GeriGündem 'İflasta borca karşı hapis' esastan görüşülecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

'İflasta borca karşı hapis' esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, İcra ve İflas Yasası'nın, ticareti bırakanların borçlarına karşılık hapis cezası öngören düzenlemesinin iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 38. maddesine eklenen "Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmü gerekçe gösterilerek, İcra ve İflas Yasası`nın bazı maddelerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan başvurularda ilk incelemesini tamamladı.Yüksek Mahkeme, yapılan başvurularda herhangi bir eksiklik görmeyerek, iptal istemlerini esastan görüşmeye karar verdi.Anayasa Mahkemesi`nin esastan görüşmeye karar verdiği, İcra ve İflas Yasası`nın ticareti bırakanların borçlarına karşılık hapis cezası öngören 337. maddesi şu hükmü içeriyor:``Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur.Bu şekilde mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında gösteremeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 yıla kadar hafif hapis cezasına hükmolunur." İcra ve İflas Yasası uyarınca hükmolunan cezaların ertelenemeyeceğini, hürriyeti bağlayıcı cezaların da para cezasına ve tedbirlere çevrilemeyeceğine ilişkin düzenlemesinin iptal istemini de esastan görüşmeye karar veren Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın "taahhüdü ihlal" fiiline 10 günden 1 aya kadar hapis öngören düzenlemesini de esastan görüşmeyi kararlaştırdı.Yüksek Mahkeme, ayrıca, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Yasa`nın ``karşılıksız çek`` suçlarına hapis cezası öngören 16. maddesinin iptal istemini de esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi, daha önceki toplantılarında bu maddeye yönelik yapılan başvuruları incelemiş ve esastan görüşmeye karar vermişti.Anayasa Mahkemesi Heyeti, raportör raporunu hazırladıktan sonra söz konusu iptal başvurularını esastan inceleyecek.