GeriGündem Esas kıyamet tarımda kopacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Esas kıyamet tarımda kopacak

İDDİA ediyorum; Telekom solda sıfır kalacak. Türkiye'nin dünyevileştirme mücadelesinde esas kıyamet tarımda ürün desteği kalktığı zaman kopacak.Oyların kabaca % 45'ini oluşturan köylü nüfusa; ürün desteği adı altında rekabetten tamamen koparılmış, hem satın alma garantisi, hem de piyasa koşulları üzerinde fiyatlandırma garantisi verilmiştir.Bu yöntemle siyasiler bizim cebimizden her yıl ortalama 11.5 milyar doları köylülüğe ulufe olarak dağıtırlar ve karşılığında siyasette baba olurlar.* * *İlginçtir, genellikle merkez sağı iktidara taşıyan bu yöntem, yıllardır sosyal hukuk devleti kavramı çerçevesinde solun ‘‘Babacı siyasete’’ prim vermesine de neden olmaktadır. Sol, yıllardır gözden kaçırmaktadır ki; sosyal devlet piyasaya müdahale ile değil, transfer ödemeleri ile hedefini bulur.Tersine, piyasaya müdahale, elimizdeki örnekte olduğu gibi ters sonuçlar yaratır.11.5 milyar dolarlık ürün desteğinin takriben 5 milyarı, tarımdaki işletmelerin % 5'i tarafından ham edilmektedir!Yıllardır sürdürülen ürün desteği sonunda elde edilen gelir dağılımı şöyledir:Tarımda hanelerin düşük gelirli % 60'ı gelirin % 30'unu, en yüksek gelir grubundaki % 20 ise gelirin % 50'sini almaktadır.Türkiye'deki cari sistem, zengin köylüyü desteklemektedir.* * *Öte yanda, köylülük coğrafyasının dünyanın her yerinde ekonomik dışsallığı düşük olduğu için, desteklenmesi elzemdir.Tarım sektörü de, her sektör gibi kendi denge fiyatlarını ancak serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bulur ama bu sektörde gelir dağılımını serbest piyasa ekonomisine bırakmak mümkün ve adil değildir.O halde destek devam edecek, ama üretici desteklenecektir.* * *İşte bu amaçla hükümet, çiftçilere doğrudan gelir desteği (DGD) sağlayacak bir tebliği 21.06.2001 tarihinde yayınladı. Tebliğ üreticiye yönelik.Ancak, uzman okurum Ferruh Yavuz'un uyardığı üzere, vahim bir hata yapılıyor.* * *Tebliğ, hálá toprak miktarı kavramına takılmış vaziyette. Tamam, destekte üst sınır 200 dekar olarak çiziliyor ve bunun üzerindeki toprak sahipliğine destek verilmiyor. Tebliğe göre köylülüğün alabileceği en yüksek destek, 2001 yılında dekar başına 10 milyon ödeneceğine göre, 2 milyar TL olarak gözüküyor.Ancak, yarıcılık, kiracılık, orman içi köylülük, hayvancılık ve topraksız köylü unutulmuş.Bu sisteme göre, 200 dekar üzerinde toprağı olanlar geri kalan topraklarını yarıcılar ve kiracılara vermiş gibi yaparak destek almaya devam edebilirler. Topraksız köylü (ırgat) ve orman köylüsü ise dımdızlak ortada kalacak.* * *Merak ettim; yine birileri IMF'nin dayattığı bu mecburi gelişmeyi de kendilerine yontmaya mı çalışıyorlar? Malum, ‘‘bu ülkeye komünistlik gerekirse onu da biz getiririz!’’ Bu tebliğe göre toprakların % 50'sine sahip olan köylü nüfusun imtiyazlı % 10'u, üretici desteğinde bile cukkayı götürecek.* * *Yapılması gereken, belirli bir oranın altında toprak/orman/hayvan sahibi veya işleticisi köylüleri -ırgatlar dahil- tespit edip, onlara destekleme tercihi politikaları çerçevesinde yıllık sabit üretici desteği sağlamaktır. Bu miktarın üzerindeki gelire piyasa karar versin.Üretici desteğinin başarısı için hedefin bizzat insanın kendisi olması gerekir.