Gündem Haberleri

  Erdoğan bilgi edindirme raporlarını istedi

  ANKARA(ANKA)
  17.01.2006 - 11:06 | Son Güncelleme:

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yılda kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin raporlarını, 28 Şubat 2006’e kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na göndermesini istedi.

  Başbakan Erdoğan’ın "Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor"a ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’yla Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili rapor düzenlemeleri gerektiği hatırlatıldı. Ancak uygulamada aksaklıklar görüldüğü ve bu nedenle de söz konusu usul ve esasların yeniden düzenlendiği kaydedildi. Yeni yapılan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanacak raporların, en geç 28 Şubat 2006’ya kadar "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık/Ankara" adresine yazılı ve disket ortamında gönderilmesi istendi.

  Yeni düzenleme şöyle:

  "- Kurum veya kuruluşların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki taşra teşkilatlarının raporları ile belediyelerin raporları ilçelerde kaymakamlıklara, il merkezinde ise valiliklere gönderilecek, valilikler bu raporları her bir ilçe için toplam sayıları içerecek şekilde düzenleyecekler, merkez ilçeden kendilerine yapılan başvurularla ilgili bilgileri de ekleyerek il bazında hazırlayacakları raporları İçişleri Bakanlığı’na göndereceklerdir. Ancak; belediyelere yapılan müracaatların ayrıca değerlendirilebilmesi amacıyla valiliklerce il bazında hazırlanacak raporlarda, belediyelerle ilgili bilgiler toplu halde ayrıca belirtilecektir. İçişleri Bakanlığınca, illerden gelen tüm raporlar birleştirilerek iller bazında tek bir rapor halinde düzenlenecek ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

  - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe teşkilatları ile 5442 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarına ait raporlar, bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kurum ve kuruluşlarda toplanacak ve bu kuruluşlar aracılığıyla bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlığa gönderilecek, bakanlıklarda toplanacak raporlar, merkezde yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklenmek suretiyle tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

  - Üniversitelere ait raporlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında toplanacak, anılan Başkanlığa yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklendikten sonra tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir."

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı