Gündem Haberleri

  'Kademeli emeklilik' imzada

  Hürriyet Haber
  09.01.2002 - 17:03 | Son Güncelleme:

  Çalışma Bakanlığı, emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen ve Anayasa Mahkemesi tarafından ‘eşitliğe aykırı’ bulunarak iptal edilen yasa ile ilgili düzenlemeleri yaparak yeni taslağı Başbakanlığa gönderdi.

  Taslağa göre, 8.9.1999 tarihinde sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 22 (dahil) yıldan fazla 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün prim ödemeleri koşuluyla emekli olabilecekler.

  Sigortalılık süresi 14 yıl 9 aydan (dahil) fazla 17 yıldan az olan kadınlar, 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 19 yıl 9 aydan (dahil) fazla 22 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün prim ödemeleri koşuluyla emekliliğe hak kazanabilecekler.

  8.9.1999 tarihindeki sigortalılık süresine göre hazırlanan taslakta kademeli geçiş şöyle öngörüldü:

   Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 22 (dahil) yıldan fazla 23 yıldan az olan erkekler25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

   

   Sigortalılık süresi 14 yıl 9 aydan (dahil) fazla 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 19 yıl 9 aydan (dahil) fazla 22 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,

   

   Sigortalılık süresi 12 yıl 6 aydan (dahil) fazla 14 yıl 9 aydan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl 6 aydan (dahil) fazla 19 yıl 9 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,

   
  Sigortalılık süresi 10 yıl 3 aydan (dahil) fazla 12 yıl 6 aydan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 3 aydan (dahil) fazla 17 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün, 

   
  Sigortalılık süresi 8 yıldan (dahil) fazla 10 yıl 3 aydan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 13 yıldan (dahil) fazla 15 yıl 3 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları en az 5600 gün,

   
  Sigortalılık süresi 5 yıl 9 aydan (dahil) fazla 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 10 yıl 9 aydan (dahil) fazla 13 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün, 

   
  Sigortalılık süresi 3 yıl 6 aydan (dahil) fazla 5 yıl 9 aydan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 yıl 6 aydan (dahil) fazla 8 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 59 yaşını doldurmalarını ve en az 6050 gün, 

   
  Sigortalılık süresi 1 yıl 3 aydan az kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 3 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurmaları ve en az 6200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile emekli olabilecekler.

  EMEKLİ SANDIĞI'NA BAĞLI ÇALIŞANLAR

  Emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen yeni taslağa göre, Emekli Sandığı`na bağlı çalışanlardan 8.9.1999 tarihinde kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranlar istekleri üzerine emekli olabilecekler.Söz konusu tarihte emeklilik hizmet süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecekler.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslakta, Emekli Sandığı`na bağlı çalışanlar ile ilgili düzenlemeye de yer verildi. Taslakta, Emekli Sandığı iştirakçilerinin kademeli geçişi de 8.9.199 tarihindeki hizmet sürelerine göre şöyle düzenlendi:

   
  Emekli Sandığı`na bağlı çalışanlardan 8.9.1999 tarihinde kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranlar istekleri üzerine emekli olabilecekler,

  Emeklilik hizmet süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşını, 

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 tam yıldan fazla 3 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadınlar 41, erkekler ise 45 yaşını, 

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 3 tam yıldan fazla, 5 yıl 3ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadınlar 43, erkekler 47 yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 5 yıl 3 aydan fazla, 7 yıl 6 ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 7 yıl 6 aydan fazla, 9 yıl 9 ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 9 yıl 9 aydan fazla, 12 yılveya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 12 yıldan fazla, 14 yıl 3 ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 14 yıl 3 aydan fazla, 16 yıl 6 ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 53, erkek ise 57yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 16 yıl 6 aydan fazla, 18 yıl 9 ay veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 55, erkek ise 59yaşını,

   
  Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 18 yıl 9 aydan fazla, 20 yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 57, erkek ise 60 yaşını, doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 yıl fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanacak.

   

  Fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılacak.

   

  8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında, fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanacaklar.

  ESNAF VE SANATKARLAR 

  Taslakta Esnaf ve Sanatkar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu`na göre sigortalı olanlar için kademeli geçiş ayrıca düzenlendi.

  Buna göre, 8.9 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan, 1.10.1999 tarihi itibariyle kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin dolmasına,  

   
  2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, erkeklere 45 yaşını, 

   
  3 tam yıldan fazla, 5 yıl 3 ay veya daha az kalan kadınlara 43, erkeklere 47 yaşını, 

   
  5 yıl 3 aydan fazla, 7 yıl 6 ay veya daha az kalan kadınlara 45, erkeklere 49 yaşını, 

   
  7 yıl 6 aydan fazla, 9 yıl 9 ay veya daha az kalan kadınlara 47, erkeklere 51 yaşını,

   
  9 yıl 9 aydan fazla, 12 yıl veya daha az kalan kadınlara 49, erkeklere 53 yaşını,

   
  12 yıldan fazla, 14 yıl 3 ay veya daha az kalan kadınlara 51, erkeklere 55 yaşını,

   
  14 yıl 3 aydan fazla, 16 yıl 6 ay veya daha az kalan kadınlara 53,erkeklere 57 yaşını,

   
  16 yıl 6 aydan fazla, 18 yıl 9 ay veya daha az kalan kadınlara 55,erkeklere 59 yaşını,

   
  18 yıl 9 aydan fazla, 20 yıl veya daha az kalan kadınlara 57, erkeklere 60 yaşını,

   
  20 tam yıldan fazla kalan erkeklere 60 yaşını,

   

  doldurmaları, kadın ise 20 erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanacak.

     

  TARIMDA ÇALIŞANLAR

  Taslakta Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar, SosyalSigortalar Kanunu`na bağlı kişilerle ilgili yeniden geçişe ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

  Buna göre, 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan 1.10.1999tarihi itibarıyla kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin dolmasına, 

   
  2 tam yıldan fazla 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, erkeklere 45 yaşını,

   
  3 tam yıldan fazla 5 yıl 3 ay veya daha az kalan kadınlara 43, erkeklere 47 yaşını,

   
  5 yıl 3 aydan fazla, 7 yıl 6 ay veya daha az kalan kadınlara 45, erkeklere 49 yaşını,

   
  7 yıl 6 aydan fazla, 9 yıl 9 ay veya daha az kalan kadınlara 47, erkeklere 51 yaşını,

   
  9 yıl 9 aydan fazla, 12 yıl veya daha az kalan kadınlara 49, erkeklere 53 yaşını,

   
  12 yıldan fazla, 14 yıl 3 ay veya daha az kalan kadınlara 51, erkeklere 55 yaşını,14 yıl 3 aydan fazla, 16 yıl 6 ay veya daha az kalan kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

   
  16 yıl 6 aydan fazla, 18 yıl 9 ay veya daha az kalan kadınlara 55,erkeklere 59 yaşını,

   
  18 yıl 9 aydan fazla, 20 yıl veya daha az kalan kadınlara 57, erkekler 60 yaşını, 

   
  20 tam yıldan fazla kalan erkeklere 60 yaşını

   

  doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartı ve talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanacak.

     

  SSK KAPSAMINDAKİ TARIM İŞÇİLERİ

   

  Taslakta, SSK kapsamındaki tarım işçileri için öngörülen kademeli geçiş de şöyle:

   

  8.9.1999 tarihinde,

   S
  igortalılık süresi 10 yıl 9 aydan (dahil), 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

   
  Sigortalılık süresi 8 yıl 6 aydan (dahil) fazla 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,

   
  Sigortalılık süresi 6 yıl 3 aydan (dahil) fazla 8 yıl 6 ay az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları, 

   
  Sigortalılık süresi 4 yıldan (dahil) fazla 6 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları, 

   
  Sigortalılık süresi 1 yıl 9 aydan (dahil) fazla 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

   
  Sigortalılık süresi 1 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 56, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilecekler.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı