Gündem Haberleri

  Erdoğan'a "Dinçer" sorusu

  Hürriyet Haber
  24.10.2005 - 17:29 | Son Güncelleme:

  CHP İzmir milletvekili Erdal Karademir, Başbakan Recep tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Karademir, "kitabında intihal(Bilim hırsızlığı) yaptığı kanıtlanmış olan Başbakanlık Müsteşarı Mustafa Ömer Dinçer hakkında “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” gereği hakkında bir işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

  CHP Milletvekili soru önergesinde şöyle dedi:

   

  "Bilindiği gibi, 21.11.2003 tarihli Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN imzası ile, TBMM’ne sunulan “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı” 25/5/2004 tarih ve 5176 sayı ile yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir.

   

  Söz konusu tasarının genel gerekçesinde de vurgulandığı şekliyle, yasanın amacının, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik ilkeleri teminat altına alınacağı, dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmetinin kamuya olan güveni artırmak olduğu vurgulanmıştır.

   

  Bilahare, 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin amacı(md.1); kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek” olarak açıklanmıştır.

   

  Yönetmeliğin 2. maddesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteleri bu Yönetmelik dışında bırakmış ancak, yönetmelik, en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlilerini, kamu görevlilerini etik kurulunun yetki alanında olduğunu hüküm altına almıştır. 

   

  Yönetmeliğin geçici 2. maddesinde, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu görevlilerinin, 23 üncü maddede düzenlenen "etik sözleşme" belgesini imzalayacakları ve bu belgelerin de personelin özlük dosyasına konulacağı hüküm altına alınmıştır.

   

  Diğer bir deyişle, yönetmelik gereği Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları da “etik sözleşmesinden” sorumlu bulunmaktadır. Ayrıca, yönetmeliğin 42. maddesine göre, bu yönetmelik hükümleri, Başbakan tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda;

   

  1-  “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” Başbakanlık Müsteşarı Mustafa Ömer DİNÇER tarafından imzalanmış mıdır?

  2-   “Kamu yönetiminin” en üst noktasında bulunan ve İşletme Yönetimine Giriş adlı kitabında intihal(Bilim hırsızlığı) yaptığı kanıtlanmış Mustafa Ömer DİNÇER hakkında “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” gereği hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

  3-   Şayet, Mustafa Ömer DİNÇER hakkında “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” ne görebir işlem yapılmadı ise, bunun gerekçeleri nedir?

  4-  Mustafa Ömer DİNÇER’in bu davranışı, söz konusu yasa ve yönetmelikte öngörülenaçıklık, saydamlık, hesap verebilirlik,dürüstlük ve kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerine uygun mudur?

  5-   Ömer DİNÇER hakkında, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine göre herhangi bir işlem yapılmadı ise, yasa hükmü gereği Bakanlar kurulu, yönetmelik hükmü gereği Başbakanın yürürlükteki tüzeleri/mevzuatı uygulamayarak,anayasanın sosyal adalet ve eşitlik ilkesine aykırı davrandığı söylenebilir mi? Ayrıca, böylesi bir uygulamanın, diğer kamu görevlileri ve vatandaşların, kamuya olan güvenini azaltacağını düşünüyor musunuz?

  6-  Yayınlanmış bir bilim kitabından, kaynak göstermeksizin kendine mal ederek intihal (bilim hırsızlığı) suçu işleyen Ömer DİNÇER Başbakanlık Müsteşarlığı görevini sürdürecek midir? "

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı