Gündem Haberleri

  Kamuda memur sayısı yarı yarıya azalacak

  Hürriyet Haber
  09.10.2005 - 10:48 | Son Güncelleme:

  Türkan Al - Kamu Personel Rejimini köklü değişikliğe tabi tutan, memurların özlük haklarını yeniden düzenleyen Personel Reformu ile devletteki memur sayısı 2 milyondan 1 milyona düşecek.

  Komisyonun hazırladığı ve Başbakanlık'da ilgili kuruluş temsilcileriyle yapılan çalışmalarda yeniden düzenlenen Devlet Personel Reform Taslağı, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunuluyor. Memur sendikalarından da değerlendirme istenen yeni düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, devlet memurlarının yarısı sözleşmeli statüsüne geçirilecek.

  İlgili kuruluşlardan gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden ele alınarak, son şekli verilecek olan Taslakta, memur kadrolarına ilişkin 78, sözleşmeli personel pozisyonları için de 184 ayrı unvana yer verildi.
  Düzenlemede, üst düzey bürokratların yanı sıra mülki amirler, emniyet mensupları, il müftüsü ve yardımcıları, ilçe müftüsü, kadastro üyesi, mal müdürü, müfettiş, savunma sekreteri, denetim elemanları, öğretmenler, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı ile meslek memuru gibi görevliler memur kadrolarında sayıldı.
  Doktor, hemşire gibi sağlık görevlileri ile mühendis, din görevlisi, zabıta, avukat, hava trafik kontrolörleri, itfaiyeci,
  kimyager, mübaşir, pilot, şoför ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu görevlisinin ise sözleşmeli statüde görev yapacağı belirtildi.

  ESKİLER, MEMUR HAKLARINA SAHİP BULUNACAK

  Taslağa göre, halen memur olarak görev yaparken, yeni düzenleme sonrası sözleşmeli statüsüne geçirilecekler, yeni pozisyonlarında da iş güvencesi açısından memurların bütün haklarına sahip bulunacak.
  Düzenlemenin yasalaşmasından sonra işe başlayanlar ise sözleşmeliler için verilen normal haklara sahip olacak.
  Taslakta, kamu kuruluşlarındaki istihdam şekli, memur, sözleşmeli personel, geçici personel, diğer kamu görevlileri ve işçiler olarak sıralanıyor.

  Memurlar, “Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri, kamu erkini kullanarak yerine getiren veya kamu kuruluşlarında strateji ve genel politika tespiti, araştırma, planlama, yönetim ve denetim işlerinde görevli ve yetkili olanlar” olarak tanımlanıyor.

  YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR ?

  Devlet Personel Reform Taslağı'nda, memurlar ve sözleşmeli personel için yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
  -Memurlar ve sözleşmeli personel yazılı yemin metnini imzalayarak göreve başlayacak.
  -Bunlar, özel kanununda belirtilen istisnalar ve hükümler çerçevesinde sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek, bunlara üye olabilecek.
  -İlk defa memur veya sözleşmeli personel olarak göreve alınacakların, ülke genelinde merkezi olarak yapılacak yazılı sınava girerek başarılı olmaları şartı aranacak.
  Bazı görevler için bu koşul geçerli olmayacak. Ancak Başbakanlık ve Bakanlık müsteşarlıklarına, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere atanacakların en az 12 yıl memur ve sözleşmeli olarak çalışmış olması gerekecek.
  -İlk defa memur olacaklar, 1 yıl aday memur olarak çalışacak.
  -Memurların ve sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.
  -Memurların ve tam zamanlı çalışan sözleşmelilerin yıllık izin süresi, adaylık ve askerlik dahil her türlü statüde çalışılan süreler dikkate alınarak, ilk 5 yıllık hizmet karşılığı 15 iş günü, 6 yıldan 15 yıla kadar 20 iş günü, 15 yıldan fazla olanlar için de 25 iş günü olacak.

  MAAŞ VE ÜCRETLER

  -Toplam aylık, memurlar için temel ve görev aylıklarının, sözleşmeliler için de temel ve görev ücretlerinin toplamından oluşacak. Temel aylık, aylık katsayı ile 10 ayrı basamakta yer alan gösterge rakamların çarpımı sonucu bulunacak.
  Bu çerçevede, 1. basamağa 12.500, 2. basamağa 12.700, 3. basamağa 13.100, 4. basamağa 13.700, 5. basamağa 14.500, 6. basamağa 15.500, 7. basamağa 16.300, 8. basamağa 16.900, 9. basamağa 17.300, 10. basamağa da 17.500 gösterge uygulanacak.

  Sözleşmeli personelin temel ücreti ise 1. basamaktan başlamak üzere her 3 yıllık hizmet süresi için belirlenecek. Bu ücret, temel aylık gösterge cetveline karşılık gelen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak. Her 3 yıllık sürenin sonunda, bir üst basamaktaki gösterge dikkate alınacak.
  -Görev Aylığı: Memurlara, görev aylığı cetvelinde yer alan oranlar üzerinden hesaplanacak görev aylığı ödenecek. En yüksek görev aylığı 120 bin gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar olup, Başbakanlık Müsteşarına ödenecek.

  Sözleşmelilere de 120 bin gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden en yüksek görev ücreti ödemesi yapılacak.
  Memurlar ile sözleşmelilere, en yüksek görev aylığının yüzde 30'unu geçmemek üzere görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi yapılacak. Bu ödemenin kimlere ve hangi miktarlarda yapılacağı ile ödemeye ilişkin esas ve usuller, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

  BAŞARI İKRAMİYESİ

  -Başarı ödemesi: Memurlar ve sözleşmeli personele, bir önceki yılın Aralık ayı toplam aylık veya toplam ücretleri üzerinden Haziran aylarında başarı ödemesinde bulunulacak. Buna göre, geçmiş takvim yılının sicil notuna göre, “İyi” sicil alanlara toplam ücret ya da aylığın yüzde 25'i, “Pekiyi” sicil alanlara ise yüzde 50'si oranında başarı ödemesi yapılacak.

  Görevlerinde üstün başarı gösterenlere, birim amirlerinin önerisi ve ilgili Bakanın uygun görmesi durumunda, yıl içinde 1 toplam aylık ya da toplam ücreti aşmamak üzere ödül verilebilecek.
  Ödül verilen memur veya sözleşmeli sayısı, yılbaşındaki toplam pozisyon sayısının yüzde 1'ini geçemeyecek.
  -Nöbet ücreti: En az 25 yataklı tedavi kurumlarında çalışan sağlık personeline ayda 80 saati geçmemek üzere, döner sermayeden unvana göre 50 ile 120 arasında belirlenen gösterge rakamlarının katsayılı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar nöbet ücreti ödenecek.

  MAAŞIN TÜMÜNDEN KESİNTİ YAPILACAK

  -Memurlar ve sözleşmeli personele, kadro ve görev unvanı ile görev yerinin nüfus, yerleşim yapısı, konut talep ve arzı, gelişmişlik düzeyi ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 7.000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek tutarda aylık kira bedeli ödenebilecek.

  -Çocuk Yardımı: 2 çocuğu aşmamak kaydıyla her 1 çocuk için 1.000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak. Yüzde 40 ve daha fazla özürlü olduğu belgelenen çocuklar için bu katsayı 2.000 olarak uygulanacak.

  -Memurlar ve sözleşmeli personel için bütün ödemelerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılacak. Kira, yemek, giyecek, çocuk, tedavi ve ölüm yardımı ile cenaze giderlerinden ise damga vergisi dışında kesinti olmayacak.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı