Gündem Haberleri

  Haşim Kılıç sessizliğini bozdu

  DHA
  16.10.2015 - 14:42 | Son Güncelleme:

  ANAYASA Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç, İstanbul’daki Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği "Hukuk Devleti Konferansı"nda konuştu.

  Hukuk devletinin önemine dikkat çeken Haşim Kılıç, "Son yıllarda yaşanan olaylara bakıldığında siyasi hayatımızda gerilim üzerine kurgulanan politikaların doğurduğu sıkıntılı zorlu, ağır ve sorunlarla dolu bir sürecin yaşandığına tanık olmaktayız. Hiç şüphe yok ki bu sıkıntıların yaşanmasında büyük pay barış dili yerine nefret dili kullanan yanlış politika ve gerilim üreten siyaset kurumlarımızındır" diye konuştu. Kılıç, "Hukuk devletinin özü ve kurucu unsuru olan hukuk güvenliğini yakından ilgilendiren bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle son yıllarda dini etnik ve mezhebi inanç ve düşüncelerin siyasi bir kimliğe dönüştürülerek ön plana çıkarılmasıyla çok karlı bir siyasi rant kapısı açılmış oldu. Kimlikler üzerinden üretilen siyasi söylemler oy kazandırsa da ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanında ciddi bir hukuk güvenliği sorununu oluşturmuştur" ifadesini kullandı.

  "TOPLUMSAL BİRLİK VE BARIŞ SÜRECİNİN ÜRETİLMESİ DE ZATEN DÜŞÜNÜLEMEZ"

  Haşim Kılıç, "Çizilen tablonun bilançosuna bakıldığında en büyük hasarın hukuk güvenliği alanında yaşandığı açıktır. Hukuk güvenliğinin sorumlu olduğu bir iklimde toplumsal birlik ve barış sürecinin üretilmesi de zaten düşünülemez. Teselli bulduğumuz nokta ise bu hasarın toplumun büyük bir kesiminde henüz kalıcı izler bırakmamış olmasıdır. Denilebilir ki bu gerilim ve kutuplaşma toplumun ana kütlesinde henüz ayrışmaya dönüşmemiştir. Sağduyu sahibi toplum kesimlerinin sunduğu bu şansı ıskalamanın mevcut hasarı daha da ağırlaştıracağı kuşkusuzudur. Türkiye sevdası olan her bireyin sıfatı ve konumunu düşünmeden bu şansa destek verme zorunluluğu vardır" dedi.

  "SİYASİ PARTİLER VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZDİR"

  Siyasi partilerin hukuk devletindeki önemine dikkat çeken Haşim Kılıç, "Bugünkü etkinlikten çıkacak mesajların bu şansa ivme kazandıracağına olan inancımı belirtmek istiyorum. Bu inancı belirtirken siyasi partilerimizin çok değerli yönetici ve mensuplarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siyasi partiler vazgeçilmez değerlerimizdir. Her derdimizin her toplumsal sorunumuzun çaresi ve çözüm kapısıdır. Bu kapılar kapanırsa demokrasi dışı güçlerin kapılarını açmış olacağımız kesindir. Demokrasi dışı güçlerin toplumun dini, etnik ve mezhebi değerlerini ve kimliklerini siyasetten uzaklaştırmaları h?linde gerilim kaynakları olan bu değerlerin kin ve nefret kültürüne dönüşmesi engellenmiş olacaktır. Bunu siyasilerimiz gerçekleştirdikleri takdirde yücelirken, toplumun bir arada yaşama iradesine de güç kazandıracaklarına inancımı belirtmek isterim. Hukuk devletinin amacı topluma adaleti sunmak ise, öncelikle yargı gücünün sorgulanması kuşkusuz gerekir. Yasama ve yürütme organlarının pozitif hukuk normlarını üreten ve uygulayan güçler olarak adaletin dışında tutulması düşünülemez. Ancak ülkemizdeki yasama ve yürütmenin güç birliği oluşturduğu bir sistemde yargının sorumluluğu yaşamsal önemdedir" şeklinde konuştu.

  "YARGI, TOPLUMUN VİCDANIDIR"

  Haşim Kılıç, "90 yıllık Cumhuriyet döneminde yargı, siyasi, dini ve ideolojik yapılanmaların her zaman ilgi alanına girmiş. Etkisi, tartışılmaz gücü ele geçirenler rakiplerinin hak ve özgürlüklerini yok ederek onları etkisiz hala getirmek istemişlerdir. Oysa yargı toplumun vicdanıdır. Bu vicdanı işgal edenlerin kimlikleri ve kutsalları ne olursa olsun insanlık onurunun bekçisi olan yargıdan üstün tutulamaz. Hangi kutsal değerlerin temsilcisi olursa olsunlar yargıyı intikam aracı olarak kullananları asla meşru görmemiz mümkün değildir. Yargı gücünü siyasi, ideolojik veya kutsal değerlerine lojistik destek sağlamak için gayret sarf eden yargı mensuplarının da meslek onuru sorunludur. Yargıcın Anayasa, yasa ve vicdani kanaati sonucu oluşması gereken yorum ve kararlarını kendini bağımlı hissettiği vesayet odaklarının emir ve direktifleri doğrultusunda seleksiyona tabi tutarak oluşturması daha önceki konuşmalarımda ifade ettiğim gibi ağır bir vicdan yolsuzluğu suçunu oluşturur. 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği tüm bu işgallere ve yolsuzluklara son veren yargının bağımsızlık günü olarak düşünülmüş idi. Ancak 100 yıla yaklaşan katı, baskıcı, dayatmacı ve vesayetçi seküler bir anlayış yerine evrensel hukuka entegre olmuş demokratik özgürlükçü, müzakereci bir sistem kurulması beklenirken, renkleri değişmiş yeni bir vesayet odağının işgaliyle maalesef karşı karşıya kaldık" dedi.

  "KAMU GÜCÜ KULLANILARAK TOPLUM KORKUTULMAYA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

  Geçmişte TCK’nın ünlü 163. ve 312. maddelerin kullanılarak zalimlikler yapıldığını söyleyen Kılıç, "Bugün başka maddeler kullanılarak insanlarımız susturulmaya çalışılmaktadır. Geçmişte yaşanan bu örnekler hukukun bir gün herkese lazım olacağının en tipik kanıtlarıdır. Günümüzde kamu gücü kullanılarak toplum korkutulmaya devam edilmektedir. Hukuk devletinin ’korku devletine’ dönüştüğü bir yapı ile ülkelerin ayakta kaldığı insanlık tarihimiz şahitlik etmiyor" dedi

  Haşim Kılıç, "Adaletin vesayet odaklarından korkanlarla değil ancak vicdan azabı çekmekten korkanların eliyle gerçekleşeceği açıktır. Hukukun yerine korkunun hakim olduğu dönemlerde aydınlarımızın tepkisizlik ve suskunluğun arkasına gizlenerek zalimlikleri savuşturma refleksi ürkütücü ve utanç vericidir" diye konuştu.

  "ÖZGÜRLÜKLER EN ÇOK MUHALİFLER İÇİN DEĞERLİDİR"

  "Sessiz kalmak utancını yaşamamak için bir kez daha vurgulamak istiyorum" diyen Kılıç, siyaset dünyasında yaşanan olumsuzlukların basın dünyasında da yaşandığına dikkat çekti. Haşim Kılıç, "Farklı düşünenler ve en masum eleştiri sahipleri ’hainlik’ suçlamasıyla linç edilmektedir. Gazetecilerin kamu adına yaptıkları görev ve düşüncelerini ifade etmeleri nedeni ile işlerine son verilme ya da cezalandırılma korkusu altında kimyalarının bozulduğu yaşanan gerçeklerimizdir. Oysa demokratik bir ülkede özgürlükler en çok muhalifler için değerlidir" ifadesini kullandı.


  HAŞİM KILIÇ: "SİYASİ RAKİP OLARAK ORTADA GÖZÜKMEYECEĞİM"

  Haşim Kılıç, İstanbul’da katıldığı etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  Siyasete girip girmeyeceği sorulan Kılıç, "Ben şu an da ülkeye hizmet etmenin sadece siyasi partilerle olacağına inanmayan birisiyim. Şüphesiz ki siyasi partileri küçültme veya itibarsızlaştırma anlamında söylemiyorum. Siyasi partiler bu ülkenin vazgeçilmez değerleridir. Siyasi partiler sorunların çözüm merkezidir" dedi.

  Kılıç, "Ancak ben şu anda Anayasal Adalet Platformu adı altında ülkemize hizmet etmek üzere hukuksal sorunların, ülke meselelerini inceleyen, araştıran, analiz eden bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonra hizmeti o çatı altında yürütmeye çalışacağım. Şu an herhangi bir siyasi proje gözükmüyor. Dolayısıyla siyasi rakip olarak ortada gözükmeyeceğim. Dün, benim bir siyasi partiye bayrak açtığım değerlendirmeleri yapıldı. Ben öyle bir kulvarda değil, bu ifade ettiğim platform içerisinde devam edeceğim" diye konuştu.

  ANKARA’DAKİ SALDIRIYA YÖNELİK SORUŞTURMA

  Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi konusunda görüşleri sorulan Kılıç, "Devam etmekte olan bir süreç var. Yani bu süreçte yaşananlar, olaylar nedir yakından bilmediğim için salt hukuk kurallarıyla değerlendirilerek burada hukuksuzluk var ya da yok şeklinde bir sonuca varmanın çok da doğru olmayacağına inanıyorum. Ama bu konuda veriler ortaya konursa değerlendirmesi yapılır" dedi.

  Haşim Kılıç, "Soruşturmanın sağlığını bozmama kaydıyla değerlendirmeler yapılabilir ama soruşturmayı yanlış yönlere sevk edecek, soruşturmanın etkinliğini azaltacak bir takım değerlendirmeler yapılması şüphesiz ki kamu yararı adına çok da arzu edilmez. Ben mevcut şartlar içinde önümüzde bir takım veriler olursa değerlendirme yapabileceğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

  "SESSİZ KALDIĞIM KONUSUNDAKİ ELEŞTİRİLERİ HAK ETMİYORUM"

  Anayasa Mahkemesi başkanıyken sessiz kaldığı eleştirilerine cevap veren Kılıç, "Yargı organları içerisinde özellikle bizim kuruluş yıldönümlerinde Türkiye’deki olan olayları değerlendiren, düşüncesini en net ve belki de bir kesimi rahatsız edecek biçimde açıklayan bir yargı başkanı olarak bildiğini düşünüyorum. O nedenle sessiz kaldığım konusundaki eleştirileri hak etmiyorum" dedi.

  7 KANALIN PLATFORMLARDAN ÇIKARILMASI

  7 kanalın platformlardan çıkarmasıyla ilgili soruya cevap veren Kılıç, "Bu konuda RTÜK’ün verdi bir karar var. Bu değerlendirmenin isabetli olduğunu ifade edebilirim. Her şey ortada"

  Haşim Kılıç, "Anayasa’da ifade özgürlüğünün ne şekilde kısıtlanacağı, haber alma özgürlüğünün ne şekilde engelleneceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartları taşımayan her şey şüphesiz ki hukuksal olarak nitelendirilemez. Ben olayı böyle değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı