GeriGündem ESK’da hükümet oyu gidiyor ‘Başkan Başbakan’ bitiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

ESK’da hükümet oyu gidiyor ‘Başkan Başbakan’ bitiyor

EKONOMİK ve Sosyal Konsey’e de Avrupa Birliği’ne (AB) uyum geliyor. Buna göre, ESK’de hükümeti 12, sivil toplumu 36 kişi temsil edecek. Başbakan artık ‘Konsey Başkanı’ değil, ‘Oturum Başkanı’ olacak. Hükümetin oy hakkı elinden gidecek.YAPISI ve fonksiyonları uzun süredir eleştiri konusu olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e (ESK) AB uyumu geliyor. AB’nin de talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılacak ESK’da hükümet patronajına son verilirken, Başbakan’ın Konsey Başkanlığı da ‘Oturum Başkanlığı’na indirgelenecek. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan ESK’da, Konsey’in taraflarını oluşturan sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yeni yasa taslağı tartışıldı. Bu taslağın, hükümetin DPT’ye hazırlattığı taslak ile karşılaştırılarak son şeklini alacağı belirtildi. Sivil kanadın taslağı şu yenilikleri içeriyor:KONSEY BAŞKANI: Taslak yasalaşırsa, bugüne kadar Başbakan başkanlığında toplanan ESK’da, Başbakan’ın konumu yalnızca ‘Oturum Başkanlığı’ ile sınırlanacak. ESK’nın ‘Konsey Başkanı’ adı altında sürekli ve kalıcı ayrı bir kurumsal başkanı olacak. Sivil kanattan seçilecek başkan dönüşümlü olarak değişecek.HÜKÜMETE OY YOK: Sivil ağırlığın artacağı ESK’da hükümet 12, sivil toplum kuruluşları ise 36 kişiyle temsil edilecek. Ancak hükümet kanadının oy hakkı olmayacak. Sivil kanat ESK’da işveren, işçi ve memur ile tarım ve esnaf kesimi olarak bölümlenecek.ÜÇ AYDA BİR: Bugüne kadar 6 ayda bir toplanması öngörüldüğü halde belli bir düzene oturamayan ESK toplantıları, periyodik olarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek.ÖZERK OLACAK: ESK, idari ve mali özerkliğe kavuşturacak. ESK’nın ayrı binası, kendi özel sekretaryası ve uzmanlık departmanları olacak. Geçiş dönemi için başlangıçta bütçeden kaynak aktarılacak, ancak daha sonra ESK’ya sivil kanat düzenli katkı payı ödeyecek.ÖNCE ESK GÖRÜŞÜ ALINACAK: Hükümet, reel sektörle ilgili yasa ve uygulamalar konusunda önce ESK’nın görüşünü alacak.İSTEMİYORSANIZ OY KULLANMAYIZ: Hükümet kanadının sessiz kaldığı taslağa tek itiraz, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu’ndan, hükümete oy hakkı öngörmeyen maddesiyle ilgili yaptığı, ‘İstemiyorsanız oy da kullanmayız, katılmayız da’ esprisiyle geldi. Erdoğan ESK’yı topladı Sabancı, ‘işim var’ dediBAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ‘Amcasının katilleri orada dururken hálá onların istediği şekilde demeç veriyor’ sözleriyle eleştirilen Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Sabancı, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ESK) dünkü toplantısına katılmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kontenjanından toplantıya davet edilen Sabancı, ‘Programım uygun değil. Katılamayacağım’ yanıtı verdi. TÜSİAD yetkilileri, Sabancı’nın ESK’ya katılmama gerekçesini, ‘İstanbul’da kendisinin başka programının olduğu, bu nedenle Ankara’daki toplantıya katılamadığı’ şeklinde açıkladı.DAVET EDİLDİ, GELMEDİ: Başbakanlık kaynakları da, TÜSİAD’ın daha önceki ESK toplantılarında olduğu gibi bu toplantıya da yine TOBB kontenjanından katılımı konusunda davette bulunulduğunu bildirdiler. Başbakanlık kaynakları, bu konuda şu bilgiyi verdiler: ‘Her hangi bir yanlış anlama olmasın. Bu konuda normal prosedür işletildi. TÜSİAD’a daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu kez de yine TOBB kontenjanından toplantıya katılmaları konusunda gerekli davet yapıldı. Ancak, TÜSİAD Başkanı Sabancı’nın programının uygun olmadığı, bu nedenle de toplantıya katılamayacağını bildirildi. Yani biz davet ettik, ancak kendileri başka bir programlarının olduğu gerekçesiyle toplantıya katılamadılar.’Kimler katıldıESK’ya Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet bakanları Ali Babacan ve Kürşad Tüzmen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık, Gümrük Müsteşarvekili Rıza Turagay ile bürokratlar katıldı. Sivil kanattan ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Oğuz Satıcı, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve TESK Başkanı Derviş Günday katıldı.Şener: Eksiklerde uzlaştıkBAŞBAKAN Yardımcısı Abdüllatif Şener, İlerleme Raporu’nda yer alan ‘sivil toplum kuruluşlarının daha fazla temsilinin sağlanması ve ESK’nın daha işlevsel hale getirilmesi’ yönündeki eleştiri ve eksikliklerin saptanarak, hızlı çalışma konusunda uzlaşma çıktığını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının AB müzakere sürecinde oynayacağı rol ile ‘müktesebat’ başlıklarından olan ‘sosyal politika ve istihdam’ konularını ele aldıklarını bildiren Şener, şunları söyledi: ‘Tarafların kendi kanun taslaklarını oluşturmasını bekledik. Bunda bir gecikme oldu. Bunun üzerine DPT bir taslak hazırladı. DPT’nin taslağı referans olmak üzere bir araya gelindi ve son şekli verildi. Hazırlanan taslağı, kendi metnimizi de gözden geçireceğiz ve nihai şeklini verip Bakanlar Kurulu’na sunacağız.’Mektup teatisi için mektup bekliyoruzBAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin önündeki en önemli gündem maddesinin, AB’ye tam üyelik için gerekli olan müktesabat ile ekonomik ve sosyal uyum konuları olduğunu söyleyerek ‘Türkiye mektup teatisi konusunda şu anda AB’den mektubu bekliyoruz’ dedi. AB’nin vurguladığı; iş yasası, kadın-erkek eşitliği, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, halk sağlığı, istihdam politikası, sosyal koruma ve ayrımcılıkla mücadele alanlarının önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan,şunları söyledi: ‘Bu konularda sağlanacak gelişmeler, Türkiye’nin üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğinin göstergelerinden biri olacaktır. Ancak daha da önemlisi çok öncelerden tamamlanmış olması gereken bir dizi reformun hayata geçirmesini sağlayacak, bu alandaki aksaklıklarımızı düzeltmemize vesile olacaktır.’ Erdoğan, Müktesebatın AB’yle uyumlu hale getirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.