GeriGündem İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2018 İMD alımı ilan detayları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2018 İMD alımı ilan detayları

İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2018 İMD alımı ilan detayları

İŞKUR büro personeli ve İş ve Meslek Danışmanı (İMD) pozisyonlarına toplam 2 bin 219 personel almaya hazırlanıyor. KPSS P3 puanıyla yapılacak olan alımlarla ilgili ilan yayımlayan İŞKUR, personel alımı başvurusu için süreci başlattı. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, 2 bin 219 kişinin istihdamı için gerçekleştirilecek olan İŞKUR personel alımı hakkında detaylı bilgiler

İŞKUR personel alımı başvurusu ile toplam 2 bin 219 personel istihdam edilmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen İŞKUR İMD personel alımı başvurusu hakkında detayları araştırmaya başlayan vatandaşlar, ilanla birlikte detayları öğrenebilecek. İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı İŞKUR personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

İŞKUR PERSONEL ALIMI

İŞKUR, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere boş olan pozisyonlar için 2219 Büro Personeli ve İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı yapacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR'un söz konusu ilanı için başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE DİĞER DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BÜRO PERSONELİ İLAN DETAYLARI

1) Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.
2) Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
3) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.
4) 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.
6) Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
7) Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
8) Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır.
9) Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
10)Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

İMD ALIMI İLAN DETAYLARI 

1) Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.
2) 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)
4) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.
5) Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
6) Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7) Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.
8) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
9) Sözlü sınavda adaylar, kurulacak komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
10)Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
11)Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir.
12)Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınacaktır.
13)Asıl ve yedek listeler; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
14) Listelere ilişkin itirazlar, 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Bu süre içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz sonuçları, nihai asıl ve yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
15)Nihai listelerin ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yerlerine elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle