GeriGündem Kentsel Dönüşüm Yasası'na yargı yolu gözüktü
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  9
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kentsel Dönüşüm Yasası'na yargı yolu gözüktü

Büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacağı alanları genişleten kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Askeri araziler için Bakanlar Kurulu Kararı gerekecek. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.

Kanuna göre, büyükşehir belediyeleri; konut, sanayi, ticaret alanları,  teknoloji parkları, kamu hizmeti alanlarında rekreasyon ve sosyal donatı alanları  oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi  ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla,  kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek. Bir alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilebilmesi için, alanın  belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şartı aranacak.

TSK'NIN İTİRAZINA AK PARTİ'DEN DÜZENLEME

 Askerler "Türk Silahlı Kuvvetleri arazilerinin dönüşümü için Savunma Bakanlığı'nın görüşünün alınmasını istiyorlardı.

Ak Parti, bu isteği gözönüne alarak yeni bir düzenleme yaparak Bakanlar kurulu kararı alınmasını kararlaştırdı.

Böylece, kamu mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde, kentsel dönüşüm  ve gelişim proje alanı ilan edilmesi ve uygulama yapılabilmesi, Bakanlar Kurulu  kararına bağlı olacak. Düzenlemenin konusuyla ilgili hususlarda, TOKİ'ye verilen  yetkiler de saklı olacak.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın;  üzerinde yapı olan veya olmayan, imarlı veya imarsız alanlar olması, alanın  büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması hususlarının takdiri,  belediye meclisinin yetkisinde olacak. Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve  gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak;  büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri de  kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapabilecek.

YAPILARIN KAMULAŞTIRILMASINDA ANLAŞMAK GEREKECEK

Kentsel dönüşüm alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve  kamulaştırılmasında anlaşmak gerekecek. Bu alanlar kapsamında bulunan konut  sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle  görüşülecek ve karara bağlanacak.

Bu alanlarda yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç, kamuya ait  gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilecek.

Kentsel dönüşüm alanlarındaki gayrimenkul sahiplerine anlaşma olması  halinde, bu alanlarda hakları verilecek. Ancak İmar ve Gecekondu Mevzuatına  Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Kanunu kapsamına girmeyen gecekondu  sahiplerine, enkaz ve ağaç bedelleri verilecek veya kentsel dönüşüm alanı dışında  arsa veya konut satışı yapılabilecek. Bu kişilere, TOKİ ile işbirliği yapılarak  konut da satılabilecek.

Bu alanlarda, belediyelere ait gayrimenkullerle, kamulaştırılan konutlar  üzerindeki inşaatlar, belediyeler tarafından yapılacak veya yaptırılacak.  Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan  gayrimenkullerin sahiplerinden proje alanında kendilerine ayrı ada ve parselde  imar hakkı verilmemiş olanlar, kamulaştırmasız el atma davası açabilecek.

Kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları,  proje ortak gideri sayılacak. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri  belediyeler tarafından karşılanacak.

Bu alanlarda devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye  tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar, 5 yıl süreyle durdurulacak.  Bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye karar  verecek. Toplam durdurma süresi 10 yılı geçemeyecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz karara bağlanmamış  davalarda da bu hükümler uygulanacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, Kamulaştırma Kanununda Değişiklik  Yapılmasına Dair Tasarının görüşmelerine geçildi.

CHP: ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN DÖNECEKTİR

CHP Yasa için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğinin işaretini verdi. CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz,  belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacağı alanların  genişletilmesini öngören yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesinden döneceğini  söyledi.

Ağyüz, Büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri  uygulayacağı alanları genişletmeyi öngören, Belediye Kanununda Değişiklik  Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin Geçici 1. Maddesi üzerinde grubu adına söz  aldı. AK Parti sıralarına dönerek “Belediye kanunu çıkaran, bu 73. maddeyi  hazırlayan siz değil miydiniz?” diye soran Ağyüz, teklifle büyükşehir  belediyelerine, “istediğin yerde istediğini yapabilirsin” şeklinde bir yetki  verildiğini öne sürdü.

Belediyelerin önünde planlama yapmalarına dair bir engel bulunmadığını  ifade eden Ağyüz, “Siz imar yetkisi vermiyor, adeta İstanbul ve Ankara  büyükşehir belediye başkanlarını derebeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu teklif,  Anayasa Mahkemesinden dönecektir” dedi.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle