GeriGündem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli Personel Alacak
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli Personel Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 335 Sözleşmeli Personel Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne alınacak 335 sözleşmeli personel ile ilgili detaylı başvuru şartları açıklandı. Yapılan açıklamada sınavlar ve belge teslim ile ilgili bilgilere de yer verildi.. İşte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne alınacak 335 sözleşmeli personel başvuru şartları ve tüm detaylar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 79 (yetmiş dokuz) adet Büro Personeli ve 1 (bir) adet Kameraman pozisyonları için toplam 80 (seksen) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2A ve Ek-2B sayılı tablolarda dağılımı gösterilen 239 (iki yüz otuz dokuz) adet Büro Personeli ve 16 (on altı) adet Sosyal Çalışmacı pozisyonları için toplam 255 (iki yüz elli beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak,
2- Bu ilanın, Ek-1, Ek-2A ve Ek-2B tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,
3-1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
4- 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3,
Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak
kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun
4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar, Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde yer alan; “Göç İdaresi 2018
Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “Göç İdaresi
2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel-Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formundan, KPSS
(B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 09/04/2018 tarihinde saat 10:00’da başlayıp,
17/04/2018 tarihinde saat:18:00’da kapanacak olan sınav duyurusunun ilgili bölümünde yer alan
başvuru linki aracılığıyla elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

TÜM DETAYLARA ULAŞMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru
ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla
bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya
bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna bastıklarında
ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar “Tamam” butonuna basacaklardır.
“Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. “Tamam”
butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise son başvuru
tarihi saat 18:00’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı
alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

7- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her bir il için puan
türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava
katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde
20/04/2018 tarihinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet
sitesinde yer alan sınav duyurusu kısmındaki linkten temin edeceği “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formunu” elektronik ortamda doldurup 2 (iki) adet çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp
imzalayarak, bir adet imzalı ve fotoğraflı “İş Talep Formu” ile birlikte bu ilanın (Ç) maddesinde
belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 24/04/2018-02/05/2018
tarihleri arasında mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4
Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim
edilmesi veya ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi
ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9- Bu ilanın (Ç) maddesinde belirtilen Giriş (Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir
kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına
alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup
sorumluluk ilgili adayların olacaktır.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun
imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet,
3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti
(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya
tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
5) T.C. kimlik numarası beyanı.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar, tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce; pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler, Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Genel Müdürlüğümüzün (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi
internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde
bulunulmayacaktır. Sınav komisyonları, Giriş (Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır.

Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.

ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

Giriş (Sözlü) sınavları 21/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav günü, saati ve sınav salonu Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

osyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel
Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
görev alanına giren konulardan oluşur. Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur. Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların
ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için, Genel Müdürlük merkez teşkilatında merkez
sınav komisyonu ile sınavların gerçekleştirilmesi için merkez teşkilatı için 1 (bir), taşra teşkilatının büro personeli pozisyonu için 4 (dört), sosyal çalışmacı pozisyonu için 1 (bir) komisyon oluşturulacaktır.
Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav
puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1- 2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
3- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
Giriş (Sözlü) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edildiği
tarihten itibaren, Giriş (Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama
belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin Genel Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzce
yapılacaktır. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle