Gündem Haberleri

  Her isteyene hastane izni yok

  Hürriyet Haber
  25.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yönergeye göre nüfusu 10 binden az olan ilçelere hastane kurulamayacak. Büyükşehirlerde ise 100 bin nüfusa 1 hastane kurulabilecek.Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumu ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hastanelerin ülke genelinde eşit, dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması için yönerge hazırlandı.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönerge, hastanelerin, madde ve insan gücünde tasarruf sağlanmak suretiyle ve atıl kapasiteye yol açmadan, ülke genelinde eşit ve dengeli şekilde dağılımını ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.Yönerge, Sağlık Bakanlığı'na bağlı faaliyet göstermek üzere açılacak bütün genel hastaneler ile özel dal hastanelerinin rasyonel kriterler çerçevesinde yatırım programlarına alınmasına ve kurulmasınailişkin esasları düzenliyor. Yönerge, Sağlık Bakanlığı'na bağlı faaliyet göstermek üzere, Sağlık Bakanlığı veya üçüncü kişiler tarafından genel hastane veya özel dal hastanesi olarak yaptırılacak yataklı tedavi kurumlarının yatırımlarını kapsıyor. Tıbbi cihaz ve donanımına ilişkin yatırımlar hakkında bu yönerge uygulanmayacak. KAYNAK İSRAFINA YOL AÇILMAYACAKGenel hastaneler için değerlendirme kriterlerinin belirlendiği yönergeye göre, hastaneler yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunulacak şekilde, bakanlık tarafından gerektiğinde ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak planlanacak ve koordine edilecek. Hastane kurulmasına ilişkin her türlü yatırım teklifi önce valiliklerce değerlendirilecek ve valilik kanalıyla bakanlığa intikal ettirilecek.  Genel hastanelere ilişkin yatırım tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde, her mülki idare biriminde yeni hastane kurulması planlanırken, o birimin merkez nüfusu, coğrafi durumu, ulaşılabilirliği, nüfus artış hızı gibi kriterler dikkate alınacak. Belde ve köylere, nüfusu 10 binden az olan ilçelere hastane kurulamayacak. Büyükşehirlerde ise 100 bin nüfusa bir hastane kurulacak.  YAKIN İLÇELERDEN BİRİNE HASTANEHastane kurulması talep edilen ilçenin en yakın hastaneye olan uzaklığı 40 kilometreden az olmayacak şekilde planlama yapılacak. Hastane bulunmayan ve hastane yapımı teklif edilen ilçelerde bakanlığa bağlı sağlık ocakları tarafından verilen birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik istatistik verileri değerlendirmeye esas olmak üzere teklif gerekçesi ile bakanlığa sunulacak. Aynı ile bağlı nüfus ve ulaşım kriterleri uygun olan birbirine yakın ilçelerden valilik tarafından uygun görülen sadece biri için yatırım teklifi yapılacak. İlçede mevcut hastane var iken ikinci bir hastane yatırımı teklif edilebilmesi için merkez ilçe nüfusunun asgari 100 bini aşması gerekecek. Ayrıca, mevcut kurumun çalışmaları ile birlikte var ise üniversiteler, SSK gibi diğer kurumların çalışmalarına ilişkin istatistik verileri de dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.  İLÇE NÜFUS ARTIŞ HIZI DİKKATE ALINACAKHastane yapımı teklif edilen ilçelere yapılması planlanan hastanenin yatak kapasitesinin belirlenmesinde ilçenin nüfus artış hızı dikkate alınacak. Hastane yapımı teklif edilen ilçede hastane var ise mevcut hastanenin yerine yeni hastane talebi, mevcut binanın fiziki yönden yetersiz olduğu hususunda, il bayındırlık müdürlüğünden de alınacak teknik rapor ve diğer gerekçelerle birlikte bakanlığa intikal ettirilecek. Hastane yapılacak yerin seçiminde, kamulaştırmadan ziyade öncelikle maliyet artışına sebebiyet vermeyecek, herkesin kolayca ulaşabileceği, uygun Hazine arazisi tercih edilecek.  Arsa temin edilmeden yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Yatak işgal oranı düşük olan hastanelere yeni yatak ilavesi yapılmak yerine, düşük kapasite ile çalışmasının sebepleri araştırılacak ve öncelikle bunların, makine, teçhizat ve insan gücü eksikliğinin giderilmesi sağlanacak.Mevcut hastane binasının kullanım ve fiziki kapasitesi incelenecek ve ek binaya ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri, arsa bilgileri ve ihtiyaç programları teklifle birlikte bakanlığa gönderilecek.Diyaliz merkezleri, acil servisler ile turistik yöre ve afet bölgesi gibi önem ve önceliği olan bölgelere hastane yapımı tekliflerinin değerlendirilmesinde, bu değerlendirme kriterleri dikkate alınmayacak.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı