Gündem Haberleri

  Ermeni Konferansı'nı durdurmaya iptal

  Hürriyet Haber
  13.10.2005 - 15:35 | Son Güncelleme:

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ”İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı”na ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı.

  Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerinin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptıkları itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce 26 Eylül 2005 tarihinde karara bağlanarak, taraflara tebliğ edildi.

  Kararda, “Davalı idareler itirazının kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 19 Eylül 2005 tarih ve E:2005/2282 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddine, dosyanın mahkemesine iadesine oybirliği ile karar verildi” denildi.

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ”İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı”na ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı.

  Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerinin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptıkları itiraz, Atilla Sarp başkanlığında ve üyeler Yüksel Dağ ile Ö. Vasfi Uçaray'dan oluşan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce 26 Eylül 2005 tarihinde karara bağlanarak, taraflara tebliğ edildi.

  Kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasında idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davalarının idari dava türlerinden biri olarak belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi:

  “Aynı maddenin 2. fıkrasında ise idari yargı yetkisinin sınırları belirlenmiş olup bu yetkinin idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu ve idari mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayarak idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecekleri hükme bağlanmıştır.”

  İdari yargı yerinde dava açılabilmesi için ortada tesis edilmiş bir işlemin mevcut olması, bu işlemin “idari” nitelikte bulunması ve idari yargı yetkisinin sınırları içinde kalmasının gerekli olduğu ifade edilen kararda, 2577 sayılı yasanın 27. maddesinde de “idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara neden olması” şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne karar verilebileceği hükmünün yer aldığı kaydedildi.

  Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin dosyada yer almadığı gibi, davalı idareler tarafından da bu konuda idari davaya konu olabilecek nitelikte bir işlemin tesis edilmediğinin anlaşıldığı ifade edilen kararda, şöyle denildi:

  “Bu durumda, ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte idari bir işlemin bulunmaması karşısında 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle davalı idareler itirazının kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 19 Eylül 2005 tarih ve E:2005/2282 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddine ve dosyanın mahkemesine iadesine 26 Eylül 2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

  İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin, 19 Eylül'de verdiği yürütmeyi durdurma kararı uyarınca Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılamayan konferans, “İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” başlığı altında 24 ve 25 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilmişti.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı