Gündem Haberleri

  Ermeni konferansı durduruldu

  Hürriyet Haber
  22.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde 23-25 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri" başlıklı konferansın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, yarın gerçekleştirilecek olan Ermeni Konferansı’nı durdurdu.Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Kemal Kerinçsiz’in yaptığı başvurunun ardından İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde 23-25 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ve hazırlıkları tamamlanan "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri" başlıklı konferansının yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.Kerinçsiz yaptığı açıklamada, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını belirterek, kararın saat 16.30 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Sarıyer ve İstanbul Emniyet müdürlüklerine iletildiğini bildirdi.MAHKEME KARARIİmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı”nın yürütmesini durduran İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bazı ara kararların yerine getirilmesi ve savunma için Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerine kararın tebliğinden itibaren 30 günlük süre vererek, bu sürenin sonunda talebi yeniden inceleyecek.İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Hukukçular Birliği Derneği ile Dernek Başkanı avukat Mustafa Özkurt, Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Kemal Kerinçsiz, Namık Nas, Cengiz Biran, Zekeriya Şerbetçioğlu ve avukat M. Akif Tanrıöver'in Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerince düzenlenen ”İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı”nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talebi incelemeyi tamamladı. Ara kararda, davalı üniversitelerden şu istemlerde bulunuldu:- Dava konusu idari işlemin hangi idari süreçle tesis edildiği, söz konusu işlemle ilgili olarak herhangi bir idari birime bildirimde bulunup bulunulmadığı sorularak, işlem ve sair belgelerin onaylı örnekleri, - Konuşmacıların hangi kriterlerin göz önüne alınması suretiyle seçildiğinin sorularak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin, (Başvurular, yayın listesi, akademik kariyer ve değişik görüş sahibi olma ve benzeri) onaylı örneği,- Toplantının görüşünü ifade edecek olan herkesin katılımına açık olarak düzenlenip düzenlenmediği, farklı bir ifade ile toplantıya farklı görüş sahiplerinin katılımına imkan tanınıp tanınmadığı, değişik görüş sahiplerinin temsil edilmeleri yönüyle davet edilip edilmediği, - Şayet toplantı dar çerçeveli bir katılım ile düzenlendiyse katılımcıların hangi kriterlere göre belirlendiği sorularak, ilgili tüm bilgi ve belgeler (başvurular, yayın listesi, akademik kariyer bilgisi, referanslar gibi), - Konuşmacı ve katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile konferans giderlerinin ne şekilde karşılandığı, şayet sözü edilen gider üniversiteler ve katılımcılar dışındaki kişilerce karşılanıyorsa sponsor olan gerçek veya tüzel kişilerin ne şekilde belirlediği sorularak tüzel ve gerçek kişilerin tümünü gösteren listenin onaylı bir örneği.YÜRÜTME DURDURULDUKararda, daha sonra şöyle denildi:“Bu ara karar gereklerinin yerine getirilmesi ve savunma için kararın davalı Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerine tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, yürütmenin durdurulması isteminin ara karar gerekleri yerine getirilinceye ve davalı idare savunması alınıncaya kadar kabulüne, verilen süre geçtikten sonra yeniden incelenmesine, ara karar gereklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceğinin bildirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.” AZLIK OY YAZISIKarara katılmayan üye Fetih Sayın, karşı oy yazısında, “Dava konusu toplantı yapılmasına ilişkin kararın idari yargı yerlerinde dava konusu edilebilecek nitelikte idari işlem kimliği taşıyan bir karar olmadığı gibi istemin 2577 sayılı yasanın 2. maddesinin 2. fıkrası hükmüne de aykırı olduğu, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddinin gerekeceği görüşüyle aksi yönde oluşan çoğunluk görüşüne katılmıyorum” dedi.KERİNÇ: BU TOPLANTI ARTIK BİTMİŞTİR“Ermeni Konferansı”nın yürütmesinin durdurulması istemiyle mahkemeye başvuranlar arasında yer alan Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Kerinçsiz, ”Bu toplantı artık bitmiştir, yeniden yapılması mümkün değildir” dedi. Kerinçsiz, Hukukçular Birliği adına yaklaşık 10 gün önce İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu ve Boğaziçi ile Sabancı üniversitelerince düzenlenecek konferansın yürütmesinin durdurulmasını istediğini söyledi. Mahkemenin 19 Eylül'de aldığı kararın bugün noter kanalıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Valiliği'ne tebliğ edildiğini belirten Kerinçsiz, üniversitenin artık “karar elime geçmedi, toplantıyı gerçekleştireceğim” deme hakkının bulunmadığını kaydetti. Kerinçsiz, İstanbul Valiliği'nin de konuyu Emniyet Müdürlüğü'ne havale ederek, toplantının gerçekleştirilmemesi için gerekli çalışmayı yapacağını ifade ederek, “Üniversite, 'illa ben bu toplantıyı yapacağım' derse, o zaman bu kararlar doğrultusunda polisin toplantıyı izinsiz gösteri olarak algılayıp dağıtması gerekiyor” diye konuştu. Mahkemenin 30 günlük süre zarfında davalı üniversitelerden savunma beklediğini de dile getiren Kerinçsiz, ana kararın daha sonra alınacağını bildirdi.Kerinçsiz, bundan sonraki sürece ilişkin de “Bu toplantı artık bitmiştir, yeniden yapılması mümkün değildir. Üniversitelerin yeniden toplantı kararı alması mümkün değildir. Alırlarsa yine dava açarız” dedi. REKTÖRLER TOPLANIYORBoğaziçi, Sabancı ve İstanbul Bilgi üniversiteleri rektörlerinin, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin “Ermeni Konferansı”na ilişkin kararını değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri bildirildi. Saat 19.30'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirileceği belirtilen toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Uğur ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu katılacak. 
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı