Gündem Haberleri

  (Gen) Hastalar avuç içinden tanınacak

  Hürriyet Haber
  06.08.2012 - 16:25 | Son Güncelleme:  -Hastalar avuç içinden tanınacak
  -Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemelere gidildi
  -Sağlık kurumlarına başvuruda hastaların kimliği
  avuç içi damar iziyle sorgulanacak
  -İlaçlar e-reçete ile reçetelendirilebilecek
  -Hafif rahatsızlığı bulunanların muayene edildiği “yeşil
  alan”a girdiği halde acil servise girişi bu şekilde
  yapılmayanların tedavi masrafları hastanelere ödenmeyecek

  ANKARA (AA) - 22.06.2012 - Sağlık kurumlarına başvuran hastaların kimliği avuç içi damar iziyle sorgulanacak.
  Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliğe göre, sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya varsa sağlık kartı belgelerinden biriyle kimlik tespiti ve “avuç içi damar izi” adı verilen biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak.
  Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularına ödenen tutar geri alınacak.
  Kendi adına başkasının sağlık hizmeti almasını sağlayan veya kurumdan haksız menfaat temin edenlerden zarar, iki kat kanuni faiziyle müştereken ve müteselsilen tahsil edilecek ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
  Kimlik doğrulamada kullanılacak biyometrik sistem, uygulamaya geçecek sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile diğer hususlar SGK tarafından belirlenecek.
  Sağlık hizmeti sunucuları, kişiyi ilk müracaatı sırasında biyometrik veri tabanı kayıt sistemine kaydedecek. Bu kişilerden kayıt işlem sırasında beyan ve taahhüt belgesi alınacak.

  -Acillerin yeşil alanlarındaki tedaviler-

  Sosyal Güvenlik Kurumu, hastaların katılım payı ödemediği acil servislere başvurularla ilgili de SUT'ta düzenlemeye gitti.
  Kurum, hafif rahatsızlığı olup acil servislere başvuranların tedavi edildiği yeşil alan muayeneleri için hastanelere standart bir ödeme yapıyor. Bu hastalar yeşil alan kapsamına girdiği için katılım payı da ödüyor.
  Yapılan yeni düzenlemeyle yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği halde acil servise girişi bu şekilde yapılmadığı tespit edilen hastaların tedavi giderleri ödenmeyecek.
  SUT'taki düzenleme, sağlık kurumlarınca acil servislerde verilen ve “acil sağlık hizmeti” olarak faturalandırılan hizmetlerin, yapılacak inceleme sonucu “yeşil alan muayenesi” olarak değerlendirilmesi halinde bedelinin ödenmemesini öngörüyor.

  -e-reçete-

  SUT'taki değişiklik, 1 Temmuz'da başlaması öngörülen e-reçete ile ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
  İlaçlar, sağlık karnelerindeki koçanlara, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının matbu reçetelerine, e-reçete veya elektronik ortamda kayıt altına alınan reçetelere yazılabilecek.
  Hastanın adı soyadı, kimlik numarası veya reçete tanzim tarihi ile
  birlikte MEDULA takip, e-reçete veya protokol numarasının yer alacağı reçetelere
  teşhis bilgileri de yazılacak.

  -İşyeri hekimleri-

  Kurumca verilen yetki çerçevesinde iş yeri hekimleri, birden fazla iş yerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için kurumdan herhangi bir ücret talep edilemeyecek.
  İş yeri hekimleri veya birden fazla iş yerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları iş yerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlar, bu iş yerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile ilgili mevzuat kapsamındaki sigortalıların ilaç bedelleri de karşılanacak.
  Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için kurumdan herhangi bir ücret talep edilemeyecek.
  Bu birimlerde görevli hekimler tarafından reçete edilen ilaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri kurumca karşılanacak.

  Muhabir: Selma Bıyıklı
  Yayıncı: Selçuk Aval
  14:43 22/06/12
  "
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı