Gündem Haberleri

  Kentimizde açık ve yeşil alanların önemi

  Hürriyet Haber
  11.09.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Konuk Yazar Fatma ERDOĞANKentİmİzİn özellikle doğal, kültürel özelliklerine dayalı rekreasyonel ve turistik potansiyelinden kaynaklanan hızlı nüfus artışı nedeniyle yoğun olarak artan konut yatırımlarından dolayı yapılaşma her şeyin önünde gitmekte, estetik açıdan sorunlar yaratan betonlaşma açık ve yeşil alan ihtiyacını daha da artırmaktadır. Bir taraftan aşırı nüfus artışının getirdiği sorunlar çözümlenirken, diğer taraftan kentin barındırdığı çağdaş kentsel fonksiyonların çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonların başında iyi planlanmış açık ve yeşil alanlar gelmektedir. Çünkü, yeşil alanlar gerek estetik, gerekse fonksiyonel özellikleri ile çağdaş kentlerin önemli unsurlarıdır. Bu alanlar kentlere fiziksel konfor ve estetik değer kazandırmanın yanında hava kirliliğini ve gürültüyü azaltma, insanların ruh sağlığı üzerinde olumlu etki yaratmakta, yağmur suyunun taban suyuna ulaşmasını sağlama yoluyla selleri önleme gibi bir çok fiziksel ve ekolojik işleve sahiptirler. Bu işlevleri tam olarak yerine getirebilmeleri için kent planlarında bir sistem dahilinde yeterli büyüklükte sarlanmalı ve kent dokusu içinde düzenli bir dağılıma sahip olmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerin bu anlamda bizden çok önde oldukları, bazı kentlerinde kişi başına düşen yeşil alanların 25 metrekareye kadar ulaştığı bilinmektedir. Ülkemizde ise 3194 Sayılı İmar yasası'na göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde kişi başına düşmesi gereken aktif yeşil alan miktarı 7 metrekare, bu sınırların dışında ise kişi başına 14 metrekare olarak belirlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj mimarlığı Bölümü tarafından Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilen ‘‘Planlama ve Uygulama Yönünden Antalya Kenti Yeşil Alanları’’ üzerinde bir araştırmaya göre, Antalya'da kişi başına aktif yeşil alan miktarının 3,1 metrekare olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Bu da gösteriyor ki kentimizde ülkemizin diğer kentleri gibi aktif yeşil alanlar bakımından yetersiz kalmaktadır. Kentimiz, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olması ve ‘‘Dünya Kenti’’ olma amacı gütmesinden dolayı bu açığı hızla kapatmak ve iyi planlama ile standartlara ulaşmak, sağlıklı bir çevreyi topluma kazandırmak zorundadır.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı