GeriGündem MASAK personel alımı için son gün!
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

MASAK personel alımı için son gün!

MASAK personel alımı için son gün!

MASAK personel alımı başvurusu için son güne girildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesine Maliye Uzmanı kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 250 personel alımı yapılacak. Naklen geçiş kapsamında yapılabilecek olan başvuru sonrasında, adaylar için sınav gerçekleştirilecek. Peki, MASAK personel alımı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, başvuru şartları ve detaylı bilgiler

MASAK personel alımı başvurusu için geri sayıma geçildi. 250 personel alımı yapılacak olan MASAK'ta, alımlar naklen atama ile sağlanacak. Hali hazırda bir kurumda çalışanların başvuruda bulunabileceği MASAK personel alımı başvurusu, 12 Mart Pazartesi günü sona erecek. Peki, başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, başvuruya dair detaylı bilgiler

MASAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunmak.

Başvurular, Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak ve aşağıda belirtilen belgeler ve fotoğraf eklenmek suretiyle 12/02/2018 – 12/03/2018 (en geç saat 17:30'a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır. Elden, elektronik posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi
2) Çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Hizmet Belgesi
Adaylardan, sözlü sınav öncesi gerekli görülen başka belgeler de istenebilir.

SINAVI KAZANANLARIN İLANI MALİYE'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANACAK

Sınava katılmaya hak kazananlar, sınava katılacağı tarih ve yer belirtilmek kaydıyla sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
1) Genel hukuk bilgisi (adayın temel hukuk bilgisinin olup olmadığı),
2) Bir sorunu tanımlama, muhakeme etme ve çözme yeteneği,
3) Yaratıcı - eleştirel düşünme ve karar verme yeteneği,
4) Liyakati, davranış ve tepkilerinin mesleğe ve takım çalışmasına uygunluğu,
5) Genel kültürü ve ifade yeteneği,
6) Teknolojik imkânları kullanma yeteneği,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

BAŞARI SIRALAMASI NASIL İLAN EDİLECEK?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Sözlü sınav puanı, adayın başarı puanı olarak belirlenecektir.
Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;
a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
b) Yabancı dil (İngilizce) puanı daha yüksek olana,
öncelik tanınacaktır.
Kadro sayısından daha fazla aday başarılı olduğu takdirde en fazla 50 aday yedek
olarak belirlenecektir. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

ATAMA DA BAŞARI SIRASINA GÖRE YAPILACAK

1) Sınav sonucunda başarı sırasının ilk 250 sırasında yer alan adaylar, Maliye Uzmanlığına naklen atanır ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir.

2) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

3) Sınavda başarılı olan adaylardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen veya atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz.

5) Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

7) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, 31.12.2018 tarihini geçmemek kaydıyla bir sonraki sınava kadar varsa başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle