Gündem Haberleri

  Kurmay olmak zorlaştı

  A.A.
  18.01.2006 - 13:46 | Son Güncelleme:

  Harp Akademiler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, daha önce kurulan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) eğitim ve öğretimine ilişkin ilkeler hukuki çerçevede belirlendi. Harita mühendisi ve harita pilotları ile tüm ikmal subayları da harp akademilerinde eğitim görerek, kurmay olabilecek.

  Terörle mücadele sırasında organ kaybedenler ya da organ zafiyetine uğrayan personel de harp akademilerine girebilecek. Bu subayların harp okuluna girebilmeleri için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre göreve devam ettirilen subaylar için harp akademileri sınavına giriş tarihindeki yıla ait GATA Komutanlığı Profesörler Sağlık Kurulu'ndan “TSK'da Karargah Görevlerinde Kurmay Subay Olarak Çalışır” kayıtlı rapor almış olma şartını taşımaları gerekecek.

  Harp akademileri giriş sınavını kazanan subaylar, herhangi bir lisansüstü eğitime devam edemeyecek. Hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olanlar da harp akademilerine kabul edilmeyecek.
  Kara Harp Akademisi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için ayrılan kontenjandan deniz piyade ve deniz istihkam sınıfı subaylarının yanı sıra deniz piyade sınıfından istihbarat sınıfına geçen personel de yararlanabilecek.

  Harp okulu mezuniyet derecesinin hesaplanmasında da yönetmelikle değişikliğe gidildi. Buna göre, derece hesaplanırken harp okulu mezuniyet kredi notu 2.5 ile çarpılarak bulunacak. Harp okulunu “pek iyi”, “iyi” ve “orta” dereceyle bitirenlere eskiden olduğu gibi ek puan verilmeyecek. Bunun yerine 100 tam not üzerinden alınacak notun 0.1 katsayısının çarpımı sonucu bulunacak not temel kurs mezuniyet derecesi olarak alınacak.
  Daha önce, sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde 75'inden aşağı olan subaylar değerlendirmeye alınmazken, yönetmelikte yapılan değişiklikle bu oran yüzde 90'a yükseltildi.

  GİRİŞ SINAVINA KATILMAMAK

  Yönetmeliğin giriş sınavlarıyla ilgili maddesine yapılan ekle sınava katılmaya istekli subayların herhangi bir sebeple sınavı yarıda bırakabilme veya sınava girmeme hakkı getirildi. Bu durum, subayların sonraki sınav hakkını kaybettirmezken, sınava katılmak üzere izin aldığı halde, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınavlara hiç girmeyen ya da sınavların bir veya birkaçına girip de diğerlerine katılmayanlar, sınav merkezini kurup işleten komutanlıklarca belirlenen terk tarihinden itibaren 48 saat içerisinde görevlerine katılmak zorunda olacak. Görevlerine katılmakta gecikenler hakkında ise kanuni işlem yapılacak.

  Giriş sınav konuları ve sınavla ilgili esaslar Harp Akademileri Komutanlığı'nca çıkarılarak Giriş Sınavları Özel Yönergesi ile belirlenirken, adaylar sınav konuları hakkında yeteri kadar süre önce bilgilendirilecek.

  MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ

  Milli Güvenlik Akademisi'ne katılacak sivil müdavimlerin kontenjanları ve belirlenmesi işlemleri daha önce Başbakanlığın onayı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılırken, yönetmelikte yapılan değişiklikle bu görev Başbakanlığın onayı ile Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılması şeklinde yeniden düzenlendi.
  Harp akademilerinin eğitim ve öğretiminin amaçları arasında kurmay subay adayı öğrenci subaylarının “çağı okuyabilen” ve “lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimle yetiştirilmesi”ne de vurgu yapıldı.

  Harp akademilerinin eğitim ve öğretim ilkeleri kapsamına, ”uluslararası ilişkiler ve güvenlik ile buna yönelik güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yetişmelerine ağırlık verilmesi” de eklendi.
  Daha önce Harp Akademileri Komutanlığı tarafından tespit edilen eğitim ve öğretim konuları da Genelkurmay Başkanlığı tarafından orta ve uzun vadeli olarak yayımlanan “TSK Müşterek Eğitim Direktifi”nde yer alan eğitim ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde akademik müfredata göre oluşturulacak. Söz konusu müfredat oluşturulurken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen, öğrenci subay/müdavimlere kazandırılacak nitelikler de Harp Akademileri Komutanlığı'nca “Eğitim ve Öğretim Planlama ve Programlama Aşamaları”nda dikkate alınacak.

  DEĞERLENDİRME

  Kuvvet harp akademilerinde eğitim ve öğretim gören subayların değerlendirmelerinde dikkate alınan derecelerde de değişikliğe gidildi. Buna göre, “zayıf” not 59'dan 64'e, “orta” not 60'tan 65'e, “iyi” not 70'ten 75, “çok iyi” not 86'dan 90'a yükseltildi. 1. sınıf sonunda yıllık geçerli notu 60'tan 65'e yükseltilirken, 2. sınıf sonunda yıllık geçerli notu da 70'ten 65'e düşürüldü. Harp Akademileri Yüksek Kurulu'na, eğitim kalitesini artırmak amacıyla taban notunu yukarı çekebilme imkanı tanındı. Müdavimlerin sundukları tezlerden almaları gereken not da 70'ten 75'e çıkarıldı.

  Yönetmelik akademi bitirme esaslarında da değişiklikler yaptı. Buna göre, daha önce akademi kurullarınca öğrenimini başarı ile bitirdiklerine karar verilenler akademiden mezun sayılıyor, kuvvet harp akademilerinden mezun olanlara, akademinin diploması veriliyor ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığı'nca onaylanıyordu. Yapılan değişiklikle kuvvet harp akademileri kurullarınca öğrenimlerini başarıyla bitirdikleri hakkında karar verilenlerin kurmaylıklarının Genelkurmay Başkanı'nın onayına sunulması, Genelkurmay Başkanlığı'nın onayının ardından da müdavimlerin mezun olmuş sayılarak, diplomalarının verilmesi esası getirildi.

  Yönetmeliğin geçici 4. maddesi de değiştirilerek, harp okullarından 1992 yılında mezun olan subaylara 14. hizmet yılını bitirmemiş, 1993 yılında mezun olanların ise 13. hizmet yılını bitirmemeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla kuvvet harp akademileri giriş sınavlarına müracaat edebilme hakkı tanındı.

  Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle sınav neticelerinin Genelkurmay Başkanlığı'nca onaylanarak ilgili kuvvet komutanlıklarına bildirilme tarihi 20 Haziran yerine 25 Şubat olarak değiştirildi. Sınav neticelerinin kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kıta ve kurumlara bildirileceği tarih de 1 Temmuz yerine 1 Mart olarak belirlendi.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı