GeriGündem Hükümet Annan Planı'nın olumlu yanını açıkladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hükümet Annan Planı'nın olumlu yanını açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısında, "Annan Planı'nın Türk tarafı için olumlu unsurları" başlıklı bir metin ele alındı. ADALET BAKANI ÇİÇEK: KIBRIS'TA KARARI HALKLAR VERECEKAdalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Kıbrıs sorunuyla ilgili takvimin işlediğini ifade ederek, ''Sonuçta kararı verecek olan Ada'da yaşayan Kıbrıslı soydaşlarımız, kardeşlerimiz ile Rum tarafıdır. Onların vereceği karara göre de Kıbrıs meselesi şekil alacaktır. Ümit ederiz ki, iki tarafın da hayrına bir sonuç orada çıkmış olsun'' dedi.  Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, AKP Grubu'na ve TBMM'ye Kıbrıs ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağını bildirdi.  KIBRIS'IN GERÇEKLERİ Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Kıbrıs konusunun ele alındığını ifade eden Bakan Çiçek, bu yüzden açıklamasını kısa tutacağını bildirdi. Toplantıda, ''Ada'nın gerçeklerinin'' konuşulduğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu:  ''Ve bugün gelinen nokta itibariyle Ada'da adil ve kalıcı bir barışın tesisinin nasıl olabileceğiyle ilgili daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamalar ve son ortaya çıkan metni değerlendirdik.  İsviçre'de yapılan müzakerelerle ilgili Sayın Gül, Bakanlar Kurulu üyelerine kapsamlı açıklamalar yapmıştır. Esasen, orada yapılan müzakereler ortak bir metin olarak da zaten ortaya çıkmıştır. Bu metinde bizlere dağıtıldı ve inceledik, görüşlerimizi dile getirdik.  Tabiatıyla, Türk tarafı Kıbrıs meselesine, her zaman milli bir mesele olarak bakmıştır. Adil ve kalıcı bir barışın tesisine bu açıdan yaklaşmaya çalıştık. Orada müzakereler sürdürülürken, devletin ilgili birimleri ve onların temsilcilerinin içinde bulunduğu heyet üyeleri ile birlikte ve herşeyden evvel KKTC yetkilileri ile birlikte bu müzakereler sürdürülmüştür. Bugün gelinen noktaya da böyle gelinmiştir. Neticede bir takvim de işlemektedir. Sonuçta kararı verecek olan Ada'da yaşayan Kıbrıslı soydaşlarımız, kardeşlerimiz ile Rum tarafıdır. Onların vereceği karara göre de Kıbrıs meselesi şekil alacaktır. Ümit ederiz ki, iki tarafın da hayrına bir sonuç orada çıkmış olsun. Bizim bu saat itibariyle temennimiz budur.''TÜRK HÜKÜMETİ-DENKTAŞ GİBİ BİR İKİLEMİN İÇERİSİNE GİRMEYELİM''  Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, Kıbrıs'ta yapılacak referandum sonucunun TBMM'ye getirileceğine ilişkin BM'ye verilecek taahhüt konusunda, ''Meclis'e gelmesine gerek yok. Hükümet adına bir arkadaşımızın imzalamasının da yeterli olacağı kanaatindeyiz'' dedi.  KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bir görüşmenin olup olmayacağının sorulması üzerine Çiçek, şöyle konuştu:  ''Her defasında (tahterevallinin bir tarafında Türk Hükümeti, diğer tarafında Denktaş) gibi bir ikilemin içerisine hiç girmeyelim, o zaman Türkiye'nin aleyhine, oradaki soydaşlarımızın aleyhine bir yanlışı yapmış oluruz. Bizim de aradığımız orada adil ve kalıcı bir barıştır. Oradaki soydaşlarımız ve Türkiye'nin haklarını korumaktır. Kimse, bu noktada karşı karşıya getirme durumunda olmamalıdır."Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek'in açıklamalarının ardından gazetecilere de dağıtılan ve 7 sayfadan oluşan metnin devamı aynen şöyle:      ''GÜVENLİK VE GARANTİLER"          1. Kıbrıs'ın tümünün veya bir parçasının bir başka ülke ile birleşemeyeceği (Enosis yasağı),     2. 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmaları'nın yeni düzene de uygulanmak üzere geçerli olacağı,      3. 1960 Garanti Anlaşması'nın, sadece Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda Kurucu Devletlerin de toprak bütünlüğünü (territorial integrity) güvenliğini ve anayasal düzenlerini garanti etmesi,     4. Ada'daki Türk askeri varlığının 2011 yılına kadar 6000 asker, 2018 yılına veya daha erken gerçekleşirse Türkiye'nin AB üyeliğine kadar 3000 asker düzeyinde kalması; ve herhal ve karda Türk askeri varlığının, Türkiye gözden geçirme aşamalarında tamamen kaldırılmasına rızasını vermediği müddetçe, İttifak Anlaşması seviyesinde (650) Ada'da kalmaya devam etmesi,     5. Ada'da konuşlanacak BM Barış Gücü'nün Ada'daki görev süresinin ancak Kurucu Devletlerin rızasıyla sona erebileceği,     6. Kurucu Anlaşma'nın uygulanmasını izleyecek olan komitede (Monitoring Committee) Garantör Ülkelerin temsilcilerinin de bulunması,     7. Kurucu Devletlerin, yekdiğeri ve Garantör ülkelere karşı şiddeti ve şiddete teşviği önleme yükümlülüğü altına girmeleri          8. Kıbrıs'ın topraklarını uluslararası askeri operasyonlara iki Kurucu Devletin ortak rızası olmaksızın tahsis edemeyeceği; ayrıca Türkiye AB Üyesi olana kadar Türkiye ve Yunanistan'ın da rızalarının aranacağı,     9. Güvenlikle ilgili hükümlerin 1959-60 Garanti ve İttifak Anlaşmaları hükümlerine halel getirmeyeceği,     10. Rum tarafına devredilecek ve esasen Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihte hukuken Rum devletinin sayılacak toprakların geçici bir süreyle Türk devletinin yönetiminde kalması,      TÜRKİYE'NİN ROLÜ          1. Türkiye ve Yunanistan ile özel ilişkilerin devam edeceği, Kıbrıs Birleşik Cumhuriyeti'nin bu iki ülkeye en ziyade müsadeye mazhar ülke statüsü bahşedeceği,     2. Tarafların Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeye saygı gösterecekleri,     3. Yeni Kıbrıs'ın, Türkiye'nin AB'ye katılımını destekleyeceği (shall support),     4. Kurucu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için sadece referandumlarda onaylanmasının değil, aynı zamanda garantör ülkelerce yeni düzene dair antlaşmanın imzalanmasının da gerekeceği,      ORTAKLIĞIN YENİLİĞİ VE ULUSLARARASI GÜVENCELER          1. Anlaşma ile Kıbrıs'ta yeni bir düzenin (a new state of affairs) kurulacağı,     2. Tarafların ortaklıklarını yenilemeye karar verdiklerini ilan etmeleri,     3. Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (BKC) yeni marşının olması,     4. BKC'nin yeni bir bayrağının olması,     5. Kurucu Anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak olması,     6. Kıbrıs'ın BM üyeliğinin Ada'da kurulacak yeni düzen çerçevesinde olacağı ve bu kapsamda, BM'de yeni BKC bayrağının göndere çekileceği,     7. Avrupa Konseyi'nin Kurucu Anlaşmayı onaylayacağı,     8. AB'nin de Kurucu Anlaşmayı onaylayacağı, kendisini çözümün parametrelerine uyarlayacağı,     9. Eş-Başkanların AB'den çözümün parametrelerini AB'nin Birinci Hukukunun parçası haline getirmesini isteyecek olmaları,     10. Eş-Başkanların ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni mülkiyete ilişkin yasal başvuruların muhatabının bundan böyle Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti olacağı hususunda bilgilendirmeleri ve Mahkeme'den, önünde bulunan mülke dair davaların düşürülmesini isteyecek olmaları,     11. İki Kurucu devletten temsilcilerin (4 Rum+2 Türk) Avrupa Parlamentosunda görev almaları,     12. AB Konseyi toplantılarında yeni Kıbrıs'ı, Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısının birlikte temsil etmeleri,     13. Türkçenin, personel ve teknik ihtiyaçların karşılanmasını takiben, AB'nin resmi ve çalışma dillerinden biri olacağı,      DiĞER HUSUSLAR          1. Geçmişteki acı tecrübelerin tekrarlanmayacağının taraflarca ilanı,     2. Yeni Kurucu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce tarafların yapmış oldukları tüm yasama, yürütme ve adli işlemlerin, Kurucu Anlaşma ile ters düşmemek kaydıyla geçerli olacağı,     3. Anlaşma yürürlüğe girdiği anda, geçiş dönemi boyunca, Kurucu Devlet yasama, yürütme ve yargı organlarının da işler durumda olmaları,     4. Türkiye'den Ada'ya zaman içinde göç edenlerden 45.000'inin vatandaşlık kazanarak Ada'da kalmaya devam edebilmeleri,     5. Mülkiyet iddialarının bireyler arasında bir işlem olmaktan çıkarılması ve her iki Kurucu Devletten eşit sayıda temsilcinin yer alacağı bir Mülkiyet Kurulu tarafından ele alınacak olması,     6. 1964 yılından bu yana yapılan dış borçlanmaların geri ödemelerinin, borçtan yararlanmış olan Kurucu Devlet tarafından yapılacağı,     7. Kurucu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllarda federal ekonomik politikanın iki Kurucu Devlet ekonomilerinin uyumlaştırılmasına öncelik vereceği,     8. AB'nin Kıbrıs Türk Devletinin AB müktesabatı ile uyumlaştırılması kapsamında mali yardımda bulunacak olması,     9. Rum tarafına devredilecek toprakların etkilenecek sakinleri için, alternatif ikamet ve yaşam (livelihood) imkanı hazırlanması, mali durumu kötü olanların yer değiştirmesi için tanınan sürenin uzatımı gibi özel düzenlemelerin öngörülmüş olması, 2005 federal bütçesine bunun için tahsisat konması,     10. Bu topraklarda en az 5 yıl süreyle oturmuş ve Kıbrıs vatandaşlığı bulunmayanların kendi ülkelerine dönüşleri için mali teşvik verilmesi,     11. Rum tarafına toprak devrinin 3,5 yıllık bir döneme yayılmış olması,      12. Mülk iadesinin, halen boş olanlar için 3, dolu olanlar için ise 5 yıldan önce başlamayacağı,     13. Mülkün kullanılmamasından kaynaklanan (loss of use) tazminat taleplerinin, talebi yapanın vatandaşı olduğu Kurucu Devlete yöneltileceği.''