Gündem Haberleri

  Kurusıkılar otomatik silah görünümünde olamayacak

  A.A
  02.05.2008 - 10:36 | Son Güncelleme:

  “Kurusıkı silah” olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, güvenlik kuvvetlerince kullanılan otomatik silah şeklinde veya görünümünde olamayacak ve bu silahlar üzerinde tadilat yapılamayacak.

  İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, ses ve gaz fişeği atabilen silahların imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Yönetmeliğe göre, “kurusıkı silah” olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların, birden fazla fişeği seri olarak atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal edilmeleri gerekiyor.

  Bu silahların görünümü, güvenlik kuvvetlerince kullanılan otomatik silah şeklinde veya görünümünde olamayacak. Ambalaj ve kutularına da uyarıcı notun ve silahın kullanım kılavuzunun konulması zorunlu olacak.

  Kutulardaki uyarı notunda, bu silahların taşınmasının yasak olduğu, ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar ile 18 yaşından küçüklere satılamayacağı belirtilecek.

  Silah üzerinde tadilat yapılamayacağı uyarısı da kutunun üzerinde bulunacak.

  ÜRETİM VE SATIŞ

  Ses ve gaz fişeği atabilen silahları üretecek kuruluşların, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi almaları gerekiyor. Prosedüre uyan kuruluşlara verilecek ön izin, iki yıl geçerli olacak.


  Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü halinde bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilecek.

  Ön izin belgesi alınmasının ardından alınacak örnekler, jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca üretim esasları bakımından incelenecek. Üretim esaslarına uygun olan silahlar için “Üretim İzin Belgesi” düzenlenecek.

  Ses ve gaz fişeği atabilen silahları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahısların, adli sicil belgesi ile bulundukları yerde kolluk birimine başvurarak “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi” düzenletmeleri gerekiyor.

  Bildirimde bulunan şahsın, söz konusu silahını devretmesi durumunda, alıcı ile aralarında devir sözleşmesi düzenlemeleri, devralan şahsın da yönetmelik usullerine göre bildirimde bulunması zorunlu olacak.

  Ses ve gaz fişeği atabilen silahların, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce satılabilecek. Satıcının, silah satın alacak kişinin ibraz ettiği adli sicil belgesi ve kimliğini ispata yarayan belgeyi kontrol etmesi ve şartları taşıyanlara satış yapması gerekiyor.

  Söz konusu silahları satan imalatçılar ile bayiler, sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaraları ile satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adres listelerini bir ay içerisinde mülki amirliklere bildirmek zorundalar.

  Bu silahları ithal etmek isteyen kişilerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her modelden bir adet silah için verilecek ön ithal izni sonrasında silahın numunesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları, bakanlıktan alınacak uygunluk yazısı ve numuneyle İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.

  Yönetmelik kapsamında üretimde bulunan kuruluşların denetimleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının elemanları veya illerde bulunan teşkilatlarınca oluşturulacak bir heyet tarafından yılda en az bir kez yapılacak.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı