurumu, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi, temel lise, Türk ilkokulu, Türk okul öncesi kurumu, Türk ortaokulu, laboratuvar lisesi, fen ve teknoloji lisesi.

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı