Gündem Haberleri

  Irak'ta 2 yılda 110 Türk öldürüldü

  Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR
  22.09.2005 - 16:21 | Son Güncelleme:

  Şırnak'ın Silopi İlçesi’nde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda 1 Mart 2003 yılından bu yana Irak’ta 74’ü silahlı saldırı sonucu toplam 110 Türk öldürüldü, 87’si yaralandı. 64 kişininde de rehin alındığı belirtildi.

  Silopi Ýlçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý'nden, Irak’a yardým ve ihracat yükünü taþýyan þoförlerle ilgili istatistiki bilgiler açýklandý. 1 Mart 2003 tarihinden bu yana Irak’ta kötü þartlara maruz kalan Türk þoförler, iþadamlarý ve iþçiler için hazýrlanan istatistiklere göre, 74’ü silahlý saldýrý sonucu olmak üzere toplam 110 Türk yaþamýný yitirdi, 87 kiþi de yaralandý.

  Ýstitastik bilgilerde 64 kiþi rehin alýnýrken, 23 gasp vakasý, 36 ölümlü trafik kazasý ve 26 yaralamalý trafik kazasý meydana geldi. 30 araca saldýrý düzenlenirken, 22 araç yakýldý ve 24 araçta çalýndý. Genel olarak toplam 386 olay meydana gelirken, ölümle sonuçlanan olay sayýsý 110 olarak kayýtlara geçti. Tutulan istatistiklerin, sadece Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Türkiye’ye giriþi yapýldýktan sonra tespit edilenlerden oluþtuðu belirtildi.

  Bu arada Baþbakanlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn talimatýyla Habur Sýnýr Kapýsý’nda kurulan Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi’nden 5 Türkiyeli þoförün halen kayýp olduðu belirtildi. Kayýp þoförlerin isimlerinin Þeyhmus Ýlan (Mardin), Þeyhmus Karataþ (Diyarbakýr), Mehmet Nuri Kurtok (Þýrnak), Halef Künefeli (Þanlýurfa) ve Ýbrahim Kýlýç Parlar (Mardin) olduðu belirtildi. Bazý þoförlerden ise 6 aydýr bilgi alýnamýyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı