Gündem Haberleri

  FP'nin kader davası 2001'e kalıyor

  Hürriyet Haber
  13.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:


  Anayasa Mahkemesi, FP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, bazı ara kararlar vererek, bunlar yerine getirilene kadar davayı görüşmeyi erteledi.

  Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, heyetin yaklaşık 2.5 saatlik toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıç, bu sabahki görüşmede, alınan bazı kararlar bulunduğunu, belirterek, kararları açıkladı.

  Video bantlar incelenecek

  Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, FP Genel Başkanı Recai Kutan tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na verilen 23 Kasım 2000 tarihli dilekçenin, görüşü alınmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün bir yazıyla gönderilen video kasetlerin çözdürülerek, Başsavcılık görüşü ile birlikte gönderilmesini de isteyen Yüksek Mahkeme, FP'nin 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongresi'nde hükümet komiseri tarafından tutulan raporun onaylı örneğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesini de karar altına aldı.

  Anayasa Mahkemesi, bunların gereği yerine getirildikten sonra, Başkanlıkça belirlenecek bir günde devam etmek üzere, görüşmeyi erteledi. Anayasa Mahkemesi, söz konusu ara kararları oybirliğiyle aldı.

  Görüşme tarihi belli değil

  Kılıç, bir soru üzerine, Recai Kutan tarafından verilen dilekçede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 104. maddesinin uygulanmasıyla ilgili bir düşünceye yer verildiğini bildirdi. Kılıç, kendilerinin de bu konuda Başsavcılığın görüşünün alınmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

  Başsavcılık'tan gelen kasetlerin içeriğinin sorulması üzerine de Kılıç, görüş istenen kasetlerin kendilerine dün ulaştığını ifade etti. Kılıç, ''Biz de henüz incelemedik. Ancak, Sayın Başsavcı'nın yazısından bunun FP'nin 1. Olağan Kongresi'ne ilişkin kasetler olduğu anlaşılıyor. Onların çözdürülerek ve o konudaki düşüncesinin de açıklanarak, istenmesine karar verildi'' dedi.

  Kılıç, davanın görüşülmesine Ocak ayından önce devam edilip edilemeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ''Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Başsavcı'nın bunları ne zaman göndereceğini biz bilemeyiz. Gönderdiği zaman, görüşmelerimize, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nca belirlenecek bir günde devam edeceğiz'' diye konuştu.

  Siyasi Partiler Yasası'nın dün iptal edilen 103. maddesi 2. fıkrası ile ilgili gerekçeli kararın yazımının başlayıp başlamadığının sorulması üzerine de Kılıç, bunun için bir kişinin görevlendirildiğini, en kısa zamanda yazılarak yayımlanacağını söyledi.

  Kılıç, FP ile ilgili davanın görüşme gününün belirlenmesinde gerekçeli kararın yayımının gözönünde bulundurulup bulundurulmayacağı şeklindeki bir soru üzerine ise ''Sanıyorum o tarihe kadar yayınlanır'' dedi.

  Kutan'ın dilekçesi

  Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın, partisi hakkında kapatılma istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi'ne, uygulanmasıyla ilgili düşüncesini bildirdiği Siyasi Partiler Yasası'nın (SPY) 104'üncü maddesi, ''bazı haller hariç, aykırılık durumunda kapatma davasından önce partilerin ihtar edilmesini'' hükme bağlıyor.

  SPY'nin 104'üncü maddesinin kenar başlığı ile birinci fıkrası 1999 yılında çıkarılan bir kanunla değiştirildi. Buna göre kanunun, ''Diğer sebeplerle dava açılması'' olan kenar başlığı ''Diğer sebeplerle başvuru'' olarak düzenlendi. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 104'üncü maddesinin 1999 yılında değiştirilerek yeniden düzenlenen hali şöyle:

  ''Bir siyasi partinin bu Kanunun 101'inci maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne, Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yazı ile başvurulur.

  Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı verir. Bu karar, o siyasi parti genel başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne bu siyasi partinin kapatılması için resen dava açar.''

  SPY'nin 104'üncü maddesinde atıfta bulunulan 101'inci madde de, 1999 yılında çıkarılan kanunla değiştirildi. 101'inci maddenin, ''Dördüncü kısımdaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması'' olan başlığı ''Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması'' şeklinde düzenlenirken, madde metni de tümüyle yeniden kaleme alındı. SPY'nin 101'inci maddesi şöyle:

  ''Anayasa Mahkemesi'nce bir siyasi parti hakkında kapatma kararı;

  a) Bir siyasi partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi,

  b) Bir siyasi partinin, Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespiti,

  c) Bir siyasi partinin, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alması hallerinde verilir.''  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı