Gündem Haberleri

  İşte sözleşmeli memurların yeni ücretleri

  A.A.
  11.07.2007 - 10:34 | Son Güncelleme:

  Memur emekli aylıkları, memur maaş zammına paralel, yılın ikinci yarısında yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artacak.

  Buna göre yeni ayarlamayla bir emekli müsteşar aylık 3.011 YTL, emekli hizmetli de 730 YTL alacak.

  İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı ise 2.030 YTL'ye çıkarıldı.
  Maliye Bakanlığı, “Özlük Hakları ve diğer ödemeler” ile ilgili genelge yayımladı.
  Müsteşar Hasan Basri Aktan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, memur maaş katsayısı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 0,04835, taban aylık katsayısı 0,62804, yan ödeme katsayısı da 0,01533 olarak belirlendi.

  KİT'lerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 529 YTL'ye yükseltildi.
  Sözleşmelilerin ücret tavanları da gruplar itibariyle yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artırıldı. Buna göre, tavan ücreti 981 YTL'ye kadar olanlara (981 YTL dahil) yüzde 4, 2 bin 843 YTL'den fazla olanlara yüzde 3 ve aradaki dilimlere de bu 2 limit arasında zam oranı uygulandı.

  -DİĞER HÜKÜMLER-

  En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın aylık sözleşme ücret tutarının 2 bin 610 YTL'ye çıkarıldığı belirtilen genelgede, özlük haklarıyla ilgili yer alan diğer bazı unsurlar şöyle:
  - Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 1 Temmuz 2007 tarihinden sonra istihdam edilecek sözleşmeli personel için, ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespit edebilecek.

  - İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında tam zamanlı veya kısmi zamanlı istihdam edilen sözleşmeli personelden, halen, Bakanlığın 8 Ocak 2007 tarihli genelgesinde yer alan tavan ücret tutarları üzerinden sözleşme ücreti ödenenlere, 1 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere, bu genelgede gösterilen tavan tutarlar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecek.

  - Tavan ücret tutarlarından daha düşük sözleşme ücreti ödenenlerin 1 Temmuz 2007 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise görev yaptıkları unvanda devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2007 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranı dikkate alınacak. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin tabloda gösterilen artış oranı kadar artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden, net aylık sözleşme ücreti ödemesi yapılacak.

  - Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren (1.850) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecek. Ek ödeme, sözleşme ücretine dahil edilmeyecek ve sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeyecek. Maaş bordrolarında ayrıca gösterilecek ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecek.

  - 375 sayılı KHK uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1 Temmuz-31 Aralık 2007 tarihleri arasında 123 YTL'yi geçmeyecek.

  - 1-14 Temmuz 2007 tarihleri arasındaki fark tutarları, hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.
  - 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.030,19 YTL olacak.

  MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI

  Bu arada memur emekli aylıkları, memur maaş zammına paralel yılın ikinci yarısında yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zam görecek.
  Bir müsteşarın emekli aylığı 1 Temmuz itibarıyla 3.011 YTL'ye yükselecek. Genel Müdürlerin 2 bin 565 YTL olan emekli aylığı 2.649 YTL'ye çıkacak.

  3'ün 8'inden emekliye ayrılan bir memur 810 YTL, 7'nin 9'undan emekli olmuş bir hizmetli 730 YTL emekli aylığı alacak. 1'in 4'ünden emekli öğretmenin aylığı 953 YTL, aynı dereceden emekli uzman doktorun aylığı da 1.197 YTL olacak.

  Yeni ayarlamayla, yılın ikinci yarısında bazı memur emekli aylıkları, öncekiyle karşılaştırmalı şöyle: (YTL)

  Unvanlar Haziran Aylığı (YTL) Temmuz Aylığı
  --------- ---------------- ----------------
  Müsteşar 1/4 2.916 3.011
  Genel Müdür 1/4 2.565 2.649
  Şube Müdürü-Üniv. 1/4 886 922
  Memur 3/8 776 810
  Hizmetli 7/9 699 730
  Öğretmen 1/4 916 953
  Vali 1/4 2.587 2.672
  Kaymakam 1/4 2.059 2.129
  Hakim-1.sınıf 1/4 2.681 2.769
  Polis-Üniv.1/4 986 1.022
  Uz.Doktor 1/4 1.153 1.197
  Hemşire-lise 3/8 749 781
  Mühendis 1/4 1.153 1.197
  Tekniker 1/4 886 922
  Profesör 1/4 2.424 2.504
  Avukat 1/4 916 953


  SÖZLEŞMELİ ÜCRET TAVANLARI

  Belediye kanunu uyarınca çalıştırılacak bazı sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları da şöyle:

  UNVANLAR 657 SAYILI TAM ZAMANLI
  KANUNA GÖRE (YTL) SÖZLEŞMELİLERİN
  NET AYLIK NET ÜCRET TAVANI
  ----------- ------------- ---------------
  Avukat1/1 1.200,29 1.500,36
  Mimar 1/1 1.305,22 1.631,53
  Mühendis 1/1 1.305,22 1.631,53
  Veteriner 1/1 1.218,21 1.522,76
  Şehir Plancısı 1/1 1.305,22 1.631,53
  Fizikçi 1/1 1.184,86 1.481,08
  Kimyager 1/1 1.184,86 1.481,08
  İstatistikçi 1/1 1.184,86 1.481,08
  Tekniker 1/1 1.018,90 1.273,63
  Kaptan(Y.öğr. mez.)1/1 1.019,54 1.274,43
  Tek.ressam(lise) 3/1 804,89 1.006,11
  Jeofizikçi 1/1 1.184,86 1.481,08
  Ölçü ve ayar memuru
  (Lise) 3/1 804,89 1.006,11
  Pilot 1/1 1.021,59 1.276,99
  Programcı 1/1 887,13 1.108,91
  Hukuk müşaviri 1/1 1.498,43 1.873,04
  Kameraman(lise)4/1 747,94 934,93
  Uzman tabip 1/1 1.404,22 1.755,28
  Tabip 1/1 1.239,24 1.549,05
  Ebe-Hemşire 1/1 1.028,06 1.285,08
  Psikolog 1/1 1.026,11 1.282,64
  Biyolog 1/1 1.009,17 1.261,46

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı