Gündem Haberleri

  FP’yi Merve kapattı

  Hürriyet Haber
  05.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, kapattığı Fazilet Partisi'ne şok suçlamalarda bulundu. Kararda, Meclis'e türbanıyla yemin etmeye gelerek, Cumhuriyet tarihinin en önemli skandallarından birini yaratan Merve Kavakçı ile FP'nin aynı kafaya sahip olduğu savunuldu. Anayasa Mahkemesi'nin FP'nin kapatılmasıyla ilişkin kararında en önemli nedenin Merve Kavakçı'nın Meclis'te türbanla yemin etme girişimi olduğu ortaya çıktı. Kararda, önemli oy potansiyeline sahip bir partinin öngördüğü modeli uygulamaya koyma olanağı gözetildiğinde, bu durumun laik demokratik düzen için önemli bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Hürriyet'in ele geçirdiği Yüksek Mahkeme'nin FP'nin kapatılmasına ilişkin kararının 484 sayfalık gerekçesinde, temelini dinsel kuralların oluşturduğu sosyal ve siyasal yaşam modelini savunan Merve Kavakçı ile FP'nin temel politikaları arasında paralellik bulunduğu da kaydedildi. FP'nin, ‘‘laiklik temeline dayalı, çağdaş demokratik toplum modelini benimsemediği’’ savında da bulunularak, bir partinin kapatılmasının sosyal bir gereksinimin sonucu olduğu belirtildi.KAVAKÇI İLE AYNI KAFAKararda, FP'nin görüşleri ve faaaliyetlerinin Kavakçı’yla aynı doğrultuda olduğu belirtilerek, bir partinin birini seçilebileceği bir yerden milletvekilliğine aday göstermesinin, bu kişinin görüşleriyle partinin temel politikaları arasında bir paralellik olmasından kaynaklandığı açıklanmıştır.KAPATMA ZORUNLUYDUGerekçeler arasında, demokratik bir toplumda çeşitli din gruplarının veya aynı dine mensup olmakla birlikte farklı düşünenlerin inanç özgürlüklerinin aralarında bir ayırım yapılmaksızın korunması zorunluluğu da gösterilmiştir. Bunu engelleyen partilerin kapatılması ise sosyal bir gereksinimin sonucudur. Kuşkusuz, bu gereksinim yalnız partilerin dinsel kurallara dayalı bir devlet modeli benimsemeleriyle değil, totoliter otoritelere yakınlaşmaları ile de ortaya çıkabilir. Fazilet rejim için tehlike oluşturduMerve Kavakçı olayı ile türbanın eylemli bir durum yaratılarak, TBMM'ye taşınması girişimi, geçmişinde teokratik bir devlet deneyimi geçirmiş olan TC'de özel bir yeri ve önemi bulunan laiklik ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Bu FP'nin bu tür eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin en büyük kanıtıdır. Bu aynı zamanda onun laiklik temeline dayanan çerçevesini temel hak ve özgürlüklerin çizdiği çağdaş, demokratik bir toplum modeli benimsemediğinin de göstergesidir. Önemli bir oy potansiyeline sahip olması nedeniyle partinin öngördüğü modeli uygulamaya koyma olanağı gözetildiğinde, bu durumun laik demokratik düzen için ne denli önemli bir tehlike oluşturduğu açıktır. Türban kamu için tehlikeYüksek öğretim kurumlarında, bilimsel yöntemlerle yetişerek, birlikte çalışmalar yapan gençleri, çatışmalara sevke edecek hareketlerde bulunmanın kamu için tehlike oluşturacağı Anayasa Mahkemesi'nde açıklanmıştır. Kimin hangi inançtan olduğunu gösterecek biçimde güçlü bir dini simge olan başörtüsü takmalarına izin verilerek, onları dinsel inanç ve görüşleri nedeniyle çatışma ortamı yaratılmasının, başkalarının inanç özgürlüğünü ihlal edeceği gibi kamu düzenini de tehlikeye sokacağı belirtilmiştir. Bu tür dinsel kaynaklı sembollerle dini esaslara dayalı toplumsal düzen oluşturmaya yönelik faaliyetlerin Anayasa'nın laiklik ilkesi karşısında, hoşgörü ile karşılanmasının olanaksız olduğu da ifade edilmiştir.Tahrik ettilerFazilet'in kapatılmasında ön plana çıkan türbanın öğrenciler arasında tahriklere yol açtığı savunulmuştur. Danıştay kararıyla, başörtüsü ve türban takan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laik cumhuriyet ilkelerine aykırı davrandıkları ve dine dayalı devlet düzenini benimsedikleri kabul edilmiştir. Buna karşın davalı partinin Genel Başkanı ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanlarının mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı eylem ve konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır. FP'liler türban yasağını hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen zorbalık olarak niteleyerek, kamu düzenini bozacak biçimde halkı, devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmişlerdir. Kapatma insan hakları meselesiSP Genel Başkanı Recai Kutan, eski genel başkanı olarak FP'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edildiğini bildirdi. Kutan, ‘‘Bu karar, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'deki insan hakları ve özgürlükleri ile çok yakından ilgilidir’’ dedi. Kutan, bir soru üzerine de, ‘‘İlk bakışta başörtüsü gibi bir insan hakları meselesini savunduğu için partinin kapatıldığı intibaı uyanıyor’’ diye konuştu.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı