Gündem Haberleri

  Kamuda ücret adaletsizliğine tazminat çözümü

  Hürriyet Haber
  14.07.2001 - 16:47 | Son Güncelleme:

  Kamuda ücret adaletsizliğini gidermek amacıyla, 5 yıldan fazla hizmeti olan personele görev tazminatı ödenecek.

  Kamuda ücret adaletsizliğinin gidermekamacıyla yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK), 5 yıldan fazla hizmeti olan tüm personele ve emeklilere ''görev tazminatı'' adı altında yeni bir ödeme yapılmasını öngörüyor.

  KHK ile kurum, kurul ve enstitü gibi kuruluşlarda çalışan ve ücreti kendilerince belirlenen sistemin dışındaki personelin ücretlerine sınırlama getirilmesi hükme bağlanırken, memurların öğrenimleri itibarıyla yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmelerine de olanak tanınıyor.

  EMEKLİLERİ DE KAPSIYOR

  Başbakanlık Basın Merkezi'nden kamu kesiminde ücret adaletini sağlamaya yönelik KHK'ye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ücret adaletini sağlamak amacıyla 5 yıldan fazla hizmeti olan tüm personele daha önce genel müdür ve üstü unvanlarda bulunanlara verilentemsil tazminatı benzeri ''görev tazminatı'' adı altında yeni bir ödeme unsuru getirildi. Temsil tazminatı almayan ve mesleğinde en az 5 yıl kıdemi olan personel, görev tazminatı alabilecek.

  Bakanlar Kurulu, uygulanacak gösterge rakamlarını 15 Ocak 2002 tarihinden itibaren bütçe imkanlarını ve ülkenin ekonomik şartlarını dikkate alarak belirleyecek.

  Görev tazminatı göstergelerinin belirlenmesinde, hizmet yılı unsurunun da dikkate alınacak olması, kamuda geçen sürenin maaşa adil bir şekilde yansımasını sağlayacak.

  Açıklamaya göre, getirilen yeni tazminatın önemli bir özelliğini kurumlararası farklı ücret ödemelerinden kaynaklanan adaletsizlikleri gidermeye yönelik düzenleme içeriyor. Bu amaçla ilk defa temsil tazminatı uygulamasıyla başlamış ve kamuda görevli belli unvanların üzerindeki personelin maaşlarının eşitlenmesini büyük ölçüde sağlamış mahsup sistemi tüm personel için getiriliyor. Böylece, kurumsal ödemelerden kaynaklanan farklılığın giderilmesi amaçlanıyor. Yeni getirilen görev tazminatı, emeklileri de kapsıyor.

  ÜCRETLERİN ÜST LİMİTİNİ BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

  Kurul, kurum ve enstitü gibi kuruluşlarda çalışan ve ücreti kendilerince belirlenen sistemin dışındaki personel ücretlerine, ücretadaletini sağlamak amacıyla sınırlama getirilmesinin öngörüldüğü ifadeedilen açıklamada şöyle denildi:

  ''Bu mahiyetteki kurumlarda çalışan personelin diğer kamu kurumlarında çalışan personel ile olan büyük ücret dengesizliği bir tarafa, kendi aralarında dahi önemli ücret adaletsizlikleri bulunmaktadır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin kamu kaynaklarında aldıkları ücretler arasında bir denge ve disiplin sağlanması ve ücretlerin adaleti sağlayacak şekilde tek bir elden, Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesi sağlanacaktır.

  Bu amaçla, Bakanlar Kurulu'na anılan kuruluşlarda çalışan personele ödenecek ücretlerin üst limitini belirleme yetkisi verilmiştir. Buna göre, Bakanlar Kurulu, en yüksek devlet memuruna yapılan ödemelerin toplamını geçmemek üzere bir tavan belirleyecek ve ücretleri bu tavanın üstünde kalan personele uygulanacak artış oranları ise anılan kuruluşlar tarafından değil, tek elden Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecektir.

  31/12/2006 tarihine kadar geçecek 5 yıllık süre içinde en yüksek devlet memuruna yapılan ödemelerin toplamından daha fazla maaş alanların, söz konusu fazlalığın giderilmesini sağlayacak şekilde artış yapmaya ve gerekli önlemleri almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

  Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek tavanı aşmayan ödemeler ise, halen uygulandığı gibi kuruluşların kendilerince belirlenmeye devam edilecek.

  MEMURLARA YÜKSELME OLANAĞI

  Yapılan bir diğer önemli düzenleme de, memurlara öğrenimleri itibarıyla yükselebilecekleri dereceye kadar yükselme imkanının getirilmesidir.

  Böylece, kadro olmasa bile memurların kazanılmış hak aylık derecesi, bu uygulamanın bütçeye getireceği yük de dikkate alınmak suretiyle her yıl bir derece artırılması şartıyla öğrenimleri itibarıyla yükselebilecekleri dereceye kadar yükseltilecek ve bu alanda yıllardır süren mağduriyete son verilmiş olacaktır.''

  Açıklamada, KHK ile ücret sistemini ilgilendiren ve uygulamada sorunlara yol açan hususlar hakkında teknik bazı düzenlemelerin de yapıldığı kaydedildi.  

   

   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı