Gündem Haberleri

  Eylem planı hazır

  A.A.
  08.10.2007 - 18:42 | Son Güncelleme:

  Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından yarın açıklanacak olan, yılın son çeyreğine yönelik olarak hazırlanan Eylem Planı'nda sosyal güvenlik, istihdam ve enerji en önemli başlıkları oluşturuyor.

  Kamu finansman ihtiyacı kapsamında akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV tutarlarının yüzde 1 oranında artırılması öngörülüyor. Bu artışın yıllık 215 milyon YTL ÖTV ve 40 milyon YTL KDV gelir artışı sağlayacağı hesaplanıyor.

  Alkollü içkiler üzerindeki asgari maktu ÖTV tutarlarının da yüzde 1 oranında artırılması planlanıyor. Bu artışın yıllık etkisinin ise yaklaşık 23 milyon YTL olacağı düşünülüyor. Sigara üzerindeki maktu ÖTV tutarının 15 yeni kuruş artırılması ve sigara fiyatlarının yüzde 10 oranında artırılmasının ise yıllık 985 milyon YTL ÖTV, 250 milyon YTL de KDV artışı sağlayacağı hesaplanıyor.

  Plan çerçevesinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu güçlendirmek, mükellef ile vergi idaresi arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Vergi İletişim Merkezi kurularak mükellef hizmetlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

  Vergi dairesi kayıtlarında yer alan tahakkuk ve tahsilata yönelik bilgiler mükellefler Cari Hesabı adıyla tek bir hesapta toplanacak.

  HACİZ İŞLEMLERİ DE ELEKTRONİK ORTAMDA

  Haciz işlemlerinin de elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine imkan vermek amacıyla Elektronik Haciz Projesi'nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu proje ile vergi dairelerinin bankalar nezdinde kağıt ortamında yaptıkları haciz işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
  4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının yasalaşması suretiyle borç yönetiminde etkinliğin artırılması, mali disiplinin sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve KEY hesabı kapsamında ödemelerin yapılabilmesi bekleniyor.

  KDV iadelerinde mevcut risklerin önüne geçilmesi için halen İzmir ve İstanbul'da pilot olarak uygulanan KOD sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aktif işgücü programlarına kaynak aktarılması ve işsizlik sigortası ödeme ve hak etme koşullarının iyileştirilmesi de plan dahilinde ele alınan başlıklardan.

  YENİ BANDROL SİSTEMİNE DAYALI İZLEME VE DENETİM

  Eylem Planı çerçevesinde uygulanması öngörülen bazı projeler şöyle:
  “Kayıtdışı ekonominin azaltılması çerçevesinde Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasasında Uygulanan Yeni Bandrol sistemine dayalı izleme denetim sistemi kurulacak. Sistem sayesinde tütün mamülleri ve alkollü içkilerde yurt içindeki üretim miktarları ile ithalat miktarlarının üretim hatlarından ve ithalat merkezlerinden online alınan bilgiler kullanılarak takibi sağlanacak.
  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hazırlanacak.
  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanacak.
  Kamu kurumlarında hizmet alımı ihaleleri neticesinde yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı ödemelerindeki sorunlar giderilecek.

  SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

  Sosyal güvenlik reformunun 2008 yılında uygulamaya girebilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yeniden yazılacak ve uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunları gidermeye yönelik ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak gerekli ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
  İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılması engellenecek. Bu bağlamda işsizlerin emeklilik sigortası primlerinin fondan ödenmemesi sağlanacak.
  Ulusal Özürlüler Veri Tabanı Projesi tamamlanacak.

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hedef kitlesine yönelik ortak veri tabanı oluşturma çalışmaları tamamlanacak.
  İl İstihdam Kurulları ile İl Mesleki Eğitim Kurulları birleştirilecek.

  Özürlü ve eski hükümlü istihdamı konusunda düzenleme yapılacak. İstihdam üzerindeki sosyal yükümlülükler azaltılacak.
  TBMM'de olan Sayıştay Kanunu 2008'de yürürlüğe girecek.”

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı