GeriGündem Latife Hanım’ın yarım kalan romanı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Latife Hanım’ın yarım kalan romanı

Emin Çölaşan, Latife Hanım’ın ölümünden sonra dökümü yapılan evrak-ı metrukesine ilişkin iki ayrı tutanağı ele geçirdi. Tutanaklarda, Latife Hanım’a ait her şeyin teker teker tespit edilip numaralandığı görülüyor.Tanıklar ve aile fertleri tarafından imzalanıp kasaya kaldırılan tutanaklara göre, Latife Hanım bir de Fransızca roman yazmış.İşte kasadan çıkanlarBir defter halinde 172 sahifelik Latife Hanım’ın Arap harfleri ile yazılmış roman sitilinde bir eseri kendi el yazısı ileEski Türkçe yazılı Yakup Kadri’nin Latife Hanım’a göndermiş olduğu mektuplarEski Türkçe yazılı Kastamonu Mebusu Alirıza Bey’in Latife Hanım’a yazdığı mektup Latife Hanım’ın bir defter halinde Konya, Adana, Mersin, Tarsus yollarında seyahatlerle ilgili eski harflerle yazılmış bir defteriLatife Hanım’ın Eski Türkçe el yazılı not defteriİzmir’de yapılan askeri manevralar sırasında ziyafete ait protokolHalit Ziya Beyin Latife Hanım’a yazdığı mektuplarTevfik Hüsnü Bey’in Latife Hanım’a gönderdiği mektup. Mektubun başında Latife Hanım’ın bir dalkavukluk numunesimi herhalde nefis bir parça)Fethi Bey’in hanımı Fransızca 15 Ağustos tarihli mektupYapraklı Fethi Bey’in Hanımı Galibe Hanım’a Latife Hanım’a yazdığı mektup suretleriLatife Hanım’ın Paris’te bulunduğu sırada Kilyon Otelinde sefarete gönderdiği bir mektupGalibe Hanım’ın Fransızca yazdığı Latife Hanım’a mektupLatife Hanım’ın İsmet Paşa’ya gönderdiği 20.11.929 tarihli mektubuSiirt mebusu Mahmut Beyin Latife Hanım’a gönderdiği 16 Kanun sani tarihli mektubuSiirt mebusu Mahmut Bey’in Almanya’dan Latife Hanım’a gönderdiği 12.4. tarihli mektubu (zarfı ile birlikte)Latife Hanım tarafından Mahmut Bey’e yazılmış mektupRecep Bey’in Latife Hanım’a gönderdiği bayram tebriğiMevhibe Hanım’ın iki adet bayram tebriğiHalit Ziya Beyin Latife Hanım’a yazdığı 11.2.923 tarihli metbuYakup Kadri Bey’in Latife Hanım’a gönderdiği mektup 1.10.923 tarihli (zarfı içerisinde)Yakup Kadri Bey’in Latife Hanım’a gönderdiği 29.9.923 tarihli Viyana’dan gönderdiği mektupLatife Hanım’ın boşanmasından sonra malların iadesi yolunda Mustafa Kemal Paşa’nın dikte ettiği sanılan bazı notlarLatife Hanım tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya yazılmış mektupMustafa Kemal Paşa’nın Latife Hanımefendi’yi boşadığına ait kendi imzasını taşıyan tatnikname ile şahit Diyanet İşleri reisinin ve şahit Adliye Vekili Mahmut Esat Bey’in 5.8.1341 tarihli mektubuReisi Cumhur Mustafa Kemal Bey’in Latife Hanım’a yazdığı 5.8.1341 tarihli hususi mektubu (her iki bir zarf içerisinde)Mustafa Kemal Paşa’nın Latife Hanım’a gönderdiği aşk mektuplarıReisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin Mart 1340 nutuklarının eski harflerle yazılmış nutuklarıMustafa Kemal Paşa tarafından yazılmış 22.7.1341 tarihli Latife Hanım’a gönderdiği mektup (Vesika zarf içerisinde)Tevfik Bey tarafından Latife Hanım’a gönderdiği mektup (Zarf içinde 2.8.1925 tarihli)Rauf Bey tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen 2.2.339 tarihli mektubu (zarf içinde)Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin Latife Hanım’a yazdığı tarihli notlu mektubu ve aynı zarf içinden çıkan 10.10.336 tarihli Mustafa Kemal Paşa tarafından Latife Hanım’a yazılmış mektup (aynı zarfa konuldu)Latife Hanım’a babası tarafından yazılmış mektup suretiMesut Galip Bey’in Gazi Paşa karşısında söylemiş olduğu nutkun sureti (Mersin Millet Bahçesindeki)Ağalı Ahmet imzalı Latife Hanımefendi’ye merkez azalığına tayin edildiğinin teklifiLatife Hanım’ın günlük notları eski harflerde yazılmış(Tutanaktaki üslûp korunmuştur)Latife Hanım belgeleri açıklanmıyorTÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, aileyle görüşmeler tamamlanamadığı için Latife Hanım’ın evrak-ı metrukesinin kamuoyuna açıklanmasının ertelendiğini bildirdi. Mektupların, bir kasaya konulan iki torba içindeki saklandığı Prof. Halaçoğlu, ‘Latife Hanım’ın varisleri konumundaki iki aile üyesiyle 31 Ocak’ta görüşmek üzere randevulaşmıştık. Ancak, yurtdışı işleri çıkmış ve ülke dışına çıkmak zorunda kaldıkları için görüşemedik. Dolayısıyla, bu konuda yapacağımız basın toplantısını da ertelemek zorunda kaldık’ dedi. Belgelerin Sıhhıye’deki tarihi Türk Tarih Kurumu binasının girişinin üç kat altındaki arşivde, iki torba içinde saklandığını bildiren Halaçoğlu, şöyle devam etti: ‘İki torbanın içinde bulunduğu kasanın anahtarı sadece bende. Benden başka birinin kasayı, dolayısıyla mektupların bulunduğu iki torbayı açma ve mektuplara ulaşma şansı yok. Oldukça güvenli bir ortamda. Mektupları şu ana kadar ben de görmedim, okumadım. Sadece torba da neler olduğuna ilişkin bir liste var. Onu da basın toplantısında açıklayacağım.’