Gündem Haberleri

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 301 sözleşmeli personel alacak

  Hürriyet Haber
  04.04.2018 - 08:52 | Son Güncelleme:

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 301 sözleşmeli personel alacak.. Rektörlükten gelen duyuruda 4/b statüsünde alınacak personel için aranan şartlarda açıklandı. İşte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 301 sözleşmeli personel alacak için aranan şartlar ve detaylar

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 4/b sözleşmeli personel alım ilanını şu şekilde paylaştı;

  Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

  BAŞVURU YAPMAK VE TÜM DETAYLARA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

  ARANILAN ŞARTLAR
  1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
  genel şartları taşıyor olmak.
  2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından
  belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
  4- Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları
  için 2016 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
  5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak
  çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir)
  yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

  BAŞVURU ŞEKLİ:
  Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)
  www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda
  belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından
  kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul
  edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik
  kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
  sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

  İSTENİLEN BELGELER:
  - Fotoğraflı Başvuru Formu
  - Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
  - 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  - İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgeler (D1 ünvanı İçin)

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
  Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi
  gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  * Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
  sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir
  hak talebinde bulunamaz.
  * İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı