Gündem Haberleri

  Hukuk için, demokrasi için, gençler için

  Hürriyet Haber
  08.02.2011 - 10:44 | Son Güncelleme:

  Geniş katılımcı yelpazesi, organizatörlerinin yaptıkları işe gönülden bağlılığı ve hem eğlenceli hem öğretici yanı ile adından çokça söz ettirecek olan MUNTR 2011’in 7-11 Mart 2011 tarihlerindeki konferansta üzerinde duracağı temalardan bir diğeri ise “Kozmopolit Demokrasi” olacak.

  Temanın altında yer alan SPECPOL ve Hukuk komitelerinin delegeleri, konularını kozmopolitanizm ve kozmopolit demokrasi ilkeleri çerçevesinde tartışacak ve global sorunlara çözüm arayacaklar. Akademik ekibin din, milliyet, entelektüel düzey, dil, ırk, politik görüş vs farklılıkları gözetmeden bir “dünya toplumu” oluşturmayı amaçlayan, tüm dünya insanlarını kapsayan bir barış projesi olarak tanımladığı kozmopolitanizm ve bu bağlamda, hukuk ve demokrasi temelinde bir dünya düzeni oluşturmaya yönelik bir proje olarak görülebilecek olan kozmopolit demokrasi kavramları ise genç delegelerin zihinlerinde konferans sayesinde somutlaşma fırsatı bulacak.

  Bu çerçevede MUNTR 2011 demokrasi ve hukuk açısından oldukça önemli 4 konuyu ele alacak:

  SPECPOL’de tartışılacak konulardan ilki olan “Daha Kozmopolitan bir Birleşmiş Milletler için İnsani Tehlikelerin Tanımlanması ve İşlevsel Barış Korumasının Güvence Altına Alınması” günümüzde oldukça önem kazanan bir meseleye eğilecek.Soğuk Savaş sonrası değişen dünya düzeni ile yalnızca askeri tehditlerden korunma amacından ziyade insani güvenliği temel alan ve bu alanda işbirliğinin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler barış koruma görevleri, bölgesel ve devlet güvenliği, çatışma çözümü ve devlet kurumlarının yeniden inşası kavramları SPECPOL komitesinde ele alınacak. Katılımcılar, konferans süresince BM’nin işbirliği ile uzun süreli barışın sağlanması için uygulanabilecek yöntemleri tartışırken, ikinci konusu ise ilginç konu başlığı ve geniş araştırma seçenekleri ile hiç kuşkusuz MUNTR 2011de heyecan yaratacak. 20.yüzyıldan itibaren kritik öneme haiz olan “uzayın kullanımı” konusu ele alınarak hem sosyal hem de teknik bilimlerin yardımı ile konularına eğilecek olan SPECPOL komitesi delegelerinin bu merak uyandıran konu başlığı ; “Uzayın Barışçı Kullanılmasında Uluslararası İşbirliği”.

  Konuyla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Didem Aksoy: “Günümüzde, BM ortak uzay projeleri ile uzayda uluslararası işbirliği-koordinasyonun sağlanması ve de küresel felaketlerin önlenmesi için yasal bir çerçeve oluşturmaya çalışmaktadır. Uzayın askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi bu noktada oldukça önemli hale gelmiştir.” diyerek uzayda uluslararası işbirliğinin sağlanması için olası yöntemler araştırılırken uluslararası ve ulusal düzeyde uzayın serbest keşfi, uzayda egemenlik iddiası, nükleer silahların ve kitle imha silahlarının kullanımının yasaklanması, uzayın kirletilmesi ve uzay aktivitelerinde karşılıklı saygı gibi kavramların tartışmalara yön vereceğine dikkat çekti.

   Konferansın bu yoğun gündemi içerisinde, LEGAL (Hukuki komite) ise yine kozmopolit demokrasiyi temel alarak “Uluslararası Hükümet-Dışı Organizasyonların ve Sivil Toplum Örgütlerinin Yasal Statüsü: BM ile Sivil Toplum arasındaki Bağlantının Güçlendirilmesi” ve“Görevdeki BM Yetkililerinin ve Uzmanlarının Cezai Sorumluluğu” konularına eğilecek. Sivil toplumun uluslararası normların belirlenmesi ve yerleşmesinde giderek artan rolü ve uluslararası arenada yasal statülerinin yeniden tanımlanması hususunda katılımcılardan BM ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması için atılacak olası adımlar konusunda çözüm önerilerinde bulunmaları beklenirken, gündemin ikinci konusunda hukukun temel kaynaklarından olan “cezai sorumluluk”, hukukun üstünlüğünü sağlamada rolü ile ele alınacak. BM’nin bütünlüğü ve güvenilirliği ile yakından ilişkili olan bu hususta ortaya çıkacak olası problemlere somut çözüm önerileri getirilirken cevaplanması gereken ilk soru: “ Cezai sorumlulukla ilgili ortaya çıkacak sorunlar için BM ayrı bir otorite mi oluşturmalıdır yoksa üye devletlerle ikili görüşmeler yoluyla mı işbirliği yapmalıdır?” olacak.

  “Gençler için, gençler tarafından” düsturuyla yola çıkan MUNTR 2011 ekibi konferansa 1 ay kala bir yandan sponsorluk çalışmalarını hızlandırırken bir diğer yandan ise kaliteli tartışmalara uygun bir platform yaratacak akademik kaynaklarını hazırlamak için büyük özveri içerisinde çalışmalarına ivme kazandırdı. Bu çabaya siz de destek vermek için www.muntr.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Zeynep Gürcan

  MUNTR 2011 Medya Direktörü

  gurcan@muntr.org

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı