Gündem Haberleri

  Gökçek, ASKİ için boş yere faiz ödedi

  ANKARA (ANKA)
  10.02.2006 - 12:20 | Son Güncelleme:

  Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün hesap iş ve işlemleri üzerinde Mülkiye müfettişlerince yapılan incelemeye göre, ASKİ’nin banka hesaplarında 50 trilyon lirası olmasına karşın, dış borçlarını Hazine ödedi. ASKİ, bundan dolayı Hazine’ye yaklaşık 1.1 trilyon lira gecikme faizi ödemek zorunda kaldı. Mülkiye müfettişleri, ASKİ’nin dış borçlarını Hazine’nin ödediği dönemde mevzuata aykırı olarak, Büyükşehir Belediyesi’ne para aktardığına işaret etti.

  ANKA, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Raporu- 2005"e ulaştı.

  Mülkiye Başmüfettişleri Serdar İğdeler, M.Alpaslan Işık, Cem Yıldız, N.Gürsel Metin, Cengiz Gevrek ile Mülkişe müfettişleri H.İbrahim Akşit ve Mustafa Üçkuyu imzalı raporda, ASKİ’nin 2002, 2003, 2004 mali yılı hesap, iş ve işlemleri incelendi.

  İÇMESUYU VE BİOGAZ PROJELERİ İÇİN 86 MİLYAR GECİKME FAİZİ
   
  Mülkiye Müfettişlerinin yaptıkları inceleme sonrası hazırladıkları raporda, ASKİ’nin içmesuyu, atıksu ve biogaz projeleri için Hazine devirli Almanya’dan dış kredi aldığı belirtildi.
    
  ASKİ Genel Müdürlüğü’nün su yatırımlarında kullanılan ve Almanya’dan temin edilen kredilerin 1 Ocak 1992-23 Aralık 2002 tarihleri arasındaki geri ödemeleri Hazine Müsteşarlığı'nca yapıldı. Hazineye ödenmeyen kredi borçları, 23 Mart 2002’de yeniden yapılandırılarak belirli bir ödeme planına bağlandı. ASKİ’nin, 23 Aralık 2002 sonrası kredi geri ödemelerinin anlaşmada öngörülen ödeme planına göre Hazine Müsteşarlığı'na ödenmeye başlanması gerekirken, 30 Haziran 2003 vadeli dış kredi taksitlerinin de Hazine Müsteşarlığı'yla yapılan 30 Haziran 2003 tarihli protokol çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı ve 12 eşit taksitte (30 Temmuz 2003-30 Haziran 2004) ödenmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Müfettiş raporunda olay şöyle anlatıldı:
    
  "Hazine Müsteşarlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında 30 Haziran 2003 tarihinde imzalanan dış borç geliri ödemesine ilişkin protokol gereğince ödenmesi gereken 30 Temmuz 2003 vadeli KFW Dış Kredi taksitinin kurumun herhangi bir nakit sıkıntısı olmamasına rağmen, vadesinde ödenmemesinden doğan ve yılı gider bütçesinde de bu tür bir gider öngörülmediği halde Hazine'ye gecikme cezası olarak ödenen toplam 86 milyar 116 milyon 771 bin 239 TL’nnin ilgili dönemde ödememenin tahakkukundan sorumlu olan Bütçe ve Mali İşler Daire Başkan Vekili İsmail Uzun ve 4 Haziran 2003 tarih ve Özel Kalem:175/2003 sayılı Genel Müdürlük genelgesi gereğince ödeme yapmaya yetkili kişi olan Genel Müdür İhsan Fincan adına kişi borcuna alınarak tahsili sağlanmalıdır."

  "NAKİT SIKINTISI YOKKEN AVRUPA YATIRIM BANKASI’NA BORÇ ÖDENMEDİ"
    
  "Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi" için kullanılmak üzere Avrupa Yatırım Bankası ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında 16 Kasım 1995 tarihli kredi anlaşması yapıldı. Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen hazine garantili 45 milyon euro tutarındaki kredi borcu taksitinin 10 Mayıs 2000 tarihinden başlayarak 10 Kasım 2011 tarihinde sona erecek şekilde her yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi öngörüldü.
    
  Ancak, ASKİ Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı’na hitaben 27 Ekim 2003 tarih ve 11-31671 sayılı bir yazı göndererek, Avrupa Yatırım Bankası’na 2003 yılı ikinci dilim taksiti olan 10 Kasım 2003 vadeli, 1 milyon 451 bin 864 euro, 421 bin 128 İngiliz Sterlini, 411 bin 182 İsviçre Frangı tutarındaki (3 trilyon 999 milyar 381 milyon 616 bin 437 TL) kredi borcunun kamu kuruluşlarından su alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle bir defada ödeyemeyeceğini bildirdi. Ve 12 ay ödemesiz dönem oluşturularak bu dönemde oluşacak faizlerin anaparayla birlikte Kasım 2004’de başlayarak 12 eşit taksitte, EURO, GBP ve CHF olarak Hazineye geri ödeyeceğini bildirdi.

  HAZİNE BANKADAKİ PARAYI HATIRLATTI
   
  Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı, ASKİ’ye 4 Mayıs 2004 tarih ve 25574 sayılı cevabi yazı göndererek, söz konusu ödemelerin vadesinde kreditöre ödenerek üstlenildiğini bildirdi. Hazine Müsteşarlığı, Hazine Kontrolörlerine ASKİ’de yerinde inceleme yaptırıldığını belirterek, "ASKİ’nin 2003 yılı ilk 9 aylık bilançosuna göre bankalarda 50 trilyon TL mevduatının 30 trilyon TL’nin vadeli hesapta olduğu ve dolayısıyla ASKİ’nin nakit sıkıntısı içinde olmadığı ve 10 Kasım 2003 tarihli dış kredi ödemesinin ASKİ’nin nakit dengesini olumsuz etkilemeyeceği anlaşıldığından, bahisle bahse konu dış kredi ödemesinin 7 Mayıs 2004 tarihinde 6183 Sayılı Kanunun 51.maddesine göre hesaplanacak gecikme cezasıyla birlikte Hazinenin risk hesabına ödenmesi"ni istedi. Mülkiye Müfettişleri raporunda konu şöyle anlatıldı:

  50 TRİLYON BÜYÜKŞEHİR’E AKTARILDI
   
  "Avrupa Yatırım Bankası’na olan hazine garantili 10 Kasım 2003 vadeli ve yaklaşık 4 trilyon TL tutarındaki dış kredi taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle Hazineye ödenen gecikme cezasının ASKİ’nin herhangi bir nakit sıkıntısından kaynaklanmadığı,
    
  Ayrıca, ASKİ’nin vadeli hesabında bulunan 30 trilyon TL’nin 20 trilyonluk kısmının ASKİ Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2003 tarih ve 201 no’lu kararına binaen 27 Haziran 2003 tarih ve 4788 no’lu mahsup fişine ekli 27 Haziran 2003 tarih ve 11-20399 no’lu gönderme emriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne borç olarak aktarıldığı, ASKİ Yönetim Kurulu’nun 24 Eylül 2003 tarih ve 288 nolu kararıyla de ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank Finansmarket şubesi nezdindeki mevduat hesabından 30 trilyon TL’nin 25 Eylül 2003 tarihinde (25 Eylül 2003 tarih ve 7105 nolu mahsup fişine ekli 25 Eylül 2003 tarih ve Muhasebe Müdürlüğü 11-29083 sayılı Talimat yazısı ile) Büyükşehir Belediyesi’ne borç olarak aktarıldığı
    
  1 trilyon 53 milyar 237 milyon 148 bin 690 TL’nin ödemenin tahakkukundan sorumlu Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Aydın Şahin ve Genel Müdür İhsan Fincancı’dan tahsili gerekir."

  BÜYÜKŞEHİR’E PARA AKTARIMI MEVZUATA AYKIRI
   
  ASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu niteliğinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17 Mayıs 1999’da yaptığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO’nun herhangi bir faiz uygulanmadan birbirinden borç alması ve alınan borçların geri ödenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanını yetkili kılan bir karar aldığı vurgulanan raporda şöyle denildi:
    
  "ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müstakil bir kamu hukuk tüzel kişiliğidir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi,, aynı zamanda ASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu’dur. 2560 sayılı Kanunun 6. Maddesi, Genel Kurul’un görevlerini düzenlemiştir. Anılan kanun ile Genel Kurul sıfatına sahip Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ASKİ Genel Müdürlüğü adına borç verme değil, borçlanma yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla anılan kararların, alınış tarihleri itibariyle mevzuata aykırı olduğu görülmektedir."

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı