Gündem Haberleri

  Kiracı, kiracının ev sahibi olacak

  Hürriyet Haber
  22.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  ‘Oğlum evlenecek çık’ dönemi kapanıyor. Kira artışı ÜFE’ye endekslendi.Güvence bedeli en fazla üç kira bedeli olacak, bankaya yatırılacak. Kiracı, kirada indirim de isteyebilecek. Kiracı, kiraladığı yeri bir başkasına kiralayabilecek. Gecikme halinde peşin kira ödeme cezası kaldırıldı. Eşin izniyle kefil olunabilecek.KİRACILARI, ev sahipleri karşısında avantajlı duruma getiren, ‘Oğlum evlenecek çık’ dönemini kapatıp, kira artış oranını enflasyona (ÜFE) endeskleyen ve güvence bedelini (Depozito) en fazla üç kira bedeli ile sınırlandıran yeni Borçlar Kanunu taslağı tamamlanarak dün Başbakanlığa gönderildi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Borçlar Kanunu yasa taslağını önümüzdeki yasama yılı içinde çıkarmaya çalışacaklarını açıkladı. Tasarıda kiracıya, özel durumlarda kirada indirim isteme hakkı tanındı. Taslakla ayrıca, kiracıların, kiraladıkları mülkü bir başkasına kiralamasına da izin veriliyor. Taslakla getirilen düzenlemeler özetle şöyle:Ev sahipleri, ‘Ev bana lazım, oğlum evlenecek çık’ diyerek, kiracıyı çıkarmaları halinde, evi üç yıl geçmeden eski kiracısından başkasına kiralayamayacaklar. Evin inşa, imar amacıyla boşaltılması halinde ise haklı bir sebep olmadan üç yıl geçmedikçe ev başkasına kiralanamayacak. Eski kiracıya kiralamada öncelik tanınacak. Evsahibi bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde ise eski kiracısına bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü olacak.Kira artışı üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranını aşamayacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak. Ev sahibine verilecek güvence bedeli üç aylık kira bedelini aşamayacak. Bu para vadeli bir hesaba yatırılacak. Banka güvence bedelini ancak iki tarafın anlaşması veya mahkeme kararına dayanarak, geri verecek. Kira sözleşmesinin bitimini izleyen üç ay içinde bir anlaşmazlık yoksa kiracı güvence bedelini bankadan çekebilecek.Aile konutu olarak kiralanan evden, eşe danışmadan çıkalamaycak. Kira sözleşmesinin feshinde eşin ‘açık rızası’ şartı getirildi. Eşten izinsiz artık kefil de olunamayacak.Kiracıya kira ilişkisini başkasına devir hakkı da tanındı. İşyerlerine ilişkin kira uygulamalarında da, kiracı işi yolunda gitmezse dükkanı başka bir kiracıya devredebilecek. Mal sahibinin onayı alınarak, devir yapacak. Dükkan sahibi ‘Haklı bir gerekçe ve özel bir sebep’ gösteremezse, devir işlemine artık karşı çıkamayacak. Bu tür devirlerde, eski kiracının taşınmazla hiçbir hukuki bağı kalmayacak. Kira sözleşmesi, kira borçları devralan yeni kiracıya geçecek. Haksız iş bırakanlar işverene tazminat ödeyecekTASLAK, haksız iş bırakan işçileri, işverenlerine tazminat ödeme ve zararlarını karşılamakla yükümlü tuttu. Taslakla, daha önce Borçlar Kanunu’nda olmayan bir düzenleme ile işverene de işçiden tazminat isteme hakkı tanındı. İşçinin, ‘Haklı sebep olmaksızın işine başlamaması veya aniden işi bırakması’ durumunda işverenin, işçinin yeni işinden aldığı aylık ücretinin dörtte birine eşit bir tazminatı ve ayrıca uğradığı ek zararların giderilmesini isteme hakkı verildi.İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, hakim tazminatı indirebilecek. Örneğin bir pastane ya da restorant sahibi aldığı siparişleri yetiştiremeyip zarara uğradıği için haksız yere ayrılan işçisinden hem tazminat hem de zararının tazminini isteyebilecek.İşyerinde cinsel tacize polisiye önlem geliyorİŞYERİNDE cinsel tacizin önlenmesi için işverene polisiye önlemler alma yükümlüğü geliyor. Borçlar Kanunu taslağının aynen yasalaşması halinde, işverenler güvenlik personeli bulunduracak ve işyerinde ‘cinsel taciz alarm hattı’ kuracak. Cinsel taciz mağdurunun daha fazla zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınacak. İşveren, ‘Ahlaka uygun bir işyeri düzeninin gerçekleştirilmesini sağlamakla’ yükümlü olacak. Cinsel tacize uğrayan çalışanın derhal yardım isteyebileceği özel bir güvenlik sisteminin yanısıra, ışık, ses ve görüntü ile tacize uğradığını belirten bir alarm sistemi kurulacak. Taciz alarm sistemi, kamerayla kontrol, ışık ya da sesli özel bir sistem olabilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı