Gündem Haberleri

  Estetik ameliyatı bile devlete ödetmişler

  ANKARA (A.A)
  05.02.2006 - 11:06 | Son Güncelleme:

  Maliye kontrolörlerinin yaptığı incelemeler, sünnet paraları ile bebek maması bedelinin bile devlete ödettirildiğini ortaya çıkardı.

  Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman'dan alınan bilgiye göre, muhasebat kontrolörleri geçen yıl uygulamaya konulan ”Kamu Harcamalarında Risk Alanları Tespit Projesi” ile elde edilen veriler ışığında başta sağlık olmak üzere çeşitli alanlar ve belirlenen saymanlıklarda denetim yaptı.

  Kış ve yaz turne programlarında 98 saymanlıktaki işlemler büyüteç altına alındı. İncelemeye alınan saymanlıkların tedavi giderleriyle ilgili 27 milyon 760 bin 330,7 YTL tutarında fazla ödeme yaptığı anlaşıldı.

  Muhasebat kontrolörleri, tedavi giderleriyle ilgili belirledikleri usulsüzlükleri de bir rapor halinde Genel Müdüre sundu. Maliye Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile ilgili diğer kuruluşlara da intikal ettireceği bu usulsüzlükler konusunda hem kuruluşların uyarılacağı, hem de Bütçe Uygulama Talimatları ile farklı tedbirler alınması yoluna gidileceği belirtildi.

  63 YÖNTEMLE SUİİSTİMAL YAPILIYOR

  Muhasebat kontrolörlerinin incelemeleri sırasında sosyal güvenlik kuruluşları dahil devletin sağlık hizmetlerinde 63 değişik yöntemle adeta dolandırıldığı ortaya kondu.

  Sağlıkta devletin haksız ve fazla ödeme yapmasına yol açan bazı yöntemler şöyle:

  -Kamu personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına çeşitli sağlık kurumlarından alınan tedavi hizmetlerinin karşılığı ödenirken, KDV mükellefi olmayan sağlık kuruluşlarına ait fatura bedellerine KDV eklenerek, fazla para tahsil ediliyor.
  -Hastanelerde trafik kazası nedeniyle tedavi olan hastaların tedavi giderleri, sigorta şirketleri veya Trafik Sigortası Garanti Fonu yerine devletten tahsil ediliyor. Devletçe karşılanan bu tutarlar, daha sonra sigorta şirketlerine ve Fona rücu ettirilmiyor.
  -Sağlık kurumunca temini zorunlu olup, basit sarf malzemeleri listesinde yer alan ve sağlık kurumuna ödenen bedele dahil sarf malzemeleri, hastanelerce yatan hastalara reçete edilmek suretiyle dışarıdan temin ettiriliyor. Yoğun bakımda kapsamında tedavi bedeline dahil olan tetkik ücretleri, ayrıca fatura ediliyor. Bazı malzemeler de liste fiyatından yüksek faturalandırılıyor.

  YATIŞ GÜNÜ BİLE KAĞIT ÜSTÜNDE ARTIYOR

  -Yatış günü sayısı kadar fatura edilmesi gereken intravenmöz ilaç infuzyonu, yatak ücreti, monitorizasyon ücretleri, yatış gününden daha fazla sayıda fatura ediliyor.
  -İlaç fiyatlarındaki indirim, eczanelerden gelen faturalara yansımıyor.
  -Reçetede yazılı adetten fazla ilaç veriliyor.
  -Daha önce yazılan ilaçların kullanım süresi dolmadan, aynı ilaçlar yeniden yazılarak veriliyor.
  -Reçete üzerindeki ilaç isimleri çizilerek veya karalanarak, yüksek bedelli ilaç dozları yazılıyor.
  -Yatan hastalar için kullanılan ilaçlar, geçerli fiyattan daha yüksek bedelle faturaya yazılıyor.
  -Hasta faturalarında “çeşitli gelir” adı altında işlem bedeli bulunuyor.
  -Sağlık Kurulu raporuna dayalı olarak ödenmesi gereken ortez ve protez bedelleri, rapor olmadan ödeniyor.

  ÖZEL MUAYENE FARKI DA DEVLETE

  -Hastanın öğretim üyesine özel muayene olması nedeniyle hastadan alınması gereken özel muayene farkı ve özel hastanede yapılan tedavilerde tedavi faturasının tamamı devlete ödettiriliyor.
  -Ağız ve diş sağlık merkezlerinde aynı hasta sevk kağıdına dayanılarak, birden fazla muayene ücreti fatura ettiriliyor.
  -Her sağlık kurulu raporu için 1 adet rapor ücreti gerekirken, kurula katılan hekim sayısı kadar rapor ücreti alınıyor.
  -Hastanelerin konsültasyon, MR ve ultrason tetkik faturalarında, talimatların üzerinde ücretlendirme yer alıyor.
  -Aynı hastalık için 15 gün içinde yapılan kontrol ve takiplere ait muayene ücreti faturalandırılıyor.
  -Uzman doktorun yazması gereken ilaçlar, uzman olmayan doktorlar tarafından yazılıyor ve bedeli eczanelere ödeniyor.
  -Doktorun yazdığı ilaç yerine eczaneler, daha yüksek tutarlı farmasotik eşdeğerini veya eşdeğeri olmayan ilaç veriliyor.
  -Ayaktan tedavilerde doktorlar reçeteye 10 günlük tedavi dozundan fazla ilaç yazıyor, bunun bedeli ödeniyor. Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer almadığı halde, ilaç bedeli üzerinden hasta katılım payı alınmaması nedeniyle yersiz ödeme yapılıyor. Bedeli hasta tarafından karşılanacak preperatlar da devlete fatura ediliyor.

  ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ

  -Özel hastanelerde yapılan tedavilere ait ödeme evraklarında ismi bulunan doktorların bazıları kamuda çalışıyor, bazılarının da tam gün sözleşmesi bulunmuyor. Özel sağlık kurumları ile part time çalışma sözleşmesi yapan doktorlar, bu kurumlarda resmi hastaların muayene ve tedavisini yapıyor.
  -Paket fiyata dahil muayene ve tetkiklere ayrı fatura kesiliyor.
  -Özel hastanelerde ayakta tedavi gören hastalar için de ilaç bedeli fatura ediliyor. Normal muayeneler acil muayene fiyatından faturalandırılıyor. Faturada, günde 1 adet damar yolu açılması işlemi yer alması gerekirken, birden fazla işlem yer alıyor. Muayene bedelleri abartılarak yansıtılıyor. Yapılan sünnet uygulamaları, Bütçe Uygulama Talimatında olmadığı halde faturalara eklenerek, bedeli devletten alınıyor.
  -Aynı seansta birden fazla ameliyat yapılmasına karşın, iki ve üçüncü ameliyatlar için belirlenen indirimler uygulanmıyor.
  -Sağlık Kurulu Raporu kapsamına girmeyen ilaçtan hasta katılım payı alınmıyor.
  -Hastalar için daha üst sınıftan yatak ücreti ödettiriliyor.
  -Yatan hastalara reçete edilemeyecek temini zorunlu sağlık malzeme bedelleri, hem kurumdan, hem de hastalardan tahsil ediliyor.
  -Tam kan ayrıca fatura ediliyor.
  -Olmayan refakatçi için refakatçı ücreti ya da rapordaki günden fazla refakat ücreti fatura ediliyor.

  GÜZELLEŞMENİN FATURASI DA DEVLETE

  -Yeşil kartlı hastalara ait doğum giderleri de devlete fatura ediliyor.
  -Sevk esaslarına uyulmadan serbest diş hekiminde diş tedavisi yapılıyor, diş hekimlerine fazla ücret ödeniyor.
  -Estetik bakım müdahale ücretleri, kişilerden alınmayıp, resmi kurumlara fatura ediliyor.
  -Hastaların katılım payı ödememesi için gerekmediği halde yatış işlemi yapılarak, bedeli de devlete ödettiriliyor.
  -Reçeteye yazılan ilacın büyük ambalajlısı veriliyor, bebek maması bedeli ödeniyor, ayakta tedavilerde de bedeli ödenmeyen ilaçlar yazılarak, devlete fatura ediliyor.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı