Gündem Haberleri

  İçme suyuna AB standardı

  Hürriyet Haber
  17.02.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  İçme sularına Avrupa Birliği standardı geliyor. Buna göre, içme sularının sağlığa uygun ve temiz olması, tüketicilere yeterli ve güncel bilgi verilmesi gerekiyor. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik hazırlanırken Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce esas alınan İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair Konsey Direktifi'ne de uyum sağlandı. Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunlu olacak. Sular; insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikro-organizmalar ve parazitler içermiyorsa ve yönetmelikte yer alan şartlara uyuyorsa sağlığa uygun ve temiz kabul edilecek. Yönetmelik, suyun kalite standartlarının içerdiği parametre değerlerini de belirliyor. Şebeke aracılığıyla temin edilen sular için kalite standartlarına uyulmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili merciler, mülkiyet sahiplerince alınabilecek her tür düzeltici önlem hakkında mülkiyet sahiplerine tavsiyelerde bulunma da dahil olmak üzere, parametrik değerlere uyumsuzluk riskini azaltacak veya ortadan kaldıracak her tür önlemi alacak. Suların kalitesinin yönetmeliğe uyması için gerekli önlemler, bugünden itibaren 3 yıl içinde alınacak. Suyun parametresi için belirtilen değerlere uyum sağlamak amacı ile verilen süre boyunca insani tüketim amaçlı suların kurşun miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alınması sağlanacak.Bir dağıtım şebekesinden veya bir tankerden sağlanan ya da gıda üretiminde kullanılan içme-kullanma amaçlı suları belirli aralıklarla denetlenecek. İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı en fazla litrede 0.5 miligram olacak. MUAFİYETHiç bir muafiyetin insan sağlığına yönelik potansiyel bir tehlike oluşturmaması esas olacak. Ancak bölgede içme-kullanma suyu tedarikinin sürdürülebileceği başka makul yolların bulunmaması halinde yetkili mercice, belirlenecek bir maksimum değere kadar muafiyet verilebilecek. Muafiyetler kısa süreli olacak ve maksimum 3 yılı geçemeyecek. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLECEKYetkili mercilerce içme-kullanma sularına ilişkin olarak tüketicilere yeterli ve güncel bilgiler sağlanacak ve bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı bilgilendirilecek. Suların kalitesi hakkında, tüketicileri bilgilendirmek için 3 yılda bir rapor yayınlanacak. Rapor, en azından günde ortalama 1000 metreküpü aşan ya da 5000'den fazla kişiye hizmet eden bütün müstakil su kaynaklarıyla ilgili bilgileri içerecek. Rapor üç takvim yılını kapsayacak ve bu dönemin sonundan itibaren bir takvim yılı içinde yayınlanacak. Bu raporlar yayınlanmasından itibaren 2 ay içinde Avrupa Birliği Komisyonu'na gönderilecek. DEPO NASIL OLACAK?Su depoları şu özellikleri taşıyacak: “ Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteliğini bozmayacak bir madde ile kaplanacak, en az iki göz oda ile bir manevra odasından oluşur. Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından veya manevraya müsaade eden vana gruplarından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz. Depoya giren ve çıkan sudan numune almak ve giren suyun debisini ölçmek için gerekli tertibat bulunur. Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz. Ancak, gerekli durumlarda imlahane ile bitişik olabilir. Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur. Depoya su girişi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanılan borular, depo içinde, su ile temas etmeyecek şekilde düzenlenir. Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan bağlantıları bir şemada gösterilir ve bu şema manevra odasının görülebilir bir yerine asılır.”SOSYAL TESİSTesislerde çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisler ihtiyaca cevap verecek özellik ve sayıda uygun sıhhi niteliklerde yapılacak.Çıkış noktasından doluma kadar su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özellikleri haiz malzemeden yapılacak. KAPLAR, KAPAKLARSuyun dolumunda kullanılacak kaplar Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınacak. Bu kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkileşmeyecek, izin alınmış bir maddeden yapılacak. Ambalajda cam dışındaki malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kapların sağlık açısından sakıncalı olmadığına, kullanım ve üretimine ilişkin bilgi ve belgeler Sağlık Bakanlığı'na ibraz edilerek izne bağlanacak. Suyun dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilecek. Su kaplarında kullanılacak kapaklar için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek. ETİKET BİLGİLERİSuların etiketinde; suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi, Sağlık Bakanlığı'nca verilen iznin tarih ve sayısı, bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi bakanlığın izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alacak. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak üzerine görünür bir şekilde yazılacak. Kaynak sularının ticari tanımlaması, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtmıyorsa, kaynağın ismi veya kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticari tanımlama için kullanılan puntonun bir buçuk kat büyüklüğünde puntoyla yazılacak. Suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılır ve bu yazı sembollerle kapatılamayacak. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı