Gündem Haberleri

  İlk 6 ayda 14,2 milyar YTL kamu alımı yapıldı

  A.A.
  07.08.2006 - 12:59 | Son Güncelleme:

  İlk 6 ayda 14,2 milyar YTL kamu alımı yapıldı.

  İhale usullerine göre, sayısal bazda mal alım, parasal bazda hizmet alım ihaleleri ilk sırada yer alıyor. İhalelerde sözleşme bedeli, yaklaşık maliyetin ortalama yüzde 84'ü oranında gerçekleşirken, Milli Eğitim Bakanlığı, en çok ihale yapan bakanlık sıralamasında ilk sırada yer aldı.
  Kamu İhale Kurumu, 2006 yılının 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan ilk 6 aylık dönemine ilişkin ihale verilerinin değerlendirildiği “2006 Yılı 6 Aylık İhale İstatistikleri”ni açıkladı.
  Bu dönemde Kamu İhale Kurumuna ihale usullerine göre, 46 bin 837, Kamu İhale Kanunundan istisna olan alımlara ilişkin ise 8 bin 517 olmak üzere toplam 55 bin 354 adet ihaleye ilişkin veri ulaştı.
  Bu verilere göre, yılın ilk 6 ayında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için toplam 14,2 milyar YTL kamu alımı yapıldı. Yapılan kamu alımlarının, 11,3 milyar YTL'si ihale usullerine göre, 1,3 milyar YTL'si doğrudan temin yoluyla, 1,6 milyar YTL'si de istisna kapsamında gerçekleştirildi.
  Alımların yüzde 80'i ihale usulleriyle, yüzde 9'u doğrudan temin yoluyla, yüzde 11'i ise istisna kapsamında yapıldı.
  2005 yılı ilk 6 aylık döneminde, Kamu İhale Kurumuna ihale usullerine göre 43 bin 511, Kamu İhale Kanunundan istisna olan alımlara ilişkin ise 8 bin 539 olmak üzere, toplam 52 bin 50 adet ihaleye ilişkin veri ulaşmıştı.
  Aynı dönemde mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için, ihale usullerine göre 13,2 milyar YTL, doğrudan temin yoluyla 1,4 milyar YTL, istisna kapsamında 1 milyar YTL olmak üzere toplam 15,6 milyar YTL kamu alımı gerçekleştirilmişti. Alımların, yüzde 84'ünün ihale usullerine göre, yüzde 9'unun doğrudan temin yoluyla, yüzde 7'sinin ise istisna kapsamında yapıldığı belirlenmişti.
  Buna göre, ilk 6 aylık dilimde 2005 yılının aynı dönemine göre, ihalelerde sayısal olarak yüzde 6 oranında artış gerçekleşirken, parasal olarak yüzde 9'luk bir azalma oluştu.

  SAYISAL BAZDA MAL ALIM, PARASAL BAZDA HİZMET ALIM İHALELERİ
  İLK SIRADA


  İhale usullerine tabi ihalelerde sayısal bazda mal alım, parasal bazda hizmet alım ihaleleri ilk sırada yer aldı.
  İhale usullerine göre yapılan 46 bin 837 adet (11,3 milyar YTL) ihaleye ilişkin veriler irdelendiğinde, sayısal olarak, yüzde 51'ini (23 bin 994 adet) mal alımı, yüzde 42'sini (19 bin 504 adet) hizmet alımı, yüzde 7'sini (3 bin 339 adet) yapım işleri, parasal olarak,
  yüzde 43'ünü (4,9 milyar YTL) hizmet alımı, yüzde 30'unu (3,3 milyar
  YTL) mal alımı, yüzde 27'sini (3,1 milyar YTL) yapım işleri ihaleleri oluşturdu.
  İstisna kapsamında yapılan 8 bin 517 adet (1,6 milyar YTL) ihalenin ise sayısal olarak, yüzde 70'i (5 bin 946 adet) mal alımı, yüzde 30'u (2 bin 571 adet) hizmet alımı, parasal olarak, yüzde 52'si (798 milyon YTL) mal alımı yüzde 48'i (751 milyon YTL) hizmet alımı ihalelerinden oluştu.
  Parasal bazda kuruma iletilen doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda mal alımı yüzde 76 (1 milyar YTL), hizmet alımı yüzde 20
  (268 milyon YTL), yapım işleri ise yüzde 4 (46 milyon YTL) düzeyinde
  gerçekleşti.

