Gündem Haberleri

  Güzellik salonlarına sıkı kontrol

  Hürriyet Haber
  14.11.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanlığı, genel sağlığın korunması amacıyla güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşlarını kontrol altına aldı. Sağlık kuruluşları 'Güzellik Merkezleri' ve 'Güzellik salonları' olarak ikiye ayrıldı. Merkezlere doktor, salonlara güzellik uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi. 'Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete`de yayımlandı. Yönetmelikte genel sağlığın korunması için, güzellik ve estetik amaçlı başvurulan sağlık kuruluşlarının açılmasına, faaliyetlerine ve denetlenmesine dair usul ve esaslar belirleniyor.  Yönetmelik, güzellik ve estetik amaçlı, özel ve tüzel kişilerce bağımsız işyerleri olarak veya otel, okul, hipermarket, özel hastane, tatil köyü ve sair kuruluşlar bünyesinde açılan sağlık kuruluşlarının çalışma şartlarını kapsıyor.  Yönetmeliğe göre, sağlık kuruluşlarında, faaliyet gösterilen süre boyunca bir mesul müdür bulundurulacak. Mesul müdür, merkezlerde tabip, salonlarda ise güzellik uzmanı olacak. Mesul müdür, uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbi atıkların usulüne uygun imhasını, sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlayacak ve çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptıracak. Sağlık kuruluşları, hizmet veren personel niteliğine göre merkez ve salonlar olmak üzere ikiye ayrılırken, güzellik merkezleri bünyesinde, 'konu ile ilgili sertifikası bulunan en az bir tabip' veistenildiği takdirde bir güzellik uzmanı, güzellik salonlarında ise 'en az bir güzellik uzmanı' bulundurulacak.  Sağlık kuruluşları, türlerine göre, tabelalarında ve kullanılan basılı materyallerindeki isimlendirmelerde, 'Güzellik Merkezi' veya 'Güzellik Salonu' unvanı yer alacak.       Güzellik merkezinde faaliyet gösteren tabipler ve salonlarda faaliyet gösteren uzmanlar, uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve oluşabilecek komplikasyonlardan, hasta kayıtlarının düzenli tutulmasından ve işleyişte görülen aksaklıkları mesul müdüre bildirmekten sorumlu olacak. Güzellik ve estetik amaçlı açılan ve cilt bakımı, kalıcı makyaj vebenzeri hizmetlerin verildiği sağlık kuruluşları, betonarme, çelik karkas ve benzeri binalarda, hijyenik koşullarda kurulacak. Kuruluşlarda, tüm birimleri uygun sıcaklıkta tutabilecek merkezi ısıtma sistemi bulundurulacak ve tüm birimlerde usulüne uygun aydınlatma ve havalandırma sağlanacak.  Sağlık kuruluşlarında, asgari 20 metrekare yüzölçümünde bekleme salonu, soyunma odası, yeteri kadar duş, tuvalet, arşiv birimi ve sterilizasyon birimi bulundurmak zorunlu olacak. Sağlık kuruluşlarında ayrıca, her biri asgari 3 metrekare yüzölçümünde olan cilt bakım, epilasyon, zayıflama, manikür, pedikür, sarkma ve kırışıklıklar ile sair amaçlar için kullanılacak uygulama birimleri bulundurulacak. Yönetmeliğe göre, sağlık kuruluşlarında uygulanacak müdahalelerde kullanılan tıbbi malzemelerin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre imhası ve kullanılan tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, bulaşıcı hastalıkların bertarafı amacıyla günün şartlarına uygun teknik donanıma sahip cihazlarla yapılacak.        YASAKLAR     Sağlık kuruluşlarında çalışacak kişilerin, Türk vatandaşı olması ve daha önce faaliyeti ile ilgili yüz kızartıcı ceza almamış olması gerekecek. İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenecek sağlık kuruluşlarında belirlenen eksiklikler için 'Denetim Formu' doldurulacak ve eksikliğin giderilmesi için süre verilecek. Bu süre içerisinde eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, geçici faaliyet durdurma cezası uygulanacak. Bu süre içinde de eksikliklerini gidermeyen sağlık kuruluşunun izin belgesi geçersiz sayılarak iptal edilecek. Güzellik merkezleri ve salonları, çalışma izni almadan faaliyete geçemeyecek.  Sağlık kuruluşlarında, hekim unvanı kazanmamış, intern, stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan Türk soylu yabancı hekimler çalıştırılamayacak. Kuruluşlarda çalışan güzellik uzmanları, başvuran kişilere hiçbir surette deri içine enjeksiyonla müdahalede bulunamayacak.  Yönetmelik kapsamına giren ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan sağlık kuruluşları, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra en geç 6 ay içerisinde, fiziki yüzölçümleri hariç, yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. En az 4 ayda bir yapılan denetimler sonucunda bu mükellefiyeti yerine getirmediği anlaşılanlar, eksikliklerini ve aykırılıklarını giderinceye kadar Valilik tarafından faaliyetten men edilecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı