GeriGündem Kutlu Savaş'ın uyarı mektupları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kutlu Savaş'ın uyarı mektupları

İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'na

T.C. BAŞBAKANLIK

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.02.O.TKB.0.06

Sayın Murat BAŞESGİOĞLU

İçişleri Bakanı

Mülkiye Müfettişlerince tanzim edilen 13.06.1997 gün ve 9-22.124/23 sayılı fezleke ile 18.06.1997 gün ve 04/23. 124/24 sayılı tanzim raporu Başkanlığımızca incelenmiştir.

Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası sonucu gelişen olaylarla ilgili olarak ortaya çıkan ve İngiliz Hospro firmasınca İsrail'den ithal edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edildiği iddia olunan silahlardan 11 adet 22 kalibre Baretta marka tabanca ile 11 adet susturucunun kaybolmasına sebep olunduğu tespiti ile 5 Emniyet görevlisi hakkında işlem yapılmıştır. Dosyalar halen Danıştay'ın incelemesi safhasındadır.

Müfettiş raporları hem hakkaniyet, hem de olayın gerçek boyutları itibariyle kabul edilebilir nitelikte değildir. Durum ve tespitlerimiz Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanı'na ithafen iletilmiştir.

Konu, Başkanlığımızca ve tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. Yapılmış olan soruşturma, sadece olayı yönlendirmeye ve örtmeye matuf olduğu cihetle ve bariz bir haksızlığa engel olmak amacıyla, başlamış olan cezai prosedürün durdurulması için girişimde bulunulması, yasada bu konuda bir açıklık olmamasına rağmen Hukuk Müşavirliği'nin gerekli girişimleri yapmak üzere görevlendirilmesi ile müfettişler hakkında işlem yapılması makamlarının takdirine maruzdur.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

Kutlu SAVAŞ

Başbakan a.

Teftiş Kurulu Başkan V.

Balıkesir Valisi Alaaddin Yüksel'e

T.C. BAŞBAKANLIK

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.02.0.TKB.0.06/1033

Sayın Alaaddin YÜKSEL

Vali

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet ELKATMIŞ, 17.02.1997 tarihli yazısıyla ‘‘İsrail tarafından hibe edilen silahlardan depoda bulunmayan ve kaybolanların listesi’’ ile ‘‘yapılan tahkikatlara dair evrakların acele gönderilmesini’’ istemiştir.

Genel Müdürlük ilgili dairesi ekte sunulan yazıyı hazırlamış, ayrıca listeyi de tanzim etmiştir. Bu yazı talimatınızla değiştirilmiş, Daire Başkanınızın imzaladığı 13.03.1997 tarihli yazıya dönüşmüştür. Bakanlık Teftiş Kurulu ise hazırladığı raporda, konunun tüm boyutlarını örtmüş, sadece sınırlı sayıda Baretta silahın bulunamaması noktasına indirgeyip gerçekte konuyla ilgisi tartışmalı 5 görevliyi suçlamış ve yargıya göndermiştir. Bu durum, hem hakkaniyete uymamakta hem de kapsamlı bir olayı basite irca etmek anlamında müşterek gayretleri göstermektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü başlangıçta normal reaksiyonunu göstermiş olsaydı, olay şimdiye kadar açıklığa kavuşur, hibe olduğu iddia edilen alımın mahiyeti aydınlanır, gelişigüzel verilmiş son kullanıcı belgelerinin takibi ve normal olarak sadece Silahlı Kuvvetler'de bulunması gereken havan topunun, hava roketatarının, tanksavar mermisinin, 1000 adet roket ve sevkedicinin alım sebebi ortaya çıkar, bu gibi silahların kimlerin eline geçtiğinin takibi keza mümkün olurdu.

Buradaki ihmalin, zati alinizce de takdir edileceği şüphesiz olduğu cihetle; Görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Cevabınızı intizaren bilvesile saygılarımı sunarım.

Kutlu SAVAŞ

Başbakan a.

Teftiş Kurulu Başkan V.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle