GeriGündem Kira artışı enflasyonu geçmeyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kira artışı enflasyonu geçmeyecek

Türk Borçlar Yasa Tasarısı'na göre, kira anlaşmaları bir önceki kira yılında ÜFE oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Türk Borçlar Yasa Tasarısı üzerinde 7 yılı aşkın süren çalışmalar sona erdi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, tasarıyı önümüzdeki yasama yılı içinde yasalaştırmaya çalışacaklarını belirten Çiçek, TBMM’deki yasa görüşmelerinde de yasaya yönelik önerilerin dikkate alınacağını bildirdi. 7 YILLIK ÇALIŞMA, 649 MADDELİK YASA Yasa çalışmalarına 2 Nisan 1998 tarihinde başlandı. Prof. Dr. Turgut Akıntürk’ün başkanlığındaki komisyonda, çeşitli üniversitelerden, Adalet Sanayi ve Ticaret, Maliye Bakanlıklarından, Yargıtay’dan, Türkiye Barolar Birliği’nden ve Türk Hukuk Kurumu’ndan toplam 32 üye yer aldı. Çalışmalar kapsamında, 57 toplantı yapıldı. Yeni Borçlar Yasası Tasarısı 694 maddeden oluştu. TÜRKÇE TÜRK BORÇLAR YASA TASLAĞI Daha önce "Borçlar Yasası" olarak anılan yasada ilk değişiklik, isminde yapıldı. Yasanın adı "Türk Borçlar Yasası" olarak değiştirildi. Yasada yer alan bazı sözcükler de Türkçe anlamlarında yer alda. Akit yerine sözleşme, tediye yerine ödeme, temerrün yerine direnim, munzam zarar yerine aşkın zarar sözcükleri tasarıda yer aldı. EŞ İZNİYLE KEFİLLİK DÖNEMİ Yeni Borçlar Yasa Tasarısı Taslağı, bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Taslak, kefillikte eş izni dönemini başlatıyor. Taslağın kefilliği düzenleyen maddesi, "Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak yarı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir" şeklinde düzenlendi. Ancak, kefalet, ticaret siciline kayıtlı bir işletmenin sahibi, bir kollektif ortaklığın ortağı, bir komandit ortaklığın sınırsız sorumlu ortağı, bir anonim ortaklığın yöneticisi veya müdürü, bir sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklığın müdürü veya bir limited ortaklığın yönetici ortağı tarafından işletmeyle ilgil olarak verilmişse, eşin rızası aranmayacak. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına neden olmayan değişiklikler için de diğer eşin rızası gerekmeyecek. KİRA SÖZLEŞMELERİNDE ÜFE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK Tasarı, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları da düzenlendi. Buna göre, anlaşmalar, bir önceki kira yılında ÜFE oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. DEPOZİTO 3 KİRA BEDELİNİ GEÇMEYECEK Ev kiralarken, ödenen depozito 3 kira bedelinden yüksek olamayacak. Depozito, açılan ortak hesap üzerinden bankaya yatırılacak. Ancak, anlaşma halinde ya da mahkeme kararı ile bankadaki para taraflarca çekilebilecek. HİZMET SÖZLEŞMESİ Hiç bir yasanın kapsamına girmeyen işçilerin koşulları da Borçlar Yasası’nda düzenlendi. Bu işçiler için yapılacak hizmet sözleşmesi de Borçlar Yasası kapsamında düzenlendi.