  İHALELERİN YÜZDE 88'İ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI

  İlk 6 ayda ihale usullerine göre gerçekleştirilen toplam 46 bin 837 ihaleden yüzde 88,2'si (41 bin 329 ihale) Açık İhale Usulüne, yüzde 11,7'sinin (5 bin 456 ihale) Pazarlık Usulüne, yüzde 0,1'i (52 ihale) ise Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre yapıldı.
  İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyet ile sözleşme bedelleri ihale türlerine göre oranlandığında, yılın ilk aylık döneminde, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşme bedeli, yaklaşık maliyetin ortalama yüzde 84'ü oranında gerçekleşti.
  Bu oran hizmet alımlarında yüzde 90, mal alımlarında yüzde 85 oranında gözükürken, en düşük oran yüzde 77 ile yapım işlerinde oluştu. Buna göre, yaklaşık maliyeti 100 YTL olan bir alım, hizmet alımlarında 90 YTL'ye, mal alımlarında 85 YTL'ye, yapım işlerinde ise 77 YTL'ye mal edildiği tespit edildi.
  Bu oranlara ihale usulleri açısından bakıldığında ise, sözleşme bedelinin yaklaşık maliyetine oranı, Açık İhale Usulünde yüzde 84, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde ise yüzde 91 oranında gerçekleşti.

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, EN ÇOK İHALE YAPAN BAKANLIK

  6 ayda gerçekleştirilen toplam 55 bin 354 ihalenin dağılımında bakanlıklar arasında yapılan karşılaştırmada, sayısal dağılımda, Milli Eğitim Bakanlığı 12 bin 50 ihale ile ilk sırada, Sağlık Bakanlığı 11 bin 598 ihale ile ikinci, Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 384 ihale ile üçüncü sırada yer aldı.
  Öte yandan, Belediyeler bu dönemde 8 bin 227, KİT'ler 7 bin 590, Yüksek Öğretim Kurumları ise 3 bin 96 ihale gerçekleştirdi.

  Yılın ilk yarısında yapılan toplam 14,2 milyar YTL'lik kamu alımına bakanlıklar açısından bakıldığında, Sağlık Bakanlığı 2 milyar YTL ile birinci, Milli Eğitim Bakanlığı 835 milyon YTL ile ikinci, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 734 milyon YTL ile üçüncü sırada yer aldı.
  Bu dönemde, belediyeler 4,5 milyar YTL, KİT'ler 2,1 milyar YTL, Yüksek Öğretim Kurumları ise 772 milyon YTL alım gerçekleştirdi.

  Bu dönemde yapılan toplam 55 bin 354 ihale coğrafi bölgelere göre analiz edildiğinde, Marmara Bölgesi 9 bin 366 adet (yüzde 20) ile birinci, İç Anadolu Bölgesi 9 bin 228 adet (yüzde 19,7) ile ikinci sırada, Karadeniz Bölgesi ise 8 bin 106 adet (yüzde 17) ihale ile üçüncü sırada yer aldı.
  İhalelerin parasal boyutuna göre ise Marmara Bölgesi 3,5 milyar YTL (yüzde 31) ile birinci, İç Anadolu Bölgesi 2,9 milyar YTL (yüzde 25) ile ikinci sırada, 1,3 milyar YTL (yüzde 12) ile Ege Bölgesi üçüncü sırada yer aldı.
  İhale usullerine göre gerçekleştirilen 46 bin 837 ihale (11,3 milyar YTL) yüklenici türlerine göre incelendiğinde, sayısal olarak yüzde 67'sinin (31 bin 252 ihale) tüzel kişiler, yüzde 33'ünün (15 bin 354 ihale) ise gerçek kişiler tarafından alındığı tespit edildi. Parasal olarak ise ihalelerin yüzde 90'ı (10,2 milyar YTL) tüzel kişiler, yüzde 10'u (1,1 milyar YTL) gerçek kişiler tarafından alındı.

