Gündem Haberleri

  Emekliliğin iptali Yüksek Mahkeme'de

  Hürriyet Haber
  06.10.2003 - 11:32 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, memurların emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren ve kademeli emekliliği öngören yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini yarın görüşecek.

  Anayasa Mahkemesi, yarınki toplantısında, memurların emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren Emekli Sandığı yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın kısmen iptali istemiyle açılan davada esastan karar verecek.
    
  Yasanın, ''memur maaşlarından yapılan emeklilik kesintisini yüzde bir oranında artıran'' 1. maddesi, ''zorunlu emeklilik yaşını 65'ten 61'e indiren'' ve buna bağlı çeşitli düzenlemeler getiren 2, 7. ve 8. maddeleri ile ''emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından yüzde bir oranında sağlık katkı payı kesilmesini'' öngören 6. maddesi ile yürürlüğe ilişkin 9. maddesinin iptali isteniyor.
    
  Yüksek mahkeme, söz konusu davada, yasanın, memurların emeklilik yaşını 61'e indiren maddesi de dahil olmak üzere bazı maddelerinin yürürlüğünü, 8 Mayıs 2003 tarihinde durdurmuştu.
    
  Hükümet, bu karar üzerine memurların emeklilik yaşını kademeli olarak 65'ten 61'e indiren yeni bir düzenleme yapmıştı.
    
  Anamuhalefet Partisi CHP, bu yasanın da yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
    
  Anayasa Mahkemesi, toplantısında, söz konusu yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini karara bağlayacak.
     
  EK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ
     
  Anayasa Mahkemesi, 2003'te motorlu taşıtlardan bir defaya mahsus ek vergi alınmasına ilişkin 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Yasa hükmünü, 23 Temmuz 2003'te oy çokluğuyla iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.

  Anayasa Mahkemesi, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte sicilde kayıtlı bulunan araç sahiplerinin vergi ödemesine karşın, bu tarihten sonra araç alanların ek vergi dışında tutulmasını Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı buldu.
    
  Hükümet, bu karar üzerine, taşıtlardan ek vergi alınması konusunda yeni bir yasal düzenleme yaptı.
    
  Bu düzenlemeyi de içeren 4962 sayılı Yasa'nın ilgili maddesi, vergiye tabi olan ve bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte sicilde kayıt ve tescilli bulunan araçlar ile yasanın yayımı tarihinden 31 Aralık 2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi alınmasını öngörüyor.
    
  CHP, bu düzenlemenin iptali istemiyle dava açtı.
    
  Anayasa Mahkemesi, yarınki toplantısında, bu düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini görüşecek.
     
  İLK İNCELEMELER
     
  Anayasa Mahkemesi, Hazine'ye ait taşınmazların satışını öngören 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa ile doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesini öngören 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası'nın kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davalarda, ilk incelemeleri yapacak.
    
  Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin, kamuoyunda ''zorunlu tasarruf'' olarak nitelendirilen, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Fonu hesabında biriken paraların geri ödenmesine ilişkin hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru da ilk incelemesi yapılacak dosyalar arasında.
    
  Anayasa Mahkemesi, dosyalarda bir eksiklik bulmazsa başvuruları esastan görüşmeye karar verecek.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı