GeriGündem Eski Bakan Topçu Yüce Divan'da yargılanıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Eski Bakan Topçu Yüce Divan'da yargılanıyor

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak. Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yapacağı davanın duruşması, saat 10.00'da başlayacak.    Sanık Topçu ve avukatlarının katılacağı duruşmada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok yer alacak.    Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak.    İlk duruşmada, Yaşar Topçu ve avukatlarının usule ilişkin itirazları olursa karara bağlanacak. Duruşmaya, sanık Topçu'nun savunmasıyla devam edilecek.     SEVK KARARI    Yaşar Topçu'nun Yüce Divan'a sevk kararında, ihale usul ve esaslarının 7 aşamada 7 ayrı düzenlemeyle belirlenmesiyle ihale usul ve esaslarında belirtilen kriterlere uygun çok sayıda (otuzu aşkın) firma varken 15 firmanın belirlenerek davet edilmesi suretiyle ihalelerde rekabeti engellediği savunuluyor.     Üç proje halindeki işleri altı parçaya bölerek ve birbirleri ile ilişkilendirerek, ihaleye katılımı sınırlandırdığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin verilmesini engellediği ileri sürülen kararda, şu iddialara yer veriliyor:     “Davet edilen firmaların gizli tutulması gerekirken gizli tutulmak bir yana ihalelerde bu firmaların birbirleriyle ortak girişimler oluşturmasını teşvik edecek mahiyette usul ve esaslar belirlediği, müteahhitlerin ihale öncesinde anlaştıklarını gösteren bir çok bulgu olmasına rağmen bu bulguların dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılmasına göz yumduğu, yine şartnameler gereği ihalelerde kabul edilmemesi gereken teklif mektuplarının ihale komisyonu tarafından geçerli sayılmasına göz yumduğu, bu hususların 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun hile unsurunu teşkil ettiği, ihale şartnamesinin, müteahhitlerin ihaleye davetinden sonra hazırlanması, zeyilname ile fiyatlarda değişiklikler yapılması, projelerin tamam olmadan işlerin ihaleye çıkarılması, sağlıksız keşifler hazırlanması suretiyle yüzde 142'lere varan keşif artışlarına sebep olması, yüksek taşıma katsayıları ve köprü inşaat zamları uygulanmak suretiyle daha sonra yapılan benzer ihalelerde olduğu gibi taşıma katsayısı A=1 ve köprü zamsız olması durumunda nakliye fiyatı olarak ödenecek miktarın toplam 147.1 milyon dolardan daha az olacağı ve bu tutarda fazla ödeme yapılmasına neden olduğu, soruşturma konusu ihalelerin yüzde 30 üzeri keşif artışı ihale indirim oranlarının yüzde 32 olarak belirlendiği gözönüne alındığında soruşturma konusu ihalelerde gerçekleştirilen yüzde 16.80 ile yüzde 20.30 arasında değişen ihale indirim oranları ile yukarıda belirtilen indirim oranları arasındaki fark kadar fazla ödemelere sebep olduğu, bu fazla ödemelerin haksız menfaat unsurunu teşkil ettiği.”    Kararda, Topçu'nun bu eylemleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ”devlet alım-satımına fesat karıştırmak” suçunu düzenleyen 205. maddesine (10 yıldan aşağı olmamak üzere hapis) göre yargılanması isteniyor.