GeriGündem İnsan Hakları Yasa tasarısı TBMM'de
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  16
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İnsan Hakları Yasa tasarısı TBMM'de

“Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” kapsamında yürütülen demokratikleşme çalışmaları içinde orta vadeli adımlardan biri olarak nitelendirilen “Türkiye İnsan Hakları Kurumu”nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Kurum, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe  sahip ve özel bütçeli olacak. Başbakanlıkla ilişkili olan Kurumun merkezi  Ankara'da olacak. Kurum, yurt içinde ve sayısı ikiyi geçmemek üzere yurt dışında  da büro açabilecek.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı'na göre, Kurum, kamu tüzel  kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli olacak.  Başbakanlıkla ilişkili olacak Kurumun merkezi Ankara'da bulunacak. Kurum, yurt  içinde ve sayısı ikiyi geçmemek üzere yurt dışında büro açabilecek.

Kurum, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek;  sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda çalışmalar yapmak; şikayet ve  başvuruları incelemek, araştırmak ve bunların sonuçlarını takip etmek, insan  haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik  çalışmalar yapmakla görevli ve yetkili olacak.

Kurum, görevlerini bağımsız olarak yerine getirecek. Görev alanına giren  konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve  talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.

Kurum, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmi bültenler  aracılığıyla kamuoyunu azami ölçüde bilgilendirecek.
Kurumun her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan  ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun  olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumlu olacak.

Kurum, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla  düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilecek.

Kurum, geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler için  hizmet satın alabilecek. Kuruma, genel bütçeden yardım yapılacak.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURULU

Türkiye İnsan Hakları Kurulu, Kurumun karar organını oluşturacak. Kurul,  biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere 11 üyeden oluşacak. Kurula başkan ve  üye olabilmek için herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında  görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmak gerekecek.

Başkan, İkinci Başkan ve üyeler, Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek.  Seçimlerde, ilgili sivil toplum, sosyal ve mesleki kuruluşların, düşünce  akımlarının, üniversitelerin, uzmanların çoğulcu bir şekilde temsiline özen  gösterilecek.
Başkan ve üyelerin görev süresi 4 yıl olacak. Süresi bitenler en fazla  bir dönem daha yeniden seçilebilecek.
Kamu görevlisi iken Kurul Başkanlığına ve İkinci Başkanlığa seçilenlerin  önceki kurumları ve görevleriyle ilişikleri sona erecek.

Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir  nedenle görevlerine son verilemeyecek. Ancak, seçilmeleri için gerekli şartları  taşımadıkları ya da kaybettikleri Kurulca tespit edilen Başkan ve üyelerin  görevlerine, Bakanlar Kurulunca son verilecek. Kurul kararlarını süresi içinde  imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen  Başkan ve üyelerin üyeliklerine de aynı usul çerçevesinde son verilecek.

 

Yorumları Göster
Yorumları Gizle