GeriGündem Emniyet: İstanbul'a göç teröre zemin
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Emniyet: İstanbul'a göç teröre zemin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü`nce yapılan araştırmada, dünyanın birçok ülkesinden fazla nüfusa sahip olan İstanbul`un kozmopolit yapısı ile altyapı, yapılaşma, temel hizmetlerin zamanında yerine getirilememesi, göç ve bazı vatandaşların kent yaşamına ayak uyduramaması gibi sorunların, terör örgütlerinin faaliyetlerine uygun zemin hazırladığı belirtildi.Araştırmaya göre göçlerle birlikte yıllık nüfus artışı yüzde 4.4 olan İstanbul`da, her yıl yaklaşık 400 bin nüfuslu yeni mahalleler kuruluyor.Farklı bölge ve alt kültür gruplarına mensup bu kişilerin, kent yaşamına uyum sağlamada güçlük çektikleri ve kendi yaşam biçimlerini ısrarla sürdürmeleri sonucunda İstanbul`un, farklı inanç, düşünce ve dünya görüşlerine sahip insanların yaşadığı kozmopolit bir kent durumuna dönüştüğü belirtilen araştırmada, kentte yeni oluşan bu yerleşim birimlerine altyapı ve temel hizmetlerin süratle götürülememesinden dolayı sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.Böylece terör örgütleri ile art niyetli kişilerin provokasyonları sayesinde vatandaş ile devletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı belirtilen araştırmada, ``Bu tip bölgelerdeki yapılaşma, suç ve suçlularla mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir. Suçluların barınması faaliyet göstermesi ve saklanmasını kolaylaştırmakta, hatta diğer illerde suç işleyip İstanbul`a gelen şahısların barındığı bölgeler oluşmaktadır`` denildi.Terör örgütlerinin bu yerleşim yerlerinde yoğun biçimde faaliyet gösterdiği kaydedilen araştırmada, ``Genel olarak İstanbul, terör örgütleri için her bakımdan uygun bir ortam oluşturmakta ve dolayısıyla illegal faaliyetlerin kadrolaşma, barınma ve eylem alanı olmaktadır`` ifadelerine yer verildi.Araştırmada, yasadışı örgütlerin, göç edip varoşlara yerleşmiş halkı devlete karşı kışkırtmak, çeşitli propaganda yöntemleriyle devletin yapısına ve hükümet uygulamalarına karşı küskün kitleler yaratmaya çalışmak, halkın etnik özelliklerini ön plana çıkartmak, inanç ve mezhep unsurlarını istismar etmek, işçi, memur ile öğrencilerin sorunlarını kullanmak, sendika, dernek ve vakıf gibi yasal kuruluşlara sızmak ve çeşitli grupları yönlendirip kışkırtmak suretiyle İstanbul`dan başlayıp ülke geneline yayılan bir kaos ortamı yaratmayı planladıkları belirtildi.