  İHALELERİN YÜZDE 99,8'İ YERLİ YÜKLENİCİLER TARAFINDAN ALINDI

  6 aylık dönemde mal ve hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında yapılan toplam 46 bin 837 ihalenin yüzde 99,8'inin (46 bin 765 adet) yerli yükleniciler, yüzde 0,2'sinin (72 adet) ise yabancı yükleniciler tarafından alındığı belirlendi. Yabancı yüklenicilerin 26 adedini Avrupa Birliği ülkeleri, 2 adedini ABD, 44 adedini ise diğer ülkelerden yükleniciler oluşturdu.
  İhale ilanlarının yüzde 51'i yerel gazetelerde yayınlanırken, kamu kuruluşları bu dönemde en çok ilaç, tıbbı malzeme ve laboratuar aygıtları alımları (3 bin 430 ihale ilanı) için ihaleye çıktı.
  Bina inşaat işleri için bin 375 ihale ilanı, petrol ürünleri, akaryakıt ve madeni yağ alımları için bin 99 ihale ilanı, gıda ve içecek alımları için 849 ihale ilanı, otoyol, karayolu, havalimanları ve demiryolları ile ilgili hizmet alımları için 597 ihale ilanı yapıldı.

  1485 KİŞİ VE FİRMA İHALELERDEN YASAKLANDI

  Bu yılın ilk yarısında idareler tarafından 1280 yerli, 29 yabancı kişi ve firma yasaklandı. 176 kişi ve firma ise hakkında kamu davası açılması dolayısıyla ihalelere katılma koşullarını kaybederken, böylece bu dönemde toplam 1485 kişi ve firma ihalelere katılmaktan yasaklandı.

  İlk 6 aylık dilimde, Kamu İhale Kurulu şikayet başvurularına ilişkin toplam 2 bin 422 adet karar aldı. Bu kararların 1544 adedini (yüzde 64) uyuşmazlık, 878 adedini (yüzde 36) ise ara kararlar oluşturdu.
  Şikayet başvurularına yönelik Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararları ihale usullerine göre yapılan 46 bin 837 ihale çerçevesinde değerlendirildiğinde, uyuşmazlık kararlarının toplam ihaleler içindeki oranı yüzde 3,3 oldu. İhale türlerine göre ise bu oran yapım işlerinde yüzde 9,5, hizmet alımlarında yüzde 4,5, mal alımlarında ise yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşti.

  Kamu İhale Kurulu tarafından bu dönemde 338 ihale iptal edilirken, 200 ihale için idarece düzeltici işlem yapılmasına karar verildi. Ayrıca 820 ihaleye ilişkin şikayet başvurusu reddedilirken, 116 ihaleye ilişkin şikayet başvurusu için karar verilmesine yer olmadığına, 70 ihale için ilgili bakanlık ve üst idareye gönderme kararları alındı.
  Şikayet başvurusunda bulunanların yüzde 88'ini tüzel kişiler, yüzde 8'ini gerçek kişiler, yüzde 1'ini ise ortak girişimler oluşturdu. Ayrıca yüzde 2,5 düzeyinde de ihbar kapsamındaki iddiaların incelemesi gerçekleştirildi.
  Şikayet başvuruları açısından 2006 yılı ilk 6 aylık verileri geçen yılın ilk 6 aylık verileri ile karşılaştırıldığında, 2005 yılı ilk yarısında, bin 842 adet şikayet başvurusu yapılırken, bu yılın 6 aylık döneminde bu oran yüzde 31 oranında artarak 2 bin 422'ye ulaştı.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı