Gündem Haberleri

  Halkı aşağılayana 2 yıl hapis cezası

  Hürriyet Haber
  17.01.2002 - 02:20 | Son Güncelleme:

  Türk Ceza Yasası, Terörle Mücadele Yasası, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası ve Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda da ‘Avrupa Birliği’ makyajı yapılıyor. Düşünce özgürlüğü yolundaki değişikliklerin, yasalara uyarlanmasını öngören tasarı, dün TBMM'ye sunuldu. 9 maddelik tasarının yenilikler getiriyor.

  TÜRK CEZA YASASI


  Devlete hakaretin cezası azalıyor

  Ceza yasasının 159. maddesi, devlete hakaret suçunu düzenliyor. Türklüğü, Türk mlletini, Türkiye Devleti'ni, TBMM'yi, Bakanlar Kurulu'nu, bakanlıkları, adliyeyi, askeri veya emniyet ve muhafaza kuvvetlerini veya bunları temsil eden bir kısmını alenen tahkir ve tezyif edene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu ceza daha önce 1 yıldan 6 yıla kadardı. Ancak bir Türk vatandaşı, yurt dışında devlete hakaret ederse cezasının ‘üçte bir oranında’ artırılarak uygulanması öngörülüyor.

  Hükümet yerine Bakanlar Kurulu

  Ayrıca ‘Devletin askeri veya emniyet ve muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif’ suçunun oluşması için eylemin bu kuvvetlerin bir kısmına karşı işlenmesi yeterli sayılıyor. Mevcut düzenlemede, ‘Hükümet’ olan ibare, ‘Bakanlar Kurulu’ olarak değiştirildi. ‘Cumhuriyet’ ibaresi yerine de ‘Türk milleti ve Türkiye Devleti’ ibaresi konuldu.

  Yasalara hakaret cezası 6 ay

  ‘Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya TBMM kararlarına alenen sövenlere 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesi’ öngörülürken, bu suçlara verilecek para cezası kaldırılıyor.

  Düşünce suçunda somut tehlike

  Ünlü 312. maddedeki değişiklikle, suçun unsurları daha belirgin hale getiriliyor ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu maddenin tartışmalara yol açan 2'nci fıkrası, ‘Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklarına dayanarak insanları birbirine karşı kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir’ biçiminde düzenleniyor. Böylece yasadaki ceza aynen korunurken, ‘kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkarma’ tanımıyla, suçun oluşması için ‘soyut tehlike’ yerine ‘somut tehlike’nin mevcut olması koşulu getirilmiş oluyor. Yasadaki bu değişikliğin AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın durumunu etkileyip etkilemeyeceği de tartışılıyor.

  Tahrik cezası değişmiyor

  Ayrıca ‘suç işleyeni alenen övme’ veya ‘kişileri kanuna itaatsizliğe tahrik edenlere’ eskiden olduğu gibi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi durumunda cezaların bir kat oranında artırılması hükmü değiştirilmiyor.

  İnsan onurunu zedeleme suçu

  312. maddeye yeni fıkra eklenerek, ‘halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir etme’ suçu düzenleniyor. Bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. 312. maddedeki para cezaları kaldırılıyor.


  TERÖRLE MÜCADELE YASASI


  Terör propagandası için 1 milyar ceza

  Terör propagandası suçuna ‘terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde olması’ koşulu getiriliyor. Böylece salt propaganda suç olmaktan çıkarılıyor. Terör propagandası ve örgüt mensuplarına yardım suçuna öngörülen 1-5 yıllık ceza aynen korunurken, para cezası 500 milyon-1 milyar liraya yükseltiliyor.

  Görüntülü bölücülük yapana da ceza

  Yasanın 8. maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik yazılı ve sözlü propaganda' ifadesine ‘görüntülü propaganda’ da ekleniyor. Burada da 7. maddede olduğu gibi ‘terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde olması’ koşulu ekleniyor. Bu maddedeki 1-3 yıllık hapis cezası korunurken, para cezası 20 kat artırılarak 1-3 milyar liraya çıkarılıyor.

  Basın suçuna cezada indirim

  Propaganda suçlarında, basın kanununa tabi yayınların sahiplerine ‘Mevkutenin bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde 90’ı kadar uygulanan para cezası', ‘3 milyardan az olmamak koşuluyla dörtte üçüne’ indiriliyor. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine verilecek ceza da 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak aynen korunuyor. Bu cezalar radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarında da aynı biçimde düzenleniyor. Propaganda suçlarında ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun ‘yayından men edilme’ süresi, eskiden 1-15 gün iken, değişiklikle bu süre 1-7 gün olarak düzenleniyor.


  CMUK YASASI


  Gözaltı kayıplarına engel

  Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda yapılan değişiklikle gözaltında kayıpların engellenmesini hedefliyor. Değişiklik, tutuklamadan ve tutuklanmanın uzatılmasına ilişkin karardan, tutuklunun bir yakını veya belirlediği başka bir kişinin, hakimin kararıyla haberdar edilmesini zorunlu hale getiriyor. Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, bu bildirimin tutuklunun bizzat kendisi tarafından da yapılabilmesi hakkı tanınıyor. Ayrıca toplu suçlarda gözaltı süresi, 7 günden 4 güne indiriliyor.


  DGM YASASI


  Gözaltı süresi 4 güne iniyor

  Anayasa değişikliğine uyum sağlamak için gözaltı süresi DGM'lerde 7 günden 4 güne indiriliyor. Ancak bu süre OHB'nde savcı talebi ve yargıç kararıyla 7 güne kadar uzatılabiliyor. Tutuklu sanık, istediği zaman avukatı ile görüşebilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı