Gündem Haberleri

  Liselerin sınıf geçme yönetmeliği değişti

  AA
  19.10.2005 - 11:30 | Son Güncelleme:

  Lise öğrencileri, özürlü olarak okula devam edemeyeceklerse bunu resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları belgeyle belgelendirecekler. Artık, özel sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar geçerli olmayacak.

  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, liselerde eğitim-öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde yenilendi. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikte, “özürlü ve özürsüz olarak okula devam” konusu yeniden düzenlendi.

  Buna göre, öğrencilerin okula özürlü ve özürsüz devamsızlıkları ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam süresi eskiden olduğu gibi 45 günü aşamayacak. Ancak özrün resmi bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi halinde, özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermesi gerekiyor.

  Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenecek.

  Eski yönetmelikte söz konusu belgenin, özel sağlık kurum ve kuruluşlarından da alınabileceği öngörülüyordu.

  ALAN SEÇİMİ

  Yeni yönetmeliğe göre, 10. sınıf sonunda bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciler, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilecek. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulacaklar ve bu derslerden alan değişikliğini takip eden ilk ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınacaklar. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu seçmeli derslerin sorumluluğu devam edecek.

  Yönetmelikte sözlü notu ile ilgili de bir düzenleme yapıldı. Eski düzenlemedeki sözlü notunun öğrencilere “anında bildirileceği” kuralı yeni yönetmelikte yer almadı.

  HAZIRLIKTA SINIF TEKRARI SINIRLAMASI YOK

  Yönetmelikteki diğer bazı düzenlemeler şöyle:

  - Sınıf tekrarı eski yönetmelikte olduğu gibi ortaöğretim süresince bir defa yapılabilecek ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil olmayacak,

  - Okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamayacaklar,

  - Eğitim bölgesi ve il ve ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar o dersin dönem notu ortalamasına katılmayacak,

  - Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa devam edecekler. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar ise başarısız sayılacaklar. Ancak alanını değiştirmesi durumunda sınıfını geçebilecek öğrencilerden; nakil ve geçiş yapacaklar ile alanını değiştireceklerde yeni alanında sorumlu tutulacağı dersler o öğretim yılı için sorumlu ders sayısına dahil edilmeyecek.

  GEÇİCİ MADDELER

  Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu ders veya dersleri bulunanlar, sınava girme hakkı sona erinceye kadar ikinci dönemin ilk haftası içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilecekler.

  2004-2005 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrenciler okulu bitirinceye kadar Türk Dili ve Edebiyatı dersinin dönem notu, Kompozisyon ayrı, Dil ve Edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not olarak verilecek.

  Yabancı dil dersinin dönem notu ise önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda dinleme-anlama; okuma-anlama, konuşma ve yazma verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak verilecek. Diğer okullarda ise yazılı, sözlü varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu belirlenecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı