Gündem Haberleri

  FP'den alternatif anayasa değişiklik teklifi

  Hürriyet Haber
  07.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Fazilet Partisi, Anayasa'nın siyasi partilerle ilgili 69, 86 ve 101 ile Geçici 15. maddesinde değişiklik öngören teklifini imzaya açtı. FP'nin Anayasa değişikliği teklifinde, hükümetin teklifinden farklı olarak, ''Temelli kapatılan bir partinin, hangi hallerde bir başka ad altında kurulmuş sayılacağı hususu kanunla düzenlenir'' ifadesi yer alıyor.

  FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın ilk imza sahibi olduğu teklifin ilk maddesi, Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasının, ''Bir siyasi partinin 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerden ötürü temelli kapatılmasına, ancak o partinin kanunla belirlenen ölçütlere göre, bu nitelikteki fiilleri işlediğinin yetkili mahkemelerce kesin hükme bağlandığı ve bu hükümlerin odak oluşturmaya yeterli olduğu hususunun Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir'' şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.

  Sözkonusu maddenin 7. fıkrasının ise ''Temelli kapatılan bir partinin, hangi hallerde bir başka ad altında kurulmuş sayılacağı hususu kanunla düzenlenir'' şeklinde düzenlenmesi isteniyor.

  Teklifte, Anayasa'nın 86. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ''TBMM üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir'' şeklinde değiştirilmesi, fıkranın sonuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklilikleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder'' ibaresinin eklenmesi hükme bağlanıyor. İkinci fıkrada yer alan sosyal güvenlik kuruluşu yerine de 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'' yazılması isteniyor.

  FP, Cumhurbaşkanı'nın görev süresine ilişkin Anayasa'nın 101. maddesinın birinci fıkrasının şu şekilde değiştirilmesini öneriyor: ''Cumhurbaşkanı, TBMM'ce kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış, kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından beş yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir.''

  Değişiklik teklifinde, Anayasanın Geçici 15. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması da isteniyor.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı