GeriGündem Kadın örgütlerinden TCK tasarısına öneriler
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kadın örgütlerinden TCK tasarısına öneriler

Bazı kadın örgütleri, ''rıza dışı evliliğin fuhşun meşrulaştırılması'' anlamına geldiğini belirterek, ''zorla evlendirme''nin, Türk Ceza Kanunu Tasarısı'nın ''Fuhuşu ve Cinsel Eylemleri Sömürme'' başlıklı maddesinin kapsamına alınması önerisinde bulundu.

Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğive Mor Çatı TCK Çalışma Grubu'nun da aralarında bulunduğu 15 kadın örgütü, TBMM'de görüşülmeyi bekleyen Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı'nın kadınlara karşı ayrımcılığın devamı için yasal zemin oluşturduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini göz ardı ettiği gerekçesiyle bazı maddelerinin değiştirilmesi istemiyle bir öneri hazırladı.
  
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan'a sunulan öneriler şöyle:  
  
 Tasarıdaki ''kadın'' tanımı, kadın - erkek ayrımcılığına yol açtığı için çıkarılmalı.
    ''Bakir olan veya olmayan'' ayrımına gidilmeyen tasarıda, ''kadın'' tanımının kızları da kapsamasının öngörülmesi yanlıştır.  
  
 Öldürme fiilleri arasına, namus cinayetlerine karşı kesin önlem alınabilmesi için namus cinayetleri de alınmalı.

 ''Suç sonucu gebelik'' madde başlığı kadını da suçlu gösterdiği için, ''suçtan mağdur olanın gebeliği'' şeklinde değiştirilmeli. 
  
 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Medeni Yasa'ya uygun olarak, tasarıda 15 yaş olarak belirtilen çocuk kavramı, ''18 yaşını bitirmemiş olma'' durumu dikkate alınarak düzenlenmeli.  
  
 ''Zorla ırza geçme'' başlığı ''cinsel tecavüz'' olarak değiştirilmeli. (Öneri gerekçesinde, ırz kavramının; namus, iffet, şan ve şeref kavramlarını içerdiği belirtildi.)  
  
 Evlilik içinde ya da bir arada yaşayan kişiler arasında rıza dışı cinsel birleşme de suç sayılmalı.  
  
 Aralarında resmi evlilik olmamasına karşın rızaya dayalı birlikteliklerin bitmesinden sonra gerçekleşecek rıza dışı cinsel ilişki, cinsel tecavüz olarak değerlendirilmeli.
       
''CİNSEL SALDIRININ KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ'' 
   
 Irza geçme fiilini ''Hangi nitelikte olursa olsun bir kişiye cinsiyet uzvunun ithali'' şeklinde tanımlayan hüküm, bu fiilin, çeşitli araç ve aletlerle gerçekleştirilmesini cinsel saldırı ve tecavüz saymadığı için madde kapsamı genişletilmeli.  
  
 ''Küçüklerin ve çocukların rızası ile ırzına geçilmesi'' başlığı, çocukların cinsel istismarında çocuğun rızasının var olabileceğini kabul ettiğinden, ''çocuklara cinsel tecavüz'' olarak değiştirilmeli.  
  
 Ensest ilişki suç olarak tanımlanmalı ve cezalandırılmalı.   
  
 ''Söz atma, sarkıntılık, cinsel taciz'' olarak 3 ayrı kavramla ifade edilen fiillerin ortak adı, cinsel taciz olarak değiştirilmeli.  
  
 Çalışma yaşamı içinde kadınlara yönelik olarak ortaya çıkan cinsel taciz suçunun önlenmesi amacıyla, bu suç tasarıda  tanımlanmalı ve cezalandırılmalı.
   
''ZORLA EVLENDİRME'' 
   
 ''Fuhuşu ve cinsel eylemleri sömürme'' başlıklı madde kapsamına, rıza dışı evlilik esas olarak fuhşun meşrulaştırılması anlamına geldiğinden, ''zorla evlendirme'' de alınmalı.  
  
 ''Fuhuş icra etmek suretiyle, aynı bina içinde yaşayanları veya komşuları rahatsız eden kimseye'', ''kiraya verdiği yerlerde fuhşa hoşgörüde bulunan kimseye'' ve ''fuhuş olanakları üzerine alenen dikkat çeken kimseye'' ceza verilmesini öngören hükümler, kolluk güçlerine geniş bir takdir yetkisi vereceği gerekçesiyle tasarı metninden çıkarılmalı. Bunun yerine, fuhuş icra edenin çevreye ve komşuya zarar vermesi hali cezalandırılmalı. 
  
 ''İnsan kaçırma ve alıkoymayı'' düzenleyen madde, evli kadınların kaçırılması, bekar kadınların kaçırılmasına oranla daha fazla ceza öngördüğü için evli ve bekar kadınlar arasında ayrıma neden oluyor. Oysa, kaçırılma veya alıkonulma durumunda görülen zarar, kişinin evli olup olmaması ile ilgili değildir.  
  
 Kadını istismar eden ve haksızlığa uğratan imam nikahlarının engellenebilmesi için ceza miktarları artırılmalı. Tasarıdaki 2 aydan 6 aya kadar olan ceza miktarının 6 yıldan 2 yıla olarak değiştirilmesi öneriliyor.
   
KALDIRILMASI İSTENİLEN HÜKÜMLER
   
Tasarıdan çıkarılması önerilen hükümler de şöyle:  
  
 Öldürme fiilinin, evlilik dışında yeni doğmuş çocuğa karşı anası tarafından işlenmesi halinde faile verilecek cezayı düzenleyen hüküm kaldırılmalı. 
  
 ''Hayasızca hareket'' başlıklı madde kaldırılmalı. Gerekçede, ''haya ve edep'' kavramlarının yasa ile tanımlanamayacağı, bu nedenle, yasa ile düzenleme altına alınamayacağı vurgulandı. Bu iki kavramın, zamana ve topluma göre değişen değerler taşıdığı, öznel yorumlara açıkolabileceği belirtilen gerekçede, ''Çağdaş hukuk normlarına göre, ceza hukukunun, korumakla yükümlü olduğu hukuksal değer, ''genel ahlak ve adap''tan önce bireyin temel hak ve özgürlükleridir'' denildi. 
  
 Çocuğun rızasından bahsedilemeyeceği için ''rızası olsa bile 18 yaşını bitirmeyen bir çocuğa veya küçüğe başkasının cinsel isteklerinin tahmini için aracılık eden veya çocuk veya küçük ile bu maksatla anlaşmayı'' düzenleyen madde kaldırılmalı. 
  
 Kaçırılma ve alıkoymada pişmanlık duyulduğunda cezada indirimi öngören madde, tasarı metninden çıkarılmalı.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle