Gündem Haberleri

  Hastaların sağlık sistemine bakışı

  Hürriyet Haber
  20.02.2006 - 11:54 | Son Güncelleme:

  Sağlık hizmetleri, bugün Türkiye politikasının en önemli ve hassas sorunlarından birini oluşturuyor. Hükümet, IMF ve Dünya Bankası, Türkiye’nin yapması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Sürekli yayınlanan raporlar, politikacıların açıklamaları, olayın sürekli haber bültenlerinde olması ve süregelen tartışmalar ilginç bir soruyu akla getiriyor. Türkiye’deki hastalar sağlık sisteminden ne bekliyorlar?

  Cevabı bulmak için GfK Türkiye Araştırma Şirketi tarafından Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı Türkiye’yi temsilen 12 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 600’ün üzerinde hasta ile bilgisayar destekli telefonla anket yöntemi ile görüşüldü ve hastaların mevcut sağlık sistemi hakkındaki düşünceleri ve geleceğe ilişkin beklentileri öğrenildi.
   
  Araştırmada, fikirleri çok nadir sorulan hastalarının en önemli meseleleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkındaki görüşleri belirlendi ve onlara daha iyi tedavi, ilaç ve sağlık hizmetine daha rahat erişim hakkındaki fikirlerini açıklama fırsatı sunuldu.

  Türkiye’deki hastaların en büyük dileği daha iyi bakım, daha fazla seçenek ve daha kaliteli tedavi. Hastalar, Reformların acilen ve öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Altı en çok çizilen sorunlardan biri de sağlık hizmetleri için yeterli para ayrılmaması ve Türkiye'nin bu konuda Avrupa standartlarının çok gerisinde kalması.
   
  DURUM KÖTÜ AMA İYİMSER BİR HAVA HAKİM

  Araştırma, Türkiye’deki hastaların aldıkları sağlık hizmetinin mevcut durumu konusunda memnuniyetsiz ancak gelişme olasılıkları konusunda iyimser olduklarını ortaya koydu.

  Hastalar sağlık hizmetlerinin geleceği konusunda iyimserler. Büyük bir çoğunluk (%72) sağlık reformunun acilen yapılması gerektiği görüşünde. Çoğunluk (%67) sağlık hizmetlerinin kalitesinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yükseleceğine inanıyor. 

  HASTALARI EN ÇOK KAYGILANDIRAN KONULAR

  Hastaların %31’i, hastaların bireysel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sağlık sistemini başarılı bulmadığını belirtti. Hastaların yaklaşık üçte biri ise (%30) sağlık sistemini ne başarılı ne de başarısız olarak tanımladılar. Yirmi hastadan sadece biri (%5) mevcut sağlık sisteminin bireysel sağlık ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını belirtti.
   
  Katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%64) hükümetin sağlık hizmetlerine düşük pay ayrıldığını düşünüyor. Neredeyse dört Türk hastadan birisi harcanan para ile ihtiyaçlar arasında “açık” bir fark olduğunu ileri sürüyor.

  TÜRKİYE- AB KARŞILAŞTIRMASI
   
  Araştırmada hastalardan Türkiye’nin şu andaki sağlık hizmetlerini Avrupa ülkelerindeki sağlık hizmetleri ile karşılaştırmaları istendi. Görüşülen hastaların büyük çoğunluğu (%92) sağlık hizmetlerinde Avrupa standartlarına uygunluğun önemli veya çok önemli olduğunu söylediler.
   
  Hastalar, sağlık sisteminde Avrupa ile Türkiye arasında ciddi bir farklılık olduğuna inanıyor. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi yürütüldüğünü sorulduğunda neredeyse her dört hastadan üçü (%72) Avrupa’da sağlık hizmeti sisteminin daha iyi işlediğine inandığını belirtti.

  HASTALAR KİME GÜVENİYOR

  Hastaların büyük çoğunluğu, doktorların toplum sağlığının korunması konusunda en önemli etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Bunun ardından, etkisi yüksek olanlar, devlet ve ilaç şirketleri ile birlikte diğer sağlık çalışanlarıdır (örn. hemşireler, eczacılar vb.). Küçük fakat dikkat çekici bir azınlığın (%21) sivil toplum kuruluşlarına (hasta dernekleri) değinmesi, belki de hasta hakları savunuculuğu konusunda gittikçe önem kazanan rollerine işaret ediyor.
   
  HASTALARIN ŞİKAYETLERİ

  Hastaların sağlık sistemine bakışı

  Günümüzde, hastaların sadece çok küçük bir azınlığı (%16), mevcut sağlık sisteminin ihtiyacı olan herkese mümkün olan en iyi tedaviyi sağladığını düşünüyor. Önemli bir çoğunluk, hastaların beşte dördünden fazlası, (%82) sistemin herkese sağlık hizmetine erişim sağlamadığına veya sağlık sistemine erişim sağladığı halde ihtiyaç duydukları anda en iyi tedaviyi sağlamadığına inanıyor.

  Türk hastaları elitist değil. Büyük bir çoğunluğu (%84), kendileri ve aileleri için özel muamele değil, herkes için sağlık hizmetlerine eşit erişim istiyor.

  Başka bir öncelik de teşhisle tedavi arasında geçen zamanın en aza indirilmesi. Hastalar bunun hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyor; fakat mevcut sistemin bu konuda beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ifade ediyorlar. Doktor seçimi önemli; fakat hastalar mevcut sistemin sadece kısmen başarılı olduğunu söylüyorlar.

  Son olarak, hastalar en yeni ilaçlar ve en son teknolojiyle tedavi edilmenin önemli olduğunu söylemektedirler. Burada mevcut sisteme yüksek notlar veriyorlar.

  KALİTELİ İLAÇLARA ERİŞİM

  Araştırmada, hastaların yeni ilaçlara erişim konusundaki bakış açıları da incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hastaların beklentilerine paralel olarak, Türkiye’deki hastalar da yeni çıkan ilaçlara en az gecikme ile erişim istiyor.

  Hastaların üçte bire yakını (%31) ilaçların Türkiye’de ek gecikme yaşamamasını, Avrupa veya Amerika ile aynı zamanda kullanıma sunulması gerektiğine inanıyor.

  Hastalar, ihtiyaç duydukları reçeteli ilaçlara ulaşmak için ne kadar zaman ve para harcamaları gerektiği konusunda da fikir birliğindedirler. Büyük çoğunluk ilaçlarını yazdırmak için çok fazla doktora gitmeyi önemli bir problem olarak bulmaktadırlar (%81). Hemen hemen tüm hastalar (%95) pratisyen hekimlerinin bir uzmanın onayına gerek duymadan reçete yazabilmesini istediklerini dile getiriyor. Hastaların %95’i bir uzmana görünmek için hastanelerde uzun kuyruklara girmek istemediklerini ve ilaç yazdırmak için bir uzmanı görmek üzere hastaneye giderek para ve zaman harcamak istemediklerini söylüyor.
   